logotyp

Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII

stranka-ul-majova-372-13stranka-ul-k-h-borovskeho-336-14stranka-ul-dlouha-112-19

"...Jaké se děti rodí, to v moci žádného není, ale aby dobrým vedením na dobré vyšly, to v moci naší jest... "

J.A.Komenský

O NÁS - MŠ BOLETICE

Naše mateřská škola Děčín XXXII, získala 1.1.1996 spolu se svou školní jídelnou právní subjektivitu jako první škola v děčínském regionu. 1.1.2003 se sloučila s druhou čtyřtřídní boletickou MŠ K.H.Borovského a s jednotřídní MŠ Dlouhá v Křešicích, tím se stala devítitřídní mateřskou školou. Každé pracoviště má k dispozici svou školní zahradu s různými hracími prvky.

Co nabízíme?

- veškeré úsilí zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby se děti v mateřské škole cítily šťastně a spokojeně. Snažíme se o vytvoření co nejlepších podmínek pro osobní rozvoj všech dětí.

- respektujeme jedinečnosti dítěte, podporujeme jeho zájmy a schopnosti, napomáháme k vytváření zdravého sebevědomí a sebeúcty.

- preferujeme situační a prožitkovou výuku, díky které si děti osvojí nové poznatky a dovednosti zcela přirozeně.

Co je naším cílem?

- všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti pestrými aktivizujícími formami, které rozvíjejí děti po stránce duševní i tělesné

-vytvoření prostředí, které bude pro děti zdrojem úspěšnosti a uspokojení.

- vedení každého dítěte v souladu s jeho přirozeným vývojem, plynule, s přiměřenou a postupně narůstající náročností a průběžnému zajišťování odpovídající podpory v rozvoji a učení.

- rozvoj talentu a podpora touhy po dalším vědění

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín
  • image 200
  • image 188

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign