logotyp
Paní učitelky:
      Ilona Horová
      Marta Drbohlavová

Asistent pedagoga:
      Petra MancováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Ať už ráno svítí slunce,
prší nebo sněží,
kdo s medvídkem ráno cvičí,
celý den je svěží.

Houpačka a prolézačka,
pro medvídka je to hračka.
Pohyb, hra a čerstvý vzduch,
v zdravém těle zdravý duch.

IV. Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu někde u vody

Č E R V E N – Je nám dobře na světě

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Tématické bloky:

-Hledání pirátského pokladu
-Oslava dětí MDD - život dětí na celém světě
-Exotická zvířata
-Hopsa hejsa
-Těšíme se na prázdniny

Co nás čeká v červnu:

-1.6. Hledání pirátského pokladu

-6.6. Výlet na Mariánskou louku v Děčíně

-8.6. Expozice papoušků – akce MŠ

-14.6. Loučení s předškoláky – akce MŠ

Hodnocení za květen:

Druhý týden v květnu bylo ukončeno plavání předškoláků za účasti rodičů. Oslavili jsme Den matek, akce spojená s pohoštěním se moc líbila. Navštívili jsme Rajské ostrovy, které jsou odloučenou expozicí tropických zvířat při děčínské ZOO. V tom týdnu proběhla i olympiáda MŠ, kde byly naše děti úspěšné. Velkým zážitkem byla návštěva Městské knihovny v Děčíně, kde se děti seznámily s prostředím i s tím, jak správně zacházet s knihou. Poslední den jsme oslavili Mezinárodní den dětí veselými soutěžemi. Všechny cíle byly splněny.


III. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

K V Ě T E N – Já a moje rodina

Cíl: Vcítění se a empatie k druhým

Tématické bloky:

-Moje maminka
-Moje rodina, kde bydlím
-Kam chodí máma s tátou do práce
-Už to voní, už to kvete

Co nás čeká v květnu:

-2.5. společné fotografování

-9.5. poslední lekce plavání s účastí rodičů

-11.5. besídka pro maminky a třídní schůzka

-16.5. výlet na rajské ostrovy

-18.5. Olympiáda MŠ

-24.5. návštěva knihovny

Hodnocení za duben:

Měsíc duben začal velikonočními svátky. Děti se dozvěděly o lidových tradicích, jako je pletení pomlázek, malování vajec, koledování. Nevětším zážitkem byla návštěva velikonočního zajíčka s nadílkou. Duben je měsíc bezpečnosti na silnicích a tak se děti učily o semaforu a značkách a správném vybavení na kolo. Děti se zúčastnily dopravní soutěže. V té době také probíhal zápis do školy. Úžasným zážitkem byla návštěva u hasičů. Po půl roce k nám opět zavítalo Divadlo Koloběžka s jarní pohádkou. Náramně jsme si užívali i téma u nás na dvorečku, kdy jsme si i na zvířátka hráli. Poslední dubnový týden jsme otevřeli 

„čarodějnickou školku“. Děti v kostýmech plnily běžné úkoly, ale s čarodějnickými tématy. Vše vyvrcholilo čarodějnickými zkouškami a opékáním buřtů. Všechny cíle byly splněny.


D U B E N - Život kolem nás

Cíl: Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Tématické bloky:

-Já jsem malý zajíček
-Jede, jede, co má kola
-U nás na dvorečku
-Čarodějnice- tradice

Co nás čeká v dubnu:

-3.4. Velikonoční zajíček – dopoledne se soutěžemi a velikonoční nadílkou

-5.4. Návštěva předškoláků v 1. Ročníku ZŠ

-17.4. Návštěva u Hasičů v Boleticích

-19.4. Divadlo Koloběžky

-21.4. Dopravní den s DDM

Hodnocení za březen:

Na začátku měsíce děti zkoušely, jak si pamatují pohádkové postavy, kam a ke komu patří. Další týdny jsme přivolávali jaro. Povídali jsme si o počasí, jak poznáme, že se jaro blíží. Zopakovali jsme si dny v týdnu, roční období a měsíce v roce. Také se děti seznamovaly s jarními květinami nejen na obrázku, ale i venku v přírodě. Tento měsíc začal kurz plavání pro předškoláky. Objevila se úžasná paní s Hokusy, pokusy, které děti nadchly. Tradičně jsme se zúčastnili Ponožkového dne. Nejvíce se dětem líbila Cestička do školy, kdy i nejmladší děti si vyzkoušely plnit úkoly pro velké kamarády. Závěr měsíce patřil vesmíru, děti si prohlížely obrázky planet a vytvořily si vlastní ufony. Všechny cíle byly splněny.


B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: Rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:


-Z pohádky do pohádky
-Se zimou se jaro pere
-Sluníčko se probudilo
-Broučci
-Vesmír kolem nás

Co nás čeká v březnu:

-6.3. Návštěva knihovny

-7.3. Začátek kurzu plavání

-21.3. Ponožkový den – celá školka

-21.3. Cestička do školy

-22.3. školní zralost – přednáška, beseda

-27.3 Hokus pokus – celá školka

-Probouzení zahrady

Hodnocení za únor:

Únor byl ve znamení pohádek a tak jsme si pohádky vyprávěli, kreslili i hráli. Dětem se moc líbil týdenní karneval, kdy některé děti střídaly masky každý den. Přišel nás navštívit kouzelník.  Z jeho vystoupení byly opravdu děti nadšené. Zlatým hřebem byla školková akce Masopust, která proběhla na zahradě Májovky. Masopustní průvod měl bohatou účast. Cíl byl splněn.


II.
A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci

Ú N O R - Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:

-O veliké řepě
-Koblížek
-Perníková chaloupka
-Kohoutek a slepička
-Masopust

Co nás čeká v únoru:

-13.2. – 17.2. Karnevalový týden – pohádkové postavy

-Kouzelník

-Příprava na masopust

-21.2. Masopustní průvod – akce MŠ


Hodnocení za leden:

V prvním týdnu se děti seznamovaly se svým tělem. Pomocí skládanek zjistily, jak vypadá kostra, jaké mají vnitřní orgány a jaký rozdíl je mezi klukem a holčičkou. Samozřejmě se učily pojmenovávat části těla a přitom zkoušely, co jejich tělo dokáže. V druhém týdnu jsme probrali ochranu zdraví, prevenci před onemocněním. Povídali jsme si o vitamínech, a kde je můžeme najít, také o bacilech a jak se jim bránit dostatečnou hygienou a co je to ta hygiena. Děti si zahrály na záchranáře a zkusily si obvazování kamaráda. V dalším týdnu jsme se věnovali především předmatematickým představám, takže děti procvičovaly geometrické tvary, počítaly, třídily, porovnávaly množství, délku a výšku. A splnil se jim sen, napadl sníh a mohly si postavit sněhuláka. Poslední týden jsme se zabývali sportem, jaké zimní sporty znají a jak pohyb prospívá zdraví. Všechny cíle byly splněny.

 

L E D E N – Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tématické bloky:

-HOLKA, KLUK, NAŠE TĚLO  

-BACIL BUBÁK

 -SNĚHULÁČEK PANÁČEK

-ZIMNÍ HRÁTKY

 

Co nás čeká v lednu:

6.1. 2023 – Tři králové

Akce pro předškoláky – Doktora se nebojíme ( návštěva  nemocnice )

Péče o krmítka na zahradě

Návštěva zubní hygienistky – Jak se starat o své zoubky

25.1.2023 – Třídní schůzka

Podle sněhových podmínek soutěž ve stavění sněhuláků

 

Hodnocení za prosinec:

Měsíc prosinec byl celý v očekávání Vánoc. Nejdříve přišel Mikuláš se svým doprovodem a tak se na něj děti připravovaly. Učily se básničky, písničky, kreslily čerty a dělaly Mikulášovi vousy. Dozvěděly se také něco o tradici Mikulášské nadílky. Pak se připravoval vánoční jarmark a tak se děti společně sešly s rodiči ve třídě a vyráběli společně výrobky na jarmark. Děti se učily pečlivě stříhat a čistě lepit řetězy a při tom se učily koledy a básničky s vánoční tematikou. Některé si mohly zazpívat i na akci Česko zpívá koledy, které se zúčastnily společně s rodiči. Nezapomněli jsme ani na tradiční vánoční vystoupení v domě pečovatelské služby a potěšili staroušky zpěvem koled a drobnými dárky. Děti se dozvídaly o různých vánočních tradicích a při tom vyráběly drobnosti a přání pro rodiče. Vyvrcholením byla vánoční besídka s účastí rodičů. Všechny cíle byly splněny.

 

P R O S I N E C - Adventní čas

CÍL: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky


Tématické bloky:
-Miku, Miku, Mikuláš
-Vánoce vánoce přicházejí
-Čekání na Ježíška

Co nás čeká v prosinci: 

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – dopoledne

7. 12. Vánoční Jarmark V MŠ od 15, 15, - 16, 30 hod. (v prostoru spojovací chodby)

14. 12. Vánoce v MŠ – společně s rodiči – od 15, 15 hod.

 

hodnocení za listopad:
Tento měsíc jsme hlavně pozorovali změny v přírodě. Sledovali padající listí, ranní mlhy, námrazy, Sledovali jsme i ptáčky, kterým jsme nasypali do krmítek zobání a zavěsili lojové koule. Z barevného listí jsme vyráběli obrázky. Povídali jsme si o Svatém Martinovi, uspávali zahradu. Nezapomněli jsme ani na lesní zvířátka a povídali si o tom, jak žijí v zimě. A najednou se přiblížil advent, tak jsme si vyzdobili třídu. Všechny cíe byly splněny.

I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů


L I S T O P A D - Podzimní les

CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky:
-Ospalé sluníčko
-Skřítek Podzimníček
-Přiletěl podzim do zahrady
-Zvířátka v lese

Hodnocení za říjen:

Cílem v tomto měsíci bylo rozvíjení pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou. A tak jsme si povídali o podzimu, o plodech podzimu, sledovali počasí a vyráběli draky s rodiči. Zkoušeli pouštět draka, ale moc nefoukalo. Vyprávěli si o zahrádce, jaké jsou tam na podzim práce. Hlavně jsme sledovali znaky podzimu a pozorovali změny v přírodě, sbírali přírodniny a vyráběli z nich zvířátka. Na konci měsíce jsme si užívali strašidlácký týden s dlabáním a zdobením dýní. Všechny cíle jsme splnili.Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
Měla babka čtyři jabka
Dráček Fráček
Podzimní zahrada
Podzim u medvědů

Co nás čeká v říjnu:

6.10. začínají koutky

Výzva pro rodiče a děti – vyrobte si draka ( drakiáda )

Vyrábění z přírodnin – děti s rodiči doma – výstavka v MŠ

Návštěva Hit Flory

17.10 – 20.10 Návštěva muzea – výstava Harry Potter

24.10 – 27.10. Strašidlácký týden a dýňování

Hodnocení za září:
Začalo nám adaptační období pro nové děti, až na malé výjimky si zvykly na nové prostředí rychle. Ostatní děti je přijaly mezi sebe a vytvořily jim příjemné zázemí. Po dlouhé době nás navštívilo Divadlo Koloběžky s Houbovou pohádkou, která byla přijata dětmi s nadšením. Počasí nám také přálo, takže si děti užily zahrady. Cíl vzdělávání byl splněn.


Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tématické bloky:
Hra se jmény
Těším se do školky
Třída medvídků
Hrajeme si s kamarády

Co nás čeká v září:
Slavnostní přivítání 
Třídní schůzka 15.9.2022 (od 15:15 hodin)

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign