logotyp
Paní učitelky:
      Ilona Horová
      Lucie Omaníková

Asistent pedagoga:
      Petra MancováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Ať už ráno svítí slunce,
prší nebo sněží,
kdo s medvídkem ráno cvičí,
celý den je svěží.

Houpačka a prolézačka,
pro medvídka je to hračka.
Pohyb, hra a čerstvý vzduch,
v zdravém těle zdravý duch.

Rotační vzdělávací tematické koutky

Od školního roku 2022/2023 realizujeme 1x v týdně (každý čtvrtek, cca 20 minut  po svačince). Koutky probíhají na třídách i na zahradě

Tematické koutky nejsou alternací v předškolním vzdělávání, jsou naprosto v souladu s RVP PV, jejíž cílem je taktéž vést děti přirozeným individuálním tempem k samostatnosti, tvořivosti, připravit je především pro život, a to atraktivnější formou prožitku vedoucí k všestranné harmonické osobnosti dítěte.

Každá třída má vypracovaný celoroční plán se vzdělávacími cíli, kompetencemi, očekávanými výstupy shodné dle našeho ŠVP na základě ročních období, tradic, svátků a individuálních zvláštností a potřeb dětí.

Medvídci- Zkoumáme neviditelný svět  -  Malá laboratoř

Záměrem koutku je zaujmout dítě, spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu „Jak to tedy je?“

  • To je zvláštní! To mě zajímá! Kde se dozvím víc? Co chci ještě vědět?
  • Aby přicházelo s domněnkami a svým bádáním je potvrzovalo, naučilo se domněnky správně formulovat.
  • Chceme, aby se ptalo: „Jak zjistím, že mám pravdu?“ A zrealizovalo vlastní pokus nebo pozorování.
  • Chceme, aby svou badatelskou cestu uzavřelo vyhodnocením a aby se naučilo výsledky svého bádání zajímavě sdělit ostatním.
  • Prostě, aby se naučilo klást otázky a také si na ně odpovědět. Seznámí se tak se světem, který budou v rámci environmentální výchovy chránit.


                                                                 Školní rok 2023/2024

IV. Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu někde u vody

Č E R V E N – Je nám dobře na světě

Cíl: Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Tématické bloky:

-Hledání pirátského pokladu
-Oslava dětí MDD - život dětí na celém světě
-Exotická zvířata
-Hopsa hejsa
-Těšíme se na prázdniny

Co nás čeká v červnu:

Hledání pirátského pokladu

Míčové hry na louce Děčín (podle počasí termín upřesníme)

17. 6. Loučení s předškoláky od 14:30 šerpování předškoláků v MŠ, i na zahradě MŠ

20.6. Fotografování dětí v MŠ

Hodnocení za květen:

Tento měsíc byl plný zábavy, počasí přálo a děti si užívali zahrady. Na konci dubna jsme si ještě oslavili společně v MŠ KHB Čarodějnice v maskách jsme si užili průvod a soutěže míchaní lektvarů, oko na lžíci, let na koštěti. Děkujeme rodičům za spolupráci. Dne 7.5. se účastnili předškoláci dopravního dne získali odměny. V květnu už jsme se věnovali maminkám a připravovali se na oslavu jejich svátku, děti si zkoušeli domácí práce, tvořily a kreslily maminky, taky si vyrobily přání mamince. Děti si připravovaly na besídku básně, písně taneček. Vyprávěli jsme si na téma moje rodina, kde bydlíme a kdo patří do rodiny, jak se jmenuje. Dne 14.5. jsme si užili třídní akci besídku, vystoupení pro maminky, děti přednesly básně písně a předaly dárečky. Soutěž najdi si svou maminku se velmi líbila. 15.5. proběhlo fotografování předškoláků na tablo. Vyprávěly jsme si, kam chodí máma, táta do práce, děti poznávaly třídily povolání s náčiní k nim. Pokračují rotační vzdělávací koutky. 22.5.  jsme si užili setkání rodičů a přátel MŠ na zahradě Cesta z minulosti do současnosti společné odpoledne s rodiči na zahradě MŠ, otevření zahrady všem. 23.5. Předškoláci se účastnili Olympiády MŠ užili si soutěže a obdrželi i diplomy. Na závěr měsíce jsme si společně užili akci na zahradě MŠ zahradní slavnost na oslavu dne dětí si zasoutěžili. Děti taky poznávaly, co už to voní a kvete, vyhledávaly květiny i ovocné stromy. Věnovali se EV péči o záhonky, sázení semínek do záhonků péče o ně, pozorovaly řeřichy. Využíváme i zahrady pro cvičení hru i venkovní učebny.

III. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

K V Ě T E N – Já a moje rodina

Cíl: Vcítění se a empatie k druhým

Tématické bloky:

-Moje maminka
-Moje rodina, kde bydlím
-Kam chodí máma s tátou do práce
-Už to voní, už to kvete

Co nás čeká v květnu:

-7.5. dopravní den (pro předškoláky)

-14.5. besídka pro maminky a třídní schůzka

-23.5. Olympiáda MŠ (pro předškoláky)

-29. 5. 2024 Zahradní slavnost od 15,15 hod.

-Návštěva zvířátek DDM

Hodnocení za duben:

Začátkem měsíce dubna děti poznávaly domácí zvířátka a jejich rodiny, učily se pojmenovat mláďata. Zvládly cestičku do školy plnou zábavných aktivit a předškoláci se tím pěkně připravily k zápisu do ZŠ. Užívali jsme si jarních dní, děti plně využívaly zahrady. Seznámily se s dopravními pravidly a prostředky, poznávaly význam dopravních značek. Dodržovaly bezpečnostní pravidla během jízd na odrážedlech, koloběžce. V DDM Boleticích si děti z keramiky vyrobily dáreček k svátku maminek. Děti si vytvářely k daným tématům obrázky, výrobky, cvičily a zpívaly, učily se nové. Poznávaly planetu zemi a vesmír lepily raketu. Navštívili jsme taky nedaleké hasiče v Boleticích děti měly možnost poznat jejich práci i vybavení, zkusit si být jako hasiči. Děti se připravovaly a těšily na oslavu čarodějnic užily si přípravu lektvaru, čarodějnické soutěže a aktivity.


D U B E N - Život kolem nás

Cíl: Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Tématické bloky:

-Já jsem malý zajíček
-Jede, jede, co má kola
-U nás na dvorečku
-Čarodějnice- tradice

Co nás čeká v dubnu:

Návštěva ZŠ (pouze předškoláci)

16.4. Návštěva u dobrovolných hasičů v Boleticích

Návštěva zvířátek podle počasí

30.4. Čarodějnický slet v kostýmech

Hodnocení za březen:

V Březnu jsme se radovali z přicházejícího jara, poznávali kvetoucí květiny, pozorovali ptáky i broučky. I přes chladná rána jsme již vyhlíželi a hledali znaky jara, pozorovali probouzející přírodu i si pojmenovali změny v přírodě. Připravovali jsme se na Velikonoce zdobili vajíčka, pekli z těsta a vykrajovali velikonoční zajíčky, kuřatka. Poznávali Velikonoční tradice pomlázky z proutí, pozorovali růst osení. Děti se naučily Velikonoční koledy i nové jarní písně, básně. Předškoláci se připravovali k zápisu opakovali jsme barvy, tvary, názvy, pojmy, mnoho dalšího a poznávali nové. Procvičovali sluchové i zrakové vnímání, orientaci v prostoru i cvičení, trénovali jemnou motoriku třeba při vyrábění a stříhání i Grafomotoriku. Všechny rodiče hlavně předškoláků jsme zvali na přednášku ze ZŠ o školní zralosti. Podpořili jsme den Downova syndromu a zúčastnili se ponožkového dne. V měsíci knih jsme se vyjeli navštívit knihovnu Děčín prohlédli si knihy a poznali i okolní prostředí našeho města. Otevřela se zahrada nejen pro hru dětí, ale užili jsme si i společnou akci s rodiči soutěže při Hledání velikonočního zajíčka. Před zápisem ve spolupráci se ZŠ na předškoláky čekala Cestička do školy plná zážitků. Moc děkujeme všem za spolupráci a účast na akcích. 


B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: Rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:

-Z pohádky do pohádky
-Se zimou se jaro pere
-Sluníčko se probudilo
-Broučci
-Vesmír kolem nás

Co nás čeká v březnu:

-25.3. Návštěva městské knihovny

-21.3. Ponožkový den

-26.3. Hledání velikonočního zajíce

Hodnocení za únor:

V měsíci únoru jsme se v každém týdnu věnovali jiné pohádce. Děti si poslechly čtenou pohádku seznámily se s jejím dějem, poznaly a pojmenovaly si jednotlivé postavy i zvířátka. S motivací jednotlivých pohádek si taky zacvičily na zvířátka, s koblížkem kutálely míč. Řadily k pohádce obrázky děje i postav podle posloupnosti. Pohádku si taky nakreslily nebo namalovaly její postavy, společně si jí dramatizovaly. Poznávaly tvary, přiřazovaly barvy, seznámily se se svátkem Masopustu. Užily si masopustní soutěže krmení prasátek, třídění balonků podle barev, hod na cíl a týden v maskách. Naučily se nové básničky a písně a tanečky, seznámili se s oslavou masopustu a připravovali jsme se na společnou akci. Celá školka jsme si užili oslavu masopustu, byla připravena zábava pro děti, rodiče i jejich blízké a masopustní soutěže. Moc rádi jsme se všichni setkali, děkujeme všem za společnou masopustní zábavu a účast.

II. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci

Ú N O R - Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:

-O veliké řepě
-Koblížek
-Perníková chaloupka
-Kohoutek a slepička
-Masopust

Co nás čeká v únoru:

-27.2. Kouzelník Waldiny

-Příprava na masopust

-20.2. Masopustní - akce MŠ

Hodnocení za leden:

V měsíci Lednu jsme se přivítali radostně se věnovali zimním tématům. Děti poznávaly, jak zimu využívat k zábavě. Děti se seznámily se svátkem tří králů, naučili se píseň My tři králové a rozlišovaly písmena, ve vytvořených královských korunách se jimi i stali. V průběhu celého měsíce jsme děti vedli k podpoře i upevňování zdraví, zima i mráz ukázali svou sílu. K velké radosti napadl i sníh, děti si užily stavění sněhuláků, zimní radovánky i koulovačky. Děti během témat poznávaly tělo jeho části, odlišnosti, třídily a skládaly puzzle, postavy. Poznávaly základy zdravého životního stylu a osvojovaly si návyk zdravého dýchání v zimním a mrazivém počasí. Vedly jsme hravou formou děti k prevenci a ochraně zdraví, poznávaly, co dělat pro zdraví, jak se chovat v nemoci. Naučily se zimní básničku a písně, třídily i přiřazovaly tvary. Vytvořily si sněhuláky a trénovaly počítání s aktivitami. Procvičily si tělo, pojmenovaly si zimní sporty a opakovali jsme si bezpečné chování nejen při sportu i celkově v zimním období. Při pobytu venku jsme pozorovali změny v přírodě, proměny počasí a sledovali ptáčky.


L E D E N - Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tématické bloky:

-Holka, kluk, naše tělo
-Bacil Bubák
-Sněhuláček panáček
-Zimní hrátky

Co nás čeká v lednu:

-5.1. 2023 – Tři králové

-Péče o krmítka na zahradě

-Podle sněhových podmínek soutěž ve stavění sněhuláků

- 23.1. 2024 Třídní schůzka

Hodnocení za prosinec:

V Adventním čase v prosinci bylo naším cílem přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky. Užili jsme si společně několik akcí motivovaných blížícími se svátky i adventem. Celý měsíc si děti plnily úkoly s interaktivní tabulí a otevíraly si postupně adventní kalendáře a vybíraly si každý den něco pro radost. Předškoláci procvičovali počty, poznávali číslice na kalendáři, procvičovali Grafomotoriku. Třídili jsme barvy, tvary, řadili podle vzoru, trénovali i jemnou motoriku při vyrábění ozdob. Děti se seznamovaly i se zvyky a svátky Vánoc. Na návštěvu přišel do školky Mikuláš doprovázený andělem a čerty s pořádnou nadílkou, děti mu za odměnu přednesly naučené básničky a zazpívaly píseň. Děti ze všech tříd vystupovaly v Domě pečovatelské služby, aby, tradičně jako každý rok, potěšily seniory básničkami i zpěvem koled a drobnými dárečky.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci, moc nás i děti potěšilo společné vánoční odpoledne. Pro rodiče a blízké si děti připravily na besídku několik básní a vánočních koled. Děti si pak našly dárečky pod stromečkem a užili sispolečné chvíle hru s rodiči a blízkými.

Děkujeme všem za účast při vytváření výrobků a taky za návštěvu na Jarmarku v MŠ. A pěkně strávený společný večer při akci Česko zpívá koledy, doufáme, že jsme se svátečně naladili. Před Vánoci děti potěšilo Sváťovo dividlo s vánočním loutkovým představením. Přejeme všem klidné svátky, plné pohody a hodně štěstí, úspěchu do nového roku, hlavně mnoho zdraví.


P R O S I N E C - Adventní čas

Cíl: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tématické bloky:
-Miku, Miku, Mikuláš
-Vánoce vánoce přicházejí
-Čekání na Ježíška

Co nás čeká v prosinci: 

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – dopoledne

6.12. Vánoční vystoupení pro seniory

12. 12. Vánoční besídka pro rodiče

13.12. Vánoční Jarmark V MŠ od 14, 00 - 16, 30 hod. (v prostoru spojovací chodby)

13.12. Česko zpívá koledy 18:00

Hodnocení za listopad:

V Listopadu v tématu Podzimní les si děti všímaly změn v přírodě a poznávaly, co je les, co v něm roste a žije, a to nás vedlo k její ochraně. Obdivovali jsme a manipulovali s přírodninami, poznávaly barvy listí a při té příležitosti jejich znalost. Při pobytu venku jsme si hráli s listím, tvořili skřítky z přírodnin a pouštěli jsme si i draka ve větru. Děti se seznámily i s ostatními třídami poznávaly jejich pravidla, režim. Užili si mnoho zábavy strašidelné dny i soutěže. Děkujeme všem za ochotu a spolupráci. Děti si taky odnesly odměny a diplomy za vytvořené draky, které jsme si ve třídě vystavovali. Užili jsme si vánoční tvoření z keramické hlíny i se podívali za zvířátky. Jeli jsme na výlet do Muzea v Děčíně, kde jsme si užili adventní program „dědečku vyprávěj“, kde děti poznávaly, z jakých materiálů se vyráběli dárky. Děti skládaly 3D puzzle stromeček a třídily adventní věnce podle barev. Učily se třídit předměty podle různých kritérií (velikostí, materiálu) a v průběhu měsíce předškoláci procvičovaly posloupnost i množství. Užili jsme si společné vánoční vyrábění dětí s rodiči, vytvořené výrobky pak vystavíme na vánočním Jarmarku. Děkujeme všem rodičům a rodinným blízkým za pomoc a spolupráci během všech akcí.

I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů

L I S T O P A D - Podzimní les

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky:
-Ospalé sluníčko
-Skřítek Podzimníček
-Přiletěl podzim do zahrady
-Zvířátka v lese

Co nás čeká v listopadu:

Pouštění draka- dle počasí 

Sběr a poznávání přírodnin

13.11. Vánoční fotografování

Hodnocení za říjen:

V měsíci říjnu jsme již přivítali podzim, všechny děti si na školku zvykly a bez potíží se adaptovaly a naučily se mnoho nového zvládnout sami. Zahájili jsme tzv. koutky, děti měly možnost poznávat všechny třídy naší MŠ a zároveň vždy ve čtvrtek poznávaly, a zkusily si mnoho zajímavých aktivit od pokusů v Malé laboratoři u Medvídků přes Dílničku - Polytechnický koutek ve třídě Opiček, Enviromentální koutek ve třídě Sloníků až po Faunu a flóru u Tygříků. Předškoláci se začaly více záměrně věnovat předškolním aktivitám a posloupně se rozvíjely a seznamovaly s předškolními aktivitami a úkoly, které se objevují na nástěnce třídy. Během podzimních témat děti poznávaly a rozlišovaly ovoce, zeleninu, hledaly podzimní plody i znaky, naučily se nové básničky a písně. Povedla se nám společná akce drakiáda, kdy za spolupráce rodičů si děti doma vyrobili draky, ze kterých jsme si udělaly ve třídě Medvídků výstavu, děti si poznávaly, kdo draka donesl, jaké má barvy, tvary, který materiál na výrobu se použil. Moc děkujeme za spolupráci všem rodičům a příbuzným za vyrobené a donesené draky a taky za zdobení naší třídní přírodniny (větve v pařezu). Konec měsíce jsme si strašidelně užili a zakončili společným zdobením dýní, za spolupráci a ochotu rodičům i příbuzným děkujeme.

Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
-Měla babka čtyři jabka
-Dráček Mráček
-Podzimní zahrada
-Podzim u medvídků

Co nás čeká v říjnu:

-5.10. -začínají vzdělávací koutky

-Výzva pro rodiče a děti – vyrobte si draka ( drakiáda )

-24.10. Celoškolková akce- „Dlabání“ a zdobení dýní

Hodnocení za září:
V měsíci září jsme se po prázdninách znovu sešly a přivítaly. Nové i původní děti se postupně adaptovaly a seznamovaly se s naší školkou, třídou Medvídků. Děti si pozvolna zvykaly být bez opory blízkých, učily se samostatnosti a poznávaly nový kolektiv. První den proběhla akce přivítání s barevnými balónky, při které se všichni vyfotili, za zvládnutý první den si děti jako odměnu odnesly svůj balónek domů. Děti ze třídy Medvídků se přivítaly a seznámily i s novou učitelkou Lucií Omaníkovou. Během září pak děti poznávaly i celou školku její režim, třídu i třídní pravidla pomocí her. Poznávaly nové kamarády, seznamovaly se mezi sebou, učily se formou her a básní poznávat svá jména i učitelek na třídě. Pomocí her poznávaly a vyhledávaly si svou značku, našly si své místo ve třídě i šatně. Pomáhaly utvářet pravidla třídy pomocí básní jsme je dále upevňovaly. Navštívili jsme celou školku prohlédly a poznaly všechny třídy. A prozkoumaly i koutek s žížalkami, kde vytváří kompost.

Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tématické bloky:
-Hra se jmény
-Těším se do školky
-Třída medvídků
-Hrajeme si s kamarády

Co nás čeká v září:

-Slavnostní přivítání

-Třídní schůzka

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign