logotyp
Paní učitelky:

      Renata Svobodová
      Zdeňka Rusnáková
    

Asistent pedagoga:
       
        Daniela Barcalová


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto: 
Tygříci se mají rádi, všichni tu jsme kamarádi.  

Život kolem nás 12.4 2021-16.4 2021
Cíl: rozvíjet schopnost přizpůsobovat  se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

Zdravíme všechny předškoláky  a jejich rodiče s novými úkoly na tento týden:
téma, které nás v těchto dnech  čeká poznávat: Život kolem nás

Přejeme vám pěkné jarní dny a hlavně hodně zdraví, spoustu hezkých procházek  a zážitků.

Rodiče a děti si společně mohou zahrát:

Vyháníme zimu
– hra se hraje jako: Na rybičky a rybáře
– 1 dítě (= zajíček), které vyhání zimu, stojí proti dětem
– ostatní děti představují zimu (= sníh)-prsty napodobují sněžení
– po odříkání říkanky běží zajíček proti ostatním a snaží se někoho chytit
– koho chytne, ten se stane jeho pomocníkem (= dalším zajíčkem)
– navazujeme na pohádku o krtkovi a skřivánkovi, kteří přivolávali jaro

                  Zimo, zimo, táhni pryč,

                  nebo na tě vezmu bič!

                  Odtáhnu tě za pačesy

                  za ty hory, za ty lesy.

                  Až se vrátím nazpátek,

                  svleču zimní kabátek.

Další hry pro Vás a Vaše děti:

Sluníčko rozpouští sníh
drží sluníčko (loutka, papírové, na tyčce,…)
– děti představují sněhové vločky
= jarní sluníčko honí děti
– když se sluníčko dotkne sněhové vločky, ta se rozpustí (sedne, či lehne si na zem)
– v závěru zavoláme: „Hurá, jaro je tu!“

 Ztvárnění síly slunce během roku: Vaše děti stojí v prostoru na procházce při hezkém počasí!!!
– předvádíme dané slunce pohybem
– Slunce v létě – stoj, paprsky = pravá paže ukazuje nahoru a levá dolů, vyměnit; do stran, předpažit a zapažit
– Slunce na podzim – klek, paprsky = paže pokrčené v lokti, dlaně v pěst, střídání paží nahoru, dolů, vpřed, vzad, vlevo, vpravo
– Slunce v zimě – leh
– Slunce na jaře – protáhnutí, zívnutí; klek, paprsky jako v létě
– následně dětem můžeme ukazovat obrázky sluncí a děti na něj reagují určeným pohybem

Procvičujeme Vaše  smysly ,můžeme zkoušet doma?!

 Kdy je tepleji?
– pomůcky: 1 kelímek se studenou vodou, 1 kelímek s teplou vodou
– sáhnou prstem do jednoho z kelímků a určí, zda se jedná o teplou, či studenou vodu
– pořadí kelímků průběžně  zaměňujeme

Zařazování obrázků k ročním obdobím
pomůcky: obrázky jara, léta, podzimu a zimy, jednotlivé obrázky   charakterizující předměty, děje pro jednotlivá roční období; la
Povídání si v klidu a proti sobě, rodič a dítě

Počasí na jaře: – pomůcky: obrázky Sluncí pro jednotlivá roční období
postupně k jednotlivým obrázkům; popisujeme si, co se na obrázcích děje a přiřadíme k nim názvy ročních dob.

Dětem rozvíjíme slovní zásobu:
– léto: sluníčko má hodně síly, velké množství dlouhých paprsků; při velkém teplu se objevuje bouřka, sluníčko má radost z tepla – směje se
– podzim: sluníčko začíná být unavené, už tolik nehřeje, zívá, paprsky jsou kratší, je jich méně, doprovázejí ho dešťové mraky
– zima: sluníčko už nemá skoro žádnou sílu, hřeje velmi málo (zima a mráz), má kraťounké paprsky, doprovází ho sněhové mraky.
– jaro: sluníčko začíná nabírat sílu, začíná hřát, roztává sníh; paprsky se prodlužují, je jich více, objevují se první jarní deštíky

ŘÍKANKY

Deštík
Ťuká, ťuká deštík
na barevný deštník.
Ťuká, ťuká prstíkem,
kdo je pod tím deštníkem?
To jsem já, panenka,
máčí se mi sukénka.
Tebe nechci, kapičko,
já mám radši sluníčko. 

 Jarní
Táta včera na venku
našel první sněženku.
Vedle petrklíč,
zima už je pryč.

PÍSNIČKY
Na jaře
Deštík – noty ke stažení ZDEhttp://vytvarna-vychova.cz/category/tydenni-plany/

 
Veselé velikonoce: 29.3 2021 -9.4 2021

HRY:POHYBOVÉ procházka v přírodě  nebo doma

⇒ PH: Na koledu
– vytvoříme jednoduchou překážkovou dráhu (lavička, kužele, nakloněná rovina, stromy oběhnou, klacky jako překážková dráha atd.)
– děti s pomlázkou probíhají dráhu, předávají si ji jako štafetu

⇒ PH: Na černou slepičku
– děti utvoří kruh
–  s kamarády nebo sourozenci, rodiči, obchází kruh a říká říkanku:

„Když jsem šel okolo dvorečku,
chytil jsem černou slepičku,
a ta mě klovla do malíčku.
To je ona!

– na poslední slovo se dotkne hlavy některého z dětí
– to se chytne učitelky za ruku a chodí spolu a říkají říkanku
– další dítě vždy vybírá poslední dítě v zástupu
– postupně se přidávají ostatní vybrané děti
– hra se opakuje tak dlouho, až jsou v zástupu všechny děti

⇒ PH: Závody s vajíčkem
– pomůcky: umělá vajíčka, košíček, 2 lžíce na polévku
– děti utvoří 2 zástupy o stejném počtu
– skupinky závodí v přenášení vajíčka na lžíci tak, aby se vystřídali všichni
– vždy vezmou 1 vajíčko a snaží se ho donést k učitelce do košíčku
– poté běží zpět, předávají lžíci dalšímu

⇒ PH: Na kvočnu a kuřátka
– pomůcky: lano
– učitelka=liška, děti=kuřátka
– určíme 2 děti, které budou držet lano cca 50 cm nad zemí
– kuřátka v kurníku společně podlezou lano a jdou hlídat zrníčka na zahradu-zobají
– na druhé straně číhá liška (učitelka nebo jiné dítě)
–  zvolá: „Pozor, liška!“- liška vyběhne a snaží se chytit utíkající kuřátka
– ty se před ní zachrání podlezením lana
– výška lana se může snižovat

⇒ PH: Vajíčka se kutálejí
– děti se promění ve vajíčka
– kutálejí se (chodí, běhají) různými směry
– musí ale dávat pozor, aby nenarazila do jiného vajíčka, protože by se rozbila
– rozbitá vajíčka vypadávají ze hry (učitelka bouchne na buben)

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Kvočna hledá kuře (sluch)
– pomůcky: šátek
– 1 dítě = kvočna (má zavázané oči), jiné dítě = kuřátko
– kuře pípá někde v prostoru herny
– úkolem kvočny je ho najít podle směru pípání
– pro pocit jistoty můžeme kvočnu přidržovat za ruku

⇒ SH: Kdo to ťuká (sluch)
– pomůcky: dřívka
– úkolem je rozlišit určitý rytmus
– učitelka určí rytmus pro kvočnu, kohouta, kteří klovou zobáčkem a pro kuřátko, které ťuká ve vajíčku
– děti určí, kdo právě ťuká

⇒ SH: Co patří k Velikonocům –kimovka (zrak)
– pomůcky: kraslice, zajíček, ovečka, pomlázka, slepička, řehtačka, šátek
– děti mají možnost si předměty na nějakou chvíli prohlédnout
– všechny předměty přikryjeme šátkem
– děti sedí opodál zády k učitelce
– učitelka jeden předmět odebere
– děti poté hádají, které předměty zmizely

TVOŘIVÉ: Pečeme s rodiči

⇒ Boží milosti
– másla, mouky, vajíček připravíme společně s dětmi těsto
– děti těsto válí, podle nápodoby pletou copánky
– hotové výrobky necháme na plechu upéct

⇒Pentle pro pomlázku
– pro každé dítě stačí 1 libovolný klacík nalezený na vycházce (popř. lze mít vrbové, pro každé dítě 3 – nácvik pletení copánku)
– nastříháme barevné proužky krepového papíru
– děti vybírají barvu podle diktátu (např.“ Vezmi červenou mašličku) a přivazují jednoduchou kličkou na pomlázku

⇒ Hledáme slepičky, kuřátka, kohoutky v knížkách

⇒ Obří vejce
– pomůcky: lano, stavebnice
– na koberci pomocí lana vytvoříme obrys velikého vajíčka
– společně s dětmi vajíčko zdobíme stavebnicí (geometrické barevné tvary)

⇒ Skládání puzzle
– pomůcky: staré velikonoční pohledy, barevný papír, nůžky
– pohledy nejdříve podlepíme na popsané straně s barevným papírem
– poté je rozstříháme na různé tvary
– z hromádky tvarů nejprve děti vybírají části shodné barvy
– poté hromádku se stejnou barvou skládají v 1 obrázek = původní pohled

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Symboly
– připravme si velikonoční obrázky (beránka, vajíčka, mazanec, pomlázku..)
– obrázky si s dětmi prohlídneme, pojmenujeme, vytleskáme po slabikách

⇒ DH: Po koledě
– do 2 stejných mističek připravíme hromádky dobrot (bonbony, čokoládová vajíčka/figurky)
– měníme jejich počet a děti porovnávají množství (hodně, málo, srovnávání, ubírání, počítání)

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY
⇒ VV: Velikonoční zajíčci – podrobný popis námětu ZDE http://vytvarna-vychova.cz/velikonoce/
⇒ VV: Velikonoční umění: grafika – podrobný popis námětu ZDE http://vytvarna-vychova.cz/velikonoce/
⇒ VV: Krasavci  a krasavice – podrobný popis námětu ZDE http://vytvarna-vychova.cz/velikonoce/
⇒ VV: Hon na vajíčka – podrobný popis námětu ZDE http://vytvarna-vychova.cz/velikonoce/
⇒ VV: Co  se vylíhlo z vajíček – podrobný popis námětu ZDE http://vytvarna-vychova.cz/velikonoce/

⇒ VV: Velikonoční vajíčka (modelování)
– pomůcky: modelína, podložky, špejle
– děti nejprve vytvarují z modelíny kuličku
– poté ji zmáčknou na podložce a tím vytvoří ploché vajíčko
– pomocí špejle na něm tvoří zajímavé ornamenty (tečky, čárky, vlnovky,.)

⇒ PL: Z vajíčka kuřátko (časová posloupnost)  – ke stažení zde http://vytvarna-vychova.cz/velikonoce/
⇒ PL: Velikonoční kraslice – ke stažení ZDE http://vytvarna-vychova.cz/velikonoce/

BÁSNIČKY A ŘÍKANKY
Zajíčkova koleda (Josef Kožíšek)

Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
ztratil kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
a já řekl: „Ne, ne, ne!“
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.
Hody, hody, doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte alespoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Pomlázka
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Kuřátko  a obilí (František Hrubín)
Jak to bylo pohádko?
Zabloudilo kuřátko.
Za zahradou mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.
Ve vysokém obilí,
bude večer za chvíli.
Povezte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi?
Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene.
Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.
Pověz, milí ječmínku,
jak mám najít maminku?
Ječmen syčí mezi vousy,
ptej se pšenic, vzpomenou si.
Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic.
Mílé kuře, je nám líto,
ptej se žita, poví ti to.
Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé.
A na suchá strniska
vítr tiše zapíská.
Vždyť jsi doma za chalupou.
Slyšíš? V stáji koně dupou,
kocour ve stodole vrní
– a tvá máma za vraty
– zob, zob, zobá bílé zrní
s ostatními kuřaty
Děkuji ti, žitné pole!
Pozdravuj tam ve stodole!
Koho, milé políčko?
Zrno i to zrníčko!
Ať se ke mě z jara hlásí,
vychovám z nich nové klasy.
A tak mámu za krátko
našlo také kuřátko.

⇒Hádanky
Kvokám, kvokám na dvoře,
Vajíčka jsou v komoře.(slepice)              

Malý zobáček, žlutá peříčka,
Právě se vylíhlo z bílého vajíčka. (kuře)

Nebýt mého kokrhání
Nebylo by rána ani.

Vstávejte už, lenoši,
Dlouho spát se nesluší.(kohout)

 TÉMA:22.3. – 26.3. 2021–KNIHY MAJÍ SVÁTEK
Cíl: Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. Seznámení se s knihou.

OTÁZKY PRO PŘEDŠKOLÁKY:

 • Jak vypadá kniha?
 • Kdo píše knihy?
 • Co všechno najdeš v knize? (obrázky, písmenka)
 • Z čeho je kniha vyrobená?
 • Kterou knihu máš nejraději?
 • Kdo ti čte doma pohádky?

 

Otázky z pohádek: Jak se jmenoval kamarád Křemílka? Kdo sežral babičku v pohádce O Červené karkulce? Z čeho byla chaloupka ježibaby, ke které přišel Jeníček s Mařenkou? Co slibovaly jezinky Smolíčkovi, aby je vpustil dovnitř? Kdo stál na konci řady, když děda tahal na poli řepu?

Pojďme si zazpívat a zatancovat:
V odkaze najdete krásnou písničku, která motivuje ke čtení pohádek, pokud chcete být ochráncem všech pohádkových příběhů, poproste rodiče, aby vám před spinkáním četli, protože jedině tak se pohádky z knih dostanou do vaší hlavinky a vy jej budete moc vyprávět dál a později se i sami, až budete chodit do školy, naučíte číst a nikdy se na ně nezapomene.

https://www.youtube.com/watch?v=RSKWUBrHyy4
Zkuste najít v písničce co nejvíc pohádkových postav, o kterých zpěváci zpívají, kolik pak jich asi bude? A povídejte si, jaké asi jsou, jak vypadají a jaké mohou mít vlastnosti.

Básnička:
Abeceda není žádná věda
Když se řekne abeceda,
tak to není žádná věda.
Každý kluk i holčička,
i ta hodně maličká,
Honzík nebo Alenka,
naučí se písmenka.

Pohádka:

O princezně z knížky
Za sedmi polámanými autíčky a sedmi kostkami ze stavebnic byla jedna pohádková kniha a v té knize žila princezna. Byla to velmi krásná zlatovlasá princezna, stála na cimbuří hradu a dívala se do dálky, jestli už jede princ, který ji měl vysvobodit od zlého čaroděje. Ten čaroděj bydlel za kopcem v začarovaném zámku a neustále upomínal krále, aby mu dal princeznu za manželku, nebo že ho začaruje. Jenže princ se někde zdržel a nejel a nejel a princezna měla z čaroděje čím dál tím větší strach, až se nakonec rozhodla, že uteče. Jednou, když děti nechaly knížku otevřenou, přelezla cimbuří a spustila se po té stužce, co je v knihách za záložku, jako po laně. Tak se dostala do světa obrů a hledala, kde by se ukryla. Děti byly sice hodní obři a jejich maminka byla také hodná obryně, často smutnou princeznu litovaly, když o ní četly v knížce, ale kdyby ji tu viděly,určitě by ji strčily zase na cimbuří, a kdyby princ nepřijel, musela by se vdát za ohyzdného čaroděje.

Otázky k pohádce:

 • Může princezna vyskočit z knihy?
 • Viděl už jsi nějakou princeznu?
 • Existují na světě ještě princezny?
 • Proč se princezně zdály děti jako obři?
 • Proč chtěla princezna utéct z pohádky?

Artikulační cvičení:
Jede, jede vlak jako černý drak.
Houká, kvičí, pára syčí
Zasyč také tak.
Nejprve se říkanku děti dobře naučí a poté si sní mohou pohrávat. Říkají jí potichu, nahlas, rychle pomalu Můžeme zapojit pohyb paží – ruce v lokti ohneme do pravého úhlu a za doprovodu textu provádíme krouživé pohyby těsně vedle těla.

Pohybová hra:
Na pohádkové postavy – reakce na smluvený signál. Domluvte se s dětmi na provedení cviku, nejprve dva, pak postupně přidávejte. Např.:
Vodník – leh na zem (do rybníka)
Čert – poskoky (řádí v pekle)
Král – sed (na trůně)
Princezna – stoj vzpřímený

Dechové cvičení s mašinkou:
Zahoukáme, zasyčíme jako mašinka. Mašinku napodobíme hláskou š. Položíme ruku na bříško, nadechneme se nosem a při výdechu pusou vyslovíme hlásku ššššššššš. Syčíme, dokud to jde a bříško se nám nevyfoukne.

Kniha:
Cílem je poznat stejné tvary písmen a přiřadit je správně k sobě.
pomůcky:papír, nůžky, lepidlo, pastelky
napíšeme dětem na papír velkými písmeny slovo KNIHA
na druhý papír různě po celém papíru napíšeme všechna         písmena ze slova KNIHA
děti všechna písmena vystřihnou a nalepí je správně pod slovo: KNIHA

Zpíváme si pohádkové písničky:
My jsme žáci třetí B……
Na políčku v jetelíčku, tam kde potok pramení….
Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo…
Dělání, dělání všechny smutky zahání…
A další, které známe…

Prostorová orientace s knihou:
Zahrajeme si trochu s knihou. Děti si vezmou knihu a dle pokynů dají knihu před sebe na zem, za sebe na zem, přeskočí ji, vedle sebe vpravo, vedle sebe vlevo, mezi kolena, na knihu položí jinou knihu, dají vedle sebe dvě knihy, zvednou knihu nad hlavu atd…

Hádanka: Jak se jmenuje klouček, který každý večer před spaním nosí dětem pohádku?
Nápověda: Pohádky má napsané na listech papíru, které rozhazuje. Jezdí autem, na kole, na houpacím koníkovi... Slož si čepice z novin pro Večerníčka…

Obrázky do knih kreslí ilustrátor:
Kresba oblíbenépohádkovépostavy– prohlédni si nejprve svou nejoblíbenější knihu a nakresli některé pohádkové postavy z knihy.

Didaktické hry s hláskami:
Na jaké písmeno začíná mé jméno?
Na jaké písmenko začíná slovo...?

Ať jsi holka nebo kluk,
zbystři oči, napni sluch.
V pokoji se rychle projdi,
co začíná na ... najdi.
Děti hledají v pokoji předměty začínající na dané písmenko.

Zdraví Vás paní učitelky Renča, Zdenička a Danielka

 

Dělání všechny smutky zahání 15.3-19.3 2001

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒VV: Pečení koláčů
– pomůcky: připravené kolečka z barevných papírů (červený, oranžový), mák, bílá prstová barva, lepidlo, štětečky, tužka, pravítko
– rodiče  vytvoří pro děti různě barevné kruhy, vystřihne
– rozdělí tužkou kruh na 2-4 díly dle přání dětí – záleží na dětech, zda chtějí mít jen makový, či kombinovaný koláč
– mák: děti nanesou lepidlo na 1 dílek a posypou mákem – to stejné provedou i s protilehlým trojúhelníkem
– tvaroh: prstem nanáší bílou barvu na zbývající dílky

⇒VV: Šiju, šiju…košilku (perforace) – podrobný popis námětu ZDE
⇒VV: Nová kolekce letní obuvi – podrobný popis námětu ZDE

⇒PL: Co kdo dělá – ke stažení ZDEhttp://vytvarna-vychova.cz/povolani-2/
⇒PL: Povolání – ke stažení ZDEhttp://vytvarna-vychova.cz/povolani-2/
⇒PL: U holiče – ke stažení ZDEhttp://vytvarna-vychova.cz/povolani-2/
⇒PL: Stavíme si dům – ke stažení ZDEhttp://vytvarna-vychova.cz/povolani-2/
⇒PL: V obchodě – ke stažení ZDEhttp://vytvarna-vychova.cz/povolani-2/
⇒PL: Domácí pomocníci – ke stažení ZDEhttp://vytvarna-vychova.cz/povolani-2/

⇒PL: Stavíme zeď
– zahrajeme si na zedníky a dostavíme zeď
– nejprve vodorovné linie, poté doplnit svislé čáry (dle dětí)

Grafomotorika: Míchání jídla v hrnci
– pomůcky: papír, pastelky
– nejprve nakreslíme kruh=hrnec a k němu uši, abychom ho měli za co držet
– krouživé pohyby-mícháme jídlo v hrnci

POHYBOVÉ  hry

⇒ PH: Na přechod pro chodce
– pomůcky: prkýnka z dřevěné stavebnice, červený a zelený papír
– zdůvodnit proč se má chodit po přechodu pro chodce
– vysvětlit význam barev na semaforu
– rozdíl v umístění barev na semaforu pro vozidla a pro chodce

zkoušíme si krizové situace:
– dítě vstoupí na zelenou
– během přecházení se objeví červená
– nepropadat panice a v klidu dokončit přecházení (ne se loudat)
– vyrobíme přechod pro chodce
– na začátku necháme děti několikrát přejít po přechodu bez poučení
– na semaforu mění učitelka signály pro chodce se znamením „Stůj“ a „Volno“

⇒ PH: Policajt
– pomůcky: vyrobený semafor, malé lístečky (pokuta)
– učitelka = policie, ostatní děti se pohybují po herně
– „červená“ = zůstávají stát bez hnutí na místě
– „oranžová“ = se mohou připravit k pohybu
– „zelená“ = se děti dají opět do pohybu
– policista dává pozor, aby se nikdo nehýbal v okamžiku, kdy je zelená dítě, které nerespektuje povel: STÁT, dostává pokutu a jde ze hry ven

⇒ PH: Pantomima povolání
– učitelka předvádí jednotlivá povolání
– děti hádají a následně napodobují učitelku

⇒ PH: Autobusem
– pomůcky: židličky, 1 kruh = volant
– pohybová improvizace
– motivujeme děti výletem
– v herně vytvoříme autobus: 2 židličky (sedačky) vedle sebe, ostatní se řadí za ně
– při improvizaci vydáváme zvuk motoru, drncáme, nakláníme se do stran
– průběh cesty necháme na dětech
– (Kam pojedeme? – na nákup, do ZOO,.)
– můžeme vystoupit z autobusu, předvést některé zvíře, které vidíme v ZOO, opět nastoupit

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Míchám, míchám těsto (sluchová paměť)
– děti sedí v kruhu
– učitelka začíná, ostatní se postupně přidávají
– „Míchám, míchám těsto, přidám do něj všecko: mouku; mouku a cukr; mouku, cukr a vejce,.“
– důležité je si vybavit, jakou ingredienci říkaly jednotlivé děti

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Hledání dopravních prostředků v knihách
– hledáme a pojmenováváme nalezené dopravní prostředky
– rozvíjíme zájem o knihy, hledání informací

⇒ DH: Zvuky motorů
– motorika jazyka a rtů
– logopedický nácvik na písmenko R
– jeden traktor jede-t t t t t
– druhý traktor jede- –d-d-d-d-d
– oba jedou naproti sobě-td-td-td-td
– a srazí se-tdcDělání všechny smutky zahání

⇒DH: Práce s barevnými knoflíky (zraková percepce)
– pomůcky: papírové dvoubarevné knoflíky, magnetky
– ukaž knoflíky, které obsahují žlutou (červenou, modrou) barvu
– hledáme 2 stejné knoflíky, knoflíky se stejně barevných středem, vnějškem

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ KK: Profese rodičů
– Čím je moje mamka, taťka?
– Proč chodí do práce?
– Čím bych chtěl být, až vyrostu?

⇒ KK: Švadlena
– Co šije švadlena? (jmenujeme jednotlivé oblečení)
– Co potřebuje k práci? (niť, jehlu, látku, nůžky, metr, křídu)

⇒ KK: Co všechno může řidič řídit?

 

 

TÉMA: 8.3. – 12.3. 2021–TEŠÍME SE NA JARO

Cíl: Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

OTÁZKY A ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY:

 • Co patří k jaru?( slunce, teplo, květiny, ptáčci…)
 • Jak se jmenuje kytička, která se skládá ze slov ( Petr a  klíč)?
 • Nakresli sluníčko
 • Jakou barvu má travička?
 • Co se objeví na obloze, když prší a svítí sluníčko?
 • Napiš svoje jméno
 • Vytleskej slova: jaro, pampeliška, mráček, travička, beruška, ptáček

Básnička:
Na obloze ani mráček,
venku pláče sněhuláček.
Sluníčko už svítí,
roste první kvítí.
Co se to tu stalo?
Blíží se k nám jaro!

Pohádka:

 • Podívej se na pohádku“ Krtek zahradníkem“.
 • Otázky k pohádce:
 • Jaké postavy v pohádce vystupovaly?
 • Pro koho potřeboval krtek vodu?
 • Proč netekla voda z hadice a co s tím krtek udělal?
 • Kdo vyskočil z hadice?
 • Nakresli krtka a žabku.

Grafomotorika: žabí skoky – nácvik horního oblouku
Papír si položíme na šířku, na každé straně dole nakreslíme jeden kamínek, zleva doprava a obráceně kreslíme horní oblouk, jako když skáče žabička z kamínku na kamínek.
Říkáme si u toho básničku:
Skáčou žáby do vzduchu,
líbí se jim na suchu.
Skáčou žáby do rybníka,
líbí se jim, jak to stříká.

Cvičení s jazykem:
Špička jazyka
„Vyplázneme jazyk co nejvíce do špičky a teď zkusíme dát špičku jazyka až na nos. Komu se to povede? Pozor jazyk musí být do špičky!!  A teď se pokusíme špičkou jazyka olíznout bradu. Nejde to?

Stěrače
„Uděláme stěrače. Víte, co jsou stěrače a víte, jak vypadají? Nyní si je společně předvedeme." Špičkou jazyka olizujeme horní ret tam a sem, sem a tam, a tam a zpět a sem a tam ... Cvičení se provádí několikrát.

Boule
Strčíme jazyk do levé tváře a pomalu jej vysunujeme tak, že vytváříme bouli. Nejprve je boule malá, pak se zvětšuje a až je obrovská. Děti si ji mohou osahat. Totéž na druhé tváři. A nyní uděláme neposednou bouli, která běhá z jedné tváře do druhé, sem a tam. Nahoru a dolu. Kde se právě objeví?

Jarní rozcvička:

Podívej se, támhle v trávě,
(dřep, rozhlížet se)

kytička vyrostla právě,
(z dřepu do stoje)

čechrá si zelenou sukýnku,
(stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem)

protahuje si barevnou hlavinku.
(stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu)

K sluníčku lístky natahuje,
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)

ještě se ospale protahuje,
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)

na louce není jediná,
(stoj snožmo, hlavou „NE“)

protože jaro už začíná.
(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem)

Venku na procházce:
Při vycházce pozorujeme jarní přírodu a hledáme první jarní kytičky.

Hádanky:

Kdo se dívá do zahrady?
Kdo tě hřeje u vody?
Kdo tě hlídá s kamarády?
Zlatá koule z oblohy. (slunce)

Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule rozkvétají…(bledule)

Znám jednoho ptáčka, dobrého zpěváčka.
Černý nosí fráček, žlutý má zobáček. (kos)

Zdraví Vás paní učitelky Renča, Zdenička a Danielka

 
 TÉMA: 1.3. – 5.3. 2021 - PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Cíl: Rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání.

PRO PŘEDŠKOLÁKY:

 • Vyjmenuj jarní měsíce.
 • Jak se jmenují bílé kytičky, které rostou na jaře jako první?
 • Nakresli jarní kytičku.
 • Vyjmenuj kytičky, které znáš?
 • Napiš slovo - JARO

Básnička:
Táta včera na venku
našel první sněženku.
Vedle ní petrklíč,
zima už je pryč.

Pohádka:
Podívej se na pohádku“ Jak krtek a skřivánek přivolali jaro“.

Otázky k pohádce:

 • Jaké postavy v pohádce vystupovaly?
 • Povedlo se zajíčkovi zahnat zimu?
 • Komu se to povedlo?
 • Co udělal skřivánek?

Grafomotorika:
Nakreslíme kytičku a okolo kytičky nakreslíme kruh. Kruh několikrát obtáhneme, jako  když létá okolo kytičky včelka. Obtahování střídáme doprava a doleva.

Dechové cvičení:
Doprostřed papíru kápni jednu nebo dvě kapky vody a obarvi temperou nebo vodovkami. Vezmi si brčko a kapku rozfoukej do všech stran. Nadechni se nosem a foukni pusou.

Rozcvička se sluníčkem:

 • slunce v létě: stoj, paprsky – pravá paže ukazuje nahoru a levá paže dolů – střídat a několikrát opakovat
 • slunce na podzim: klek, paprsky – paže pokrčit v lokti, dlaň vpřed, střídání paží nahoru, dolů, vpřed, vzad, vlevo, vpravo
 • slunce v zimě:  leh
 • slunce na jaře: protáhnutí, zívnutí, klek – paprsky jako v létě

Výtvarná výchova:
Najděte cestou na jarní procházku nějaké větvičky. Doma na větvičky nalepte zmuchlané malé chomáčky vaty a máte pro maminku do vázičky jarní kočičky.

Pracovní listy a omalovánky k tématu jsou pro děti připravené ve školce k vyzvednutí, nebo po předchozí domluvě pošleme emailem.

Zdraví Vás paní učitelky Renča, Zdenička a Danielka

                       

Co nás čeká v březnu:
krmení ptáčků
ponožkový den
návštěva HIT FLORY v Křešicích

III. Když je jaro v plné kráse,
když má zelenou,
na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:
Příroda se probouzí
Těšíme se na jaro
Dělání všechny smutky zahání
Knihy mají svátek

Únor u Tygříků
V únoru jsme se věnovali pohádkám, pohádkovým bytostem a na konci měsíce jsme si užili MASOPUST s karnevalovým rejem. Děti se naučily rozdíl mezi dobrem a zlem, dostaly příležitost k samostatným řečovým projevům a prožívaly radost ze zvládnutého a poznaného. 22.2. – 26.2. 2021- MASOPUST – KARNEVALOVÝ REJ

Cíl: Seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu. Společně prožít radost a veselí, poznat humor a vtip.

PRO PŘEDŠKOLÁKY:

 • Vysvětli, co je to Masopust?
 • Jaké známe masky Masopustu?
 • Vyrob si chrastítko, jako hudební nástroj – do prázdných krabiček nasyp rýži, čočku, hrách, atd. – vyzkoušej zvuk
 • Shlédni pohádku – Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu (yutube)
 • Napiš slovo   - MASOPUST

Básnička:

Masopustní veselice,
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici,
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj medvěde,
karneval se povede.

Grafomotorika:
Kreslíme koláčky - malé, větší a velké koužky – kroužíme zápěstím – několikrát obtáhneme

Nácvik správného dýchání:
Lehneme si na záda, ruce položíme na bříško.
Nadechujeme se nosem do bříška a sledujeme,
jak se nám bříško zvedá. Vydechujeme ústy a
bříško se nám vyfukuje

Výtvarná výchova:
děláme dobroty: – jitrnice – do nastřižených punčoch
nastrkáme zmuchlané papíry nebo vatu a zašpejlujeme

vyrábíme škrabošku:
pomůcky – tužky, tvrdší papír, barvy, nůžky,           
děrovačka, klobouková gumička
postup – tužkou nakreslíme obrys masky a vybarvíme podle vlastní představy. Vystřihneme otvor pro oči, děrovačkou uděláme dírky na provlečení gumičky. Do otvorů provlékneme gumičku a upevníme. Zavážeme konce na uzlík tak, aby se zabránilo vyvléknutí z otvorů.

Pracovní listy a omalovánky k tématu jsou pro děti připravené ve školce k vyzvednutí, nebo po předchozí domluvě pošleme emailem.

Zdraví Vás paní učitelky Renča, Zdenička a Danielka

                       

 

 

TÉMA: 15.2. – 19.2. 2021- SVĚT JE SAMÁ POHÁDKA

 NÁVRH ČINNOSTÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY:
Vysypeme plech na pečení moukou a kreslíme kruhy, jako koblížky
nakresli budku z pohádky (O budce) – geometrické tvary
válíme sudy – koblížek na útěku se kutálí
nakresli sněhuláka

Otázky k pohádkám:
- Vyjmenuj zvířátka, která bydlela v budce z pohádky (O budce)
- Koho sežral vlk?
- Komu utekl Koblížek?
- Z čeho si tři prasátka stavěly domečky?
- Kdo bydlí v perníkové chaloupce?
- Co nesla Karkulka v košíčku babičce?

Procvičení jemné motoriky:                   
- ťukáme tužkou nebo pastelkou po celém papíru – zrní pro kohoutka     a slepičku

Nácvik správného dýchání:
Nádech - při nádechu je potřeba sedět, ležet nebo stát v klidu. Nadechnout se nosem tak, aby se nezvedala ramena.
Výdech - při výdechu je důležité, aby byla výdechová fáze co nejpomalejší. Jako při výdechu můžeme použít:

sova houká - húúúúú
auto troubí - túúúúú
bolí nás prst - aúúúú
husa syčí - sssssss
vlak dělá - šššššššš

Básnička:
Tak už je to tak!
Přiletěl k nám drak.
Prý chtěl letět do pohádky,
nezná ale cestu zpátky.
Tak se u nás zastavil,
aby děti pozdravil.
Aby z něho nešel strach,
přišel si teď s námi hrát.

Výtvarná výchova: modelujeme Koblížka a kytičky

Zdraví Vás paní učitelky Renča, Zdenička a Danielka

                       
TÉMA: 8.2. – 12.2. 2021


POHÁDKOVÉ HRANÍ

NÁVRH ČINNOSTÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY:

 • skládání Večerníčkovi čepice
 • vyprávění známé oblíbené pohádky
 • vyjmenuj pohádkové postavy
 • navlékání korálků pro princeznu

Otázky k pohádkám:
- Jak se jmenují králíci z klobouku?
- Jakou barvu má oblečení červené Karkulky?
- Jak se jmenuje kamarádka maxipsa Fíka?
-Z čeho je perníková chaloupka?
- Kde bydlí Rákosníček?

Procvičení jemné motoriky:
- muchlání papírků do malých kuliček (hrášek pro Budulínka)
- nabarvíme prst barvou a ťupkáme na papír (korálky pro princeznu)
- kresli tužkou Krtkovi hromádky (obloučky – horní)

Hádanky:
-V lese se pase, parohy nese.(jelen)
-Pořád nosí jehelníček, ale nikdy nešije. (ježek)
- Kdopak bere za kliku u chaloupky z perníku? Kdo tu loupá perníček? Mařenka a …(Jeníček)
- Číhá v lese ve křoví a je tuze hladový, číhá tady na Karkulku, to už dávno, kdekdo ví. (vlk)

Výtvarná výchova:
Mistička s hráškem pro Budulínka
Nakreslíme si tužkou nebo pastelkou na papír mističku a do mističky nalepíme zmuchlané papírky (nejlépe zelené), se kterými jsme procvičovali jemnou motoriku.

Pracovní listy a omalovánky si vyzvedněte ve školce, nebo po domluvě pošleme mailem.

Zdraví Vás paní učitelky Renča, Zdenička a DanielkaSvět je samá pohádka :1.2 2021- 12.2 2021

Cestujeme do pohádky

Cíl-Rozvíjení interaktivních a komunikačních dovedností verbální i neverbální

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

⇒ Hádáme pohádku-doprostřed kruhu položíme skutečný šípek + růži (umělou)

⇒ Postupné převyprávění pohádky s plněním úkolů

⇒ Diskuse: Květiny

Podle jaké květiny se princezna jmenovala? Jaké názvy kytek znáte? Ukázka květin na obrázcích a vymýšlení dle čeho některé mohli dostat své jméno (petrklíč, tulipán, sněženka, narcis, fialka apod.).

⇒ Počítání do 17 – Růžence bylo 17 let, když se píchla o trn růže.

⇒ Relaxace – Království usnulo na 100 let. Děti si lehnou na koberec, zavřou oči a poslouchají zpěv učitelky o Růžence

⇒ PH: Na spící princeznu

   maminka= zlá čarodějnice – a když se někoho dotkne, stane se z něj Šípková Růženka, a ten, tak jak zrovna byl, usne

   – pokud bude chtít Růženku někdo zachránit, musí ji pohladit po tváři, tím ji vysvobodí a Růženka je zpět ve hře

⇒ VV: Zámek Šípkové Růženky – podrobný popis námětu :

http://vytvarna-vychova.cz/z-pohadky-do-pohadky/

⇒ VV: Šípkový keř – podrobný popis námětu :

 http://vytvarna-vychova.cz/z-pohadky-do-pohadky/

Co nás čeká v únoru:

Bobování Velká Veleň
Masopustní karneval

II. A když je tu bílá zima,
už jsme na konci,
chcete-li tak nashledanou někde na kopci

Únor – Svět je samá pohádka
Cíl: rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:
Svět je samá pohádka
Cestujeme  do pohádky
Pohádkové hraní
Masopust

Leden u Tygříků
Zaměřili jsme se na povánoční tradice Tři krále a odstrojování stromečku.V tomto bloku se se děti seznamovaly se zimou jako ročním období, sledují změny počasí, poznávaly zimní sporty, pečují o zdraví v zimním období.

Co nás čeká v lednu:

Pokud budou vhodné podmínky – COVID 19 – kontrola očí v MŠ
Leden –   Návštěva nemocnice Děčín
Krmení ptáčků a zvířátek v lese
Třídní schůzky

II. A když je tu bílá zima,
už jsme na konci,
chcete-li tak nashledanou někde na kopci

LEDEN  -  ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA

Cíl:vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tématické bloky:
My tři králové
Sportujeme v zimě
Bacilů se nebojíme
Zimní radovánky 
Přejeme Vám krásné vánoce plné klidu, lásky a štěstí.
V Novém roce pak všem zdraví, klid a lásku.
Renata, Zdeňka a DanielaVážení rodiče,
budova K.H.Borovského bude 24.12.2020 - 3.12.2021 uzavřena. 
Den nástupu do školky je 4.1.2021 tento den budou již otevřeny všechny brány.

Týden 14.12. – 18.12.
Téma: Těšíme se na Vánoce – vyhlížíme Ježíška
Cíl: Rozvoj společenského i estetického vkusu při mnoha příležitostech. Rozvíjení umělecké dovednosti.

NÁVRH ČINNOSTÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY :

 • Modelujeme z modelíny vánoční ozdoby 
 • Smyslová výchova – seznámení s typickými znaky zimy – počasí: sníh, led, mráz, rampouchy
 • Uvolňovací cviky – kreslíme sněhuláka – kruhy: velký, menší, nejmenší, muchlání papíru (sněhové koule)
 • Grafomotorické cviky – kreslíme vánoční řetěz – vlnky zleva doprava

DOPORUČENÍ PRO VOLNÉ CHVILKY V PŘÍRODĚ:

 • Procházky do přírody a do lesa.
 • Pozorování zimní přírody a krmení ptáčků.
 • Ozdobíme v lese zvířátkům stromeček tím, co jim chutná.

OTÁZKY:

 • Kde se bere sníh?
 • Jak vzniká rampouch?
 • Co má na hlavě sněhulák?

BÁSNIČKA  - Smrček
I když jsem jen prcek,
říkají mi smrček.
Na Vánoce u lidí,
to se teprve uvidí.
Nazdobí mi větvičky,
budu zářit celičký.

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Veverka to nezapírá,
sladká jádra v zimě sbírá,
kolik jich má, nepoví.
V zimě, až sníh začne vát,
může nám jich trochu dát
na vánoční cukroví.

BÁSNIČKA PRO JEŽÍŠKA

Vánoční stromeček
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

ZPĚV VÁNOČNÍCH KOLED

 • Půjdem spolu do Betléma…
 • Pásli ovce valaši…
 • Tichá noc…
 • Vánoce, Vánoce přicházejí…

HÁDANKA                         
Bez barev a bez palety,
na zdech kreslí bílé květy.
Jeden známý malíř,
nechce za to halíř.
(mráz)

HÁDANKA
Stojí, stojí hrdina,
chlubně břicho vypíná.
přijde- li však na něj slunce,
roztaje jak zmrzlina.
(sněhulák)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Krmítko pro ptáčky: papír, nůžky, lepidlo, pastelky, časopis, nějaké zrní
Nastříháme proužky papíru a nalepíme na papír do tvaru krmítka. Vystřihneme z časopisů ptáčky a nalepíme do krmítka. Ptáčky můžeme také nakreslit a vystřihnout. Do krmítka pod ptáčky můžeme nalepit nějaké zobání (ovesné vločky, čočku, rýži…)

 

DECHOVÉ CVIČENÍ
Natrháme malé kousíčky vaty nebo krepového papíru a rozfoukáváme je jako sněhové vločky na stole nebo na dlani. Nádech nosem, výdech ústy.

PRACOVNÍ LISTY A OMALOVÁNKY SI VYZVEDNĚTE VE ŠKOLCE, NEBO PO DOMLUVĚ POŠLEME MAILEM. TENTO TÝDEN – PROCVIČUJEME ŠKOLNÍ DOVEDNOSTI

Zdraví vás paní učitelky Renča, Zdenička a Danielka.


Těšíme se na Vánoce  7.12-11.12

Cíl“ přiblížit dětem tradice

Píseň: Koleda, koleda Štěpáne

Vánoční tradice v zahraničí:

 „Všude se slaví Vánoce, ale všude trochu jinak.“

 „Víte, jak slaví jinde Vánoce?“ (filmy, pohádky)

Děti seznámíme jen s těmi zeměmi nejvíce odlišnými od nás
Ø  Švédsko – Vánoce se jmenují JUL. Domy jsou ozdobené větvičkami durmanu. Dárky nosí JULBOCK-to je kozel vyrobený ze slámy, který nese dárečky na zádech.
Ø  Anglie – na Štědrý den zavěsí děti velkou punčochu ke krbu. V noci se spustí komínem Santa a naplní ji dárky.
Ø  Austrálie – Vánoce tam připadají na léto. Slaví se piknikem na pláži. Jak by se Vám líbilo mít stromeček zabodnutý v písku a po rozbalení dárků skočit do moře?

Rodiče nezapomeňte!!! Malovánka: Obálka pro Ježíška

Zvyky a tradice
Pomůcky: jablíčko, nůž, bačkorky, vyrobená štěstíčka, pytlík

O každé tradici dětem něco povíme a některé zvyky si zkusíme přímo sami:
Zlaté prasátko,  Stromeček, Kapr, 
Rozkrajování jablíčka, dětem objasníme, že pokud tam bude:
Hvězdička budeme zdraví, zčernalý jádřinec a křížek-to nejhorší, vezmeme jablíčko a rozkrojíme ho.       
Lodičky z ořechových skořápek. 
Házení střevíce.Objasnění: špička k nám – zůstaneme doma u maminky, ke dveřím odejdeme, až budeme velcí, nejdříve hází holčičky, poté kluci, Štěstíčka.

Grafomotorika: Vánoční ozdoby (kruhy doprava)

Vánoční ozdoby:http://vytvarna-vychova.cz/priprava-na-vanoce/

ŘÍKANKY:

Letí Ježíšek
Letí Ježíšek s nadílkou,
kroutí přitom prdýlkou.
Žízeň prý má jako trám..
Letí, letí přímo k nám.

 Prosinec:
Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
V prosinci jsou Vánoce
přesně jednou po roce.

Strojíme stromeček.
Strojíme stromeček,
strojí i dědeček.
Na špičce hvězdička,
strojí i babička.

 

 

Co nás čeká v prosinci:
Mikulášská nadílka
Vánoční dílničky
9.12. vánoční Akademie
16.12. vánoční besídka s nadílkou

II. A když je tu bílá zima,
už jsme na konci,
chcete-li tak nashledanou někde na kopci

Prosinec:  Adventní čas
Cíl: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tématické bloky:
Padá listí - Čertovinky pokračují
Těšíme se na vánoce
Zvonění zvonečků

Listopad u Tygříků
Děti pozorovaly podzimní měnící se přírodu při vycházkách po okolí. Naučily se, jak se starat o rostliny a živočichy a jak a kde přezimují lesní zvířátka. Využívali jsme prožitkové učení a zaměřili jsme se na správnou výslovnost, vyjadřování a relaxaci. 

 

Týden: 30.11 – 4.12 2020

Téma: Padá listí – čertovinky pokračují
Cíl: Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.

NÁVRH ČINNOSTÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY:

Co čerti umí -  válíme se, napodobujeme čertí chrápání, děláme rámus..

Smyslová výchova – Co zmizelo pod šátkem? – Procvičujeme paměť - Pod šátek schováme různé předměty, které se mohou týkat čerta, Mikuláše a Vánoc. Postupně předměty odebíráme a děti přemýšlí, co zmizelo.

Uvolňovací cviky – kreslíme oka na čertím řetězu – kreslíme malé kroužky, které několikrát obkroužíme.

Dechové cvičení – rozfoukáváme natrhané papírky, jako kdyby to bylo listí – na stole, na zemi – nádech nosem, výdech ústy

Grafomotorika – mícháme čertí povidla vařečkou v hrnci, krouživé pohyby před tělem

                       

DOPORUČENÍ PRO VOLNÉ CHVILKY:

 • Procházky do přírody a do lesa.
 • Pozorujeme počasí – vyprávíme, jak je venku.
 • Nasbírejte spadlé barevné listy a vytvořte z nich na papír čerta. Pomůcky: papír, lepidlo, listy, fantazie.
 • Naučit se krátkou básničku pro čerta.

 

BÁSNIČKA PRO ČERTA:

Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku,
Čertíku, Bertíku co to v pytli máš?
Je to myš, černá myš, že se trochu nebojíš.
Čertíku, Bertíku, pojď už ke mně blíž.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
- zápichy – čert, Mikuláš, anděl – nakreslíme hlavy, vystřihneme, nalepíme na špejli a zapíchneme do květináče s kytičkou
- navlékáme listy na tkaničku jako korálky

ZPÍVÁME SI PÍSNIČKY A VYTLESKÁVÁME:
Pec nám spadla…
Prší, prší…

HÁDANKA:
Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr.
(sníh)

HÁDANKA:                       
Má dva rohy, velké nohy,
a chlupatý svetřík.
Je to malý…                                   
(čertík)    

PROCVIČOVÁNÍ – BARVY

 • Jaké má barvy podzimní listí?
 • Jakou má barvu čert?
 • Jakou barvu má Mikulášova čepice?
 • Jakou barvu mají křídla anděla?
 • Jakou barvu má Mikulášova hůl?
 • Jakou barvu má Mikulášův plášť?

 

Pracovní listy a omalovánky si vyzvedněte ve školce, nebo po domluvě pošleme mailem.

Zdraví Vás paní učitelky Renča, Zdenička a Danielka

                       

 

 

 Tygříci –23.11-27.11. 2020

 

Návrh činností pro  předškoláky :

 • Procvičujeme poskládání brambor a uhlíků  podle  velikosti a jemnou motoriku -stříhání , seřazování  podle velikosti.
 • Početní řadu do 1-10
 • Uvolňovací cviky  -nakresli Andílek se učí lítat cestu mezi mráčky.
  • Grafomotorická cvičení: nakresli a vystřihni čertíky, předlohy, (pracovní listy)přiřazování stejných čertíku  

Tento týden  máme  ve třídě téma-Čertovinky: Pohádka
Vymyšlený příběh o Mikuláši, čertu a andělovi, kteří šli městem. Kdysi Mikuláš nemohl pod tíhou dárků unést pytel a čert neměl komu rozdávat uhlí. Ale dnes to bylo jinak. Čert si stěžoval na tíhu pytle, ve kterém měl samé uhlí a Mikuláš ve svém pytli měl pouze jeden dárek. Čert,  který se zpočátku radoval z plného pytel, se celý urvaný zeptal Mikuláše: „To na tom světě opravdu nejsou žádné hodné děti?“ Mikuláš: „ Ale jsou, ale nikdo neumí žádnou básničku, říkanku, ba dokonce ani písničku.“ Čert se zamyslel, rychle si odskočil, svolal čertíky pomocníky a jim nakázal, aby rychle vletěli k dětem, malinko je postrašili a vzkázali jim, aby se rychle naučili i tu nejkratší básničku, nebo dostanou jen uhlí. Pak se nenápadně vrátil mezi Mikuláše a čekal, co se stane. První dveře-básnička, Mikuláš začal uhlí postupně měnit v dárky a čert některé uhlí

Rádi chodíte na procházku, nadýchat se krásně čerstvého vzduchu: pohybové hry při procházce.

PH: Čert staví bramborům stříšky
běh v rozptylu mezi bramborami položenými na zemi, na znamení najde každé dítě jeden brambor a zaujme určenou polohu (schováme brambor pod nohy, kolena, břicho, zadeček)

PH: Tancovali 2 čertíci
„Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi.
Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli.“
říkanku zpíváme na melodii písně: Šel zahradník do zahrady

PH: Andílci se učí létat

Smyslové hry
andílci se smějí a čerti se mračí
andílci i čerti se hledají díky výrazu obličeje a utváří tak 2 skupiny

SH: Co je ukryto v punčoše (hmat)
pomůcky: punčocha či taška, počet různorodých předmětů v počtu dětí (autíčko, nůžky, štětec, hřeben, sklenička, lžíce, ovoce, míček, bačkorka, knížka, šiška,…
děti sedí v kruhu po jednom přistupují k punčoše a se zavřenýma očima nahmatají jednu věc, kterou se snaží ohmatat a určit, co to je, až po vyslovení věci, otevře dítě oči a ověří si svou pravdivost/ nepravdivostjiž určené věci dáváme stranou (ne zpět do punčochy)

Říkanky: Už je zima

Už je zima, už je čas, (kmitáním prstů naznačujeme sněžení)
Mikuláši mají sraz.
Jeden půjde rovnou k nám, (ukážeme na prstě 1)
bude bručet, já ho znám.
Kouknu se mu na boty: (předklon k nohám, napřímit)
„Ahoj, táto, jsi to ty?“ (zamávat rukama)

Rozpočítadlo: Ententýky dva špalíky

Ententýky dva špalíky,
čert vyletěl z elektriky.
Bez klobouku, bos,
natloukl si nos.
Boule byla veliká
jako celá Afrika.
Všichni čerti plakali,
hrobeček mu kopali,
ten nejmenší neplakal,
protože se pokakal…to jsi ty!

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY
Vánoční ozdoby z papírového koše – podrobnosti k námětu,

VV: Anděl (tisk z koláže) – podrobnosti k námětu
ZDE http://vytvarna-vychova.cz/mikulas-cert-advent/

 

 

Týden 16.11. – 20.11.

Téma: Zvířátka se zásobují
Cíl: rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
využíváme pozitivní citové prostředky jako je chválení a povzbuzování

NÁVRH ČINNOSTÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY:

 • Stavíme domečky pro zvířátka pomocí kostek, stavebnic, puzzlí a ostatních pomůcek a hraček.
 • Smyslová výchova – hmatové vnímání – napodobeniny zvířecí srsti – osahat si různé materiály podobné zvířecí srsti
 • Uvolňovací cviky – sovička hledá cestu ke svému stromu – nakreslíme sovičku na jedné straně papíru a na druhé straně strom. Sovička letí ke stromu pomocí čar ze strany na stranu.
 • Grafomotorické cviky – kreslíme jednoduché smrčky – rovné čáry a na každé straně šikmé čáry směrem dolů. 

DOPORUČENÍ PRO VOLNÉ CHVILKY V PŘÍRODĚ:
Procházky do přírody a do lesa. Pozorování měnící se přírody a sběr různých plodů přírody pro zvířátka. Zvířátkům nasbírané plody doneseme na hromádku do lesa. Napodobení pohybu a chování zvířátek.

BÁSNIČKA PRO ZVÍŘÁTKA

Letos zima přijde zkrátka,
děti myslí na zvířátka.
Nebojí se metelice,
nesou mrkev pro zajíce,
ptáčkům zrní do hrnku,
trochu sena pro srnku,
k tomu mísu kukuřice.

CO VÍME O LESNÍ ZVĚŘI?
Jmenujeme zvířátka, která patří do lesa. Kde asi v zimě zvířátka spí a čím se živí? Jedno lesní zvířátko si vybereme a nakreslíme.

ŘÍKANKA

Brum, brum, brum, medvěd staví dům.
Nejdřív stěny, potom střechu,
leze spinkat do pelechu.
Brum, brum, brum, už má nový dům.

POHYBOVÁ ŘÍKANKA

medvěd klepe peřinu   -   lehce se klepeme do stehýnek
už se chystá na zimu   -   lehce se klepeme do stehýnek
záležet si musí dát       -   hlava „ ANO“
až do jara bude spát    -   ruce pod hlavu, jako když spíme

HÁDANKA                         

Maličké zvířátko             
je tahle čiperka,                 
větvičku přeskočí,             
i když je nevelká.               
( veverka  )                                       

ZPĚV ZNÁMÝCH PÍSNIČEK PRO RADOST

- Já do lesa nepojedu…
- Šly panenky silnicí…
- Na tý louce zelený…
- Sedí liška pod dubem…
- Skákal pes…

DECHOVÁ CVIČENÍ
Když v noci spíme, ležíme a dýcháme. Děti si lehnou na podložku, dají si ruku na bříško a vnímají, jak se jim ruka zvedá a klesá při nádechu a výdechu.

PRACOVNÍ LISTY A OMALOVÁNKY SI VYZVEDNĚTE VE ŠKOLCE, NEBO PO DOMLUVĚ POŠLEME MAILEM. TENTO TÝDEN – PROCVIČOVÁNÍ JEMNÉ MOTORIKY

Zdraví vás paní učitelky Renča, Zdenička a Danielka.

 


9.11-13.11. 2020

Téma:
Zvířecí pelíšky
zde v tomto tématu upozorňujeme  na špatné chování v oblasti ekologie, vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním prostředí a migraci zvířátek před zimou

Návrh činností pro nejstarší předškoláky :

 • Procvičujeme poskládání šišek podle  velikosti a jemnou motoriku -stříhání , seřazování  podle velikosti.
 • Početní řadu do 1-10
 • Uvolňovací cviky  -nakresli větru cestu kolem stromů, aby mohl sfouknou listí.
 • Grafomotorická cvičení: nakresli, jak drak létá (pracovní listy)let dráčků 

Písnička s tanečkem:

Veverka čiperka, sbírá sladká jadérka,
veverka čiperka, sbírá sladká jadérka,
nosí si je do pelíšku, oříšky a velkou šišku,
veverka čiperka, sbírá sladká jadérka. 

Básnička:

Seděli dvě veverky na vysoké jedli,
chvíli něco chroupali,
chvíli něco jedli.
A když měli plná bříška,
řekli si už dost,
houpali se houpy houpy,
jen tak pro radost. 

Písnička:
Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš…

 • Ptáčci se chystají na zimu, někteří odlétají do teplých krajin, někteří zůstávají : Ukázat  ptáčky v knize.
 • Ptačí pantomima (čáp, vrabec, orel, atd.)
 • V lese hledáme dutiny stromů, kam se ptáčci mohou schovat, stavění hnízdeček, sběr přírodnin na odpoledne, volná hra.
 • Hudební nástroje z přírodnin, chrastítka z ořechů a semínek (semínka a skořápky do různých krabiček), opakování písničky z rána, „ptačí koncert
 • Rádi doporučíme - výlet za prasátky do  Děčínské ZOO .

Při špatném počasí:
modelování zvířat z hlíny nebo plastelíny, stavba krmelce z klacíků, apod.

Výtvarný záměr: ztvárnit smíšený les prostřednictvím malby a přírodnin
http://vytvarna-vychova.cz/tag/strom/
Výtvarná technika (postup): kombinovaná technika s využitím přírodnin
Pomůcky: balicí papír, temperové barvy, širší ploché štětce, přírodniny (mech, šišky, listy), hnědý papír, molitanové houbičky, nádoby na barvu a vodu, lepidlo v tubě, lepidlo Herkules, ubrus

 
Tygříci –2.11-6.11. 2020

Návrh činností pro nejstarší předškoláky :

 • Procvičujeme poskládání šišek podle  velikosti a jemnou motoriku -stříhání , seřazování  podle velikosti.
 • Početní řadu do 1-10
 • Uvolňovací cviky  -nakresli větru cestu kolem stromů, aby mohl sfouknou listí.
 • Grafomotorická cvičení: nakresli, jak drak létá (pracovní listy)let dráčků 

 

Tento týden  máme  ve třídě téma :DRÁČEK MRÁČEK

Rádi chodíte na procházku, nadýchat se krásně čerstvého vzduchu.

 Na vítr:  Pohybová hra a říkanka:

Vítr v lese, draka nese.(děti chodí dokola)
Vítr fouká, draka houpá (děti pohupují rukama)
BUM -Drak spad!(učitelka silně udeří do bubínku a děti udělají dřep) 

 

Říkadlo - Já jsem vítr (báseň z pedagogického věna)

Já jsem vítr, já jsem vánek,
neruším vám spánek.
Já jsem vítr severák, bojí se mě mrak i drak.

 

Básnička

Koupil si dráček, na nový fráček.
Na každém knoflíčku, bude mít pentličku.
A teď si drak, obletí mrak

Jak vyrobit létajícího draka?
https://www.youtube.com/watch?v=Rdrj4fS4zuA&feature=youtu.be

Zkuste létajícího draka vyrobit a pošlete nám fotky, my je dáme na web.

Děkujeme Zdenička, Renča a Daniela
Co nás čeká v listopadu:

3.11. Vánoční fotografování
Dýňování pro radost
DDM krmení zvířátek a hra  v novém prostředí


I. NA PODZIM KDYŽ PADÁ LISTÍ                                             
Z LÍP A JAVORŮ,                                                      
PÁNI DRACI KOUKAJÍ SE
LIDEM DO DVORŮ

Listopad: Podzimní les

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky:

 

Říjen u Tygříků
Seznámily se s neživou a živou přírodou. Prožily slavnostní Halloween s maskami.
Spolupráce s rodiči –dlabání dýní.


Co nás čeká v říjnu:

Drakiáda
Muzeum Děčín-interaktivní pohádka p. Sypěnou
Krmení ptáčků
Pozorování zvířátek v okolí Mš


I. NA PODZIM KDYŽ PADÁ LISTÍ                                             
Z LÍP A JAVORŮ,                                                     
PÁNI DRACI KOUKAJÍ SE
LIDEM DO DVORŮ

Říjen: Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti

Tématické bloky
Barvy podzimu
Dary přírody
Jak se žije v lese
Báječné strašení


Září u Tygříků:
Děti se velice hezky adaptovaly na nové děti a prostředí Mš. Poznávají nové hračky a pravidelná  v Mš ,které zvládají bez problémů.


Co nás čeká v září:


Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign