logotyp
Paní učitelky:

      Miluše Buryšková 
      Bc. Alexandra Vollínová Dis.Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Slon i slůňě nerado stůně.
Radši troubí písně sloní,
ať nám z toho v uších zvoní.Vážení rodiče a milé děti, po týdnu Vám předkládáme nabídku činností, které bychom dělali ve školce.

Jak  cestujeme  (12.4. - 16.4.) - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 
Povídání s rodiči o cestování čím cestujeme na jaké vzdálenosti, jaké k cestování používáme dopravní prostředky. Můžete je společně předvádět, jak jezdí.
Jak se v dopravních prostředcích chováme – pozdravíme řidiče, průvodčího...
Postavte z kostek město se silnicemi a cestami

Parník
Kampak jedeš parníku, že děláš tak velké vlny?
Jedu, jedu k Bráníku, nepřibírám, už jsem plný!
Plný malých, velkých dětí, jedu s nimi na výlety!

Do tunelu jede vlak
Do tunelu jede vlak
pomaličku, tak a tak
kudy, kudy cestička,
už je venku pěstička!

Auto
Tů, tů, tů, auto už je tu.
Pojeď mámo, pojeď s námi,
za chvíli jsme za horami.
Tů, tů, tů, auto už je tu!

Namalujte si čísla IZS

150 - 0 rybníček HASIČI

158 - 8 pouta POLICIE

155 - 5 invalidní vozík Záchranka

Protože je duben měsíc bezpečnosti, můžete si zahrát hru, co bych dělal kdyby....

 • jsem se venku zranil
 • viděl bych, že někde hoří
 • viděl bych, že někdo někomu ubližuje.
 • když se mnou chce mluvit cizí člověk a chce abych s ním někam šel
 • kdyby se mamince udělalo doma špatně a omdlela

Přečtěte si pohádku O Budulínkovi, O Smolíčkovi - povídejte si, o čem pohádka  byla, jaké je tam nebezpečí, zkuste s dětmi vymyslet jiný konec, jak by to mohlo dopadnout.

Při procházce venku, pozorujte dopravní značky, můžete si přitom zopakovat geometrické tvary a barvy. Jak přecházíme silnici, kam se rozhlížíme (pravolevá orientace) Jaké používáme ochranné prostředky např. Při jízdě na kole, v autě.

Zatancujte si s dětmi – rozvíjíte tím hrubou I jemnou motoriku a spoje mezi hemisférami.

https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk
https://www.youtube.com/watch?v=IklJxRN5px8
https://www.youtube.com/watch?v=cWsVwgrC1bsMoc na Vás myslí Míla a Saša, těšíme na fotky od VásŽivot kolem nás 
Týden  (5. 4. – 23. 4. 2021)

Téma :Já mám auto a mám i kolo
Cíl: seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Nabídka činností:

Povídání si s rodiči:

 • Jaké dopravní prostředky známe?
 • Co létá, pluje, jezdí?
 • Kde se dopravní prostředky pohybují? (vody, koleje, silnice, vzduch)
 • Povědět si o bezpečném chování v silničním provozu (správně přecházet silnici, řídit se signály na semaforu, atd.).
 • Chápat prostorové pojmy vpravo a vlevo.
 • Děti mohou poznávat dopravní značky a určovat geometrické tvary.
 • Procvičit si barvy na autech. Rytmizace slov.

Didaktická hra na procvičování prostorových pojmů: první, poslední, po, hned za, hned před … – děti si doma vyskládají autíčka, motorky a jiné hračky a rodiče budou klást otázky: „Které autíčko je první? Poslední? Co je před autíčkem a co je hned za? .....“ Děti mohou také vytvořit tři řady dopravních prostředků a rodiče se budou ptát: „Co je nad autíčkem? Co je pod motorkou? …“

Gymnastika mluvidel: nápodoba zvuků dopravních prostředků. Procvičování správné výslovnosti „Š“; jede vláček „ši, ši, ši“; zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše 

Náměty na výtvarné činnosti:
Kresba nebo malba oblíbeného dopravního prostředku
Děti si mohou namalovat semafor
Vytvořit si silnici s křižovatkou a „řešit dopravu“
Procvičení koordinace pohybů rukou „dráha kuličky“:
Pomůcky: víko od krabice, temperové barvy, kulička
Do krabice nastříkáme temperové barvy podle fantazie, vložíme kuličku a koordinací pohybů rukou děti vytvoří dráhu kuličky.

Procvičení jemné motoriky – skládání dopravních prostředků ze špejlí a párátek podle fantazie

Schovávačka značek – na zahradě nebo doma schováme obrázky dopravních značek. Úkolem je najít, pojmenovat a vysvětlit, co znamenají.

Dopravní puzzle – děti si vyhledají v časopise nějaký obrázek dopravního prostředku, rozstříhají ho na větší části, které potom opět složí a mohou si ho nalepit na papír.

Děti si mohou zatancovat na písničky:
Veselá mašinka: https://www.youtube.com/watch?v=cWsVwgrC1bs
Auta: https://www.youtube.com/watch?v=reiGOoTQe_M
Semafor: https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU

Na procházce si děti mohou všímat dopravních prostředků a pojmenovat je. Mohou se zaposlouchat do zvuků, které vydávají. Poznávat dopravní značky. Dbát na správné přecházení silnice.

Hádanky na závěr:

Motor, volant, čtyři kola,
podvozek a střecha shora.
Hodný kluk, i ten co zlobil,
oba znají … (automobil)

Od nádraží k nádraží
cestující převáží.
Po kolejích jako drak
jezdí rychle jenom … (vlak)

Brázdí moře, oceány,
vozí dámy, také pány.
Přes palubu strach svůj hoď,
vyzkoušej, jak pluje … (loď)

Křídla, trup a podvozek,
pilot míří k obloze.
Každé dítě uhádlo?
Mám na mysli … (letadlo)

Předškoláci: prostorové pojmy, geometrické tvary, barvy, vyjmenovat číselnou řadu do „10“, umět se podepsat, znát svou adresu 


Doufáme, že se příští týden už uvidíme.
Saša a Míla

 
Týden 29.3. – 1.4. 2021

Téma: Barevný velikonoční týden

Cíl: Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Milí rodiče a milé děti,
protože se stále nemůžeme sejít ve školce, máte tu zase pár nápadů na velikonoční týden.

Povídání si s rodiči:

 • Co jsou svátky jara? Kdo to ví?
 • Co jsou Velikonoce? Proč se slaví?
 • Co je to pomlázka? Proč chodíme na koledu?
 • Jaké barvy a názvy mají dny velikonočního týdne a proč? (Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota)
 • Proč se barví vajíčka?

Dechová cvičení: děti si zmačkají kousek papíru do kuličky, budou do ní na stole foukat a snažit se ji trefit do nějakého cíle

Velikonoční motivované cvičení (zajíc skáče hop, hop, hop; ptáček létá; kuře zobe; had se plazí aj.)

Návrhy činností:

Zkuste najít poklady na Velký pátek
Na Velký pátek, tedy pátek před Velikonocemi, se podle klasické pověry otevírají hory a vydávají poklady, které jsou v nich ukryté. A protože je Velký pátek volný, je to ideální příležitost do volné přírody.

Zahrajte si zajíčkovu schovávanou
Jednoduše schovejte po zahradě nebo po bytě vajíčka, bonbóny Děti vybavte košíčkem, řekněte jim, že velikonoční zajíček ztratil nadílku a potřebuje pomoc s hledáním. Pak už je jen vypusťte a bavte se zběsilým hledáním.
Když na zahradě nebo po bytě schováte i figurky zajíčků, bude příběh ještě opravdovější.

Pošlete přáníčko
Kdy jste naposledy dostali dopis nebo pohled? A co teprve vaše děti! Zprostředkujte jim tradiční aktivitu a nechte je vyrobit přáníčka pro babičky nebo kamarády. Fantazii se meze nekladou, takže pro tvoření mohou použít pastelky, barevné papíry nebo cokoli jiného.

Barvení vajíček
Nabarvěte s dětmi vajíčka tradičními technikami odvarů z cibule žluté, červené, mladé trávy nebo červené řepy

Naučte se,  nebo si jen zopakujte hodovačky

Hody, hody doprovody
Hody, hody doprovody
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Hody, hody
Hody, hody, zdravíčko,
dejte klukům vajíčko.
Na pomlázku mašli,
že k vám cestu našli.

Předškoláci si mohou opakovat barvy, geometrické tvary a roční období.

Zatancujte si s Míšou
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

Přejeme Vám všem krásné prožití Velikonoc, dětem bohatou nadílku a Vám pevné zdraví. Těšíme se, až se sejdeme ve školce.

 

Týden 22. 3. – 26. 3. 2020


Všechno kvete

Cíl: Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Nabídka činností:

Povídání si s rodiči: o jarních kytičkách, jejich poznávání a z čeho se kytka skládá. Uvědomění si, že musíme přírodu chránit a radovat se z ní.

Didaktické hry s hláskami: Kolik má slabik (vytleskat) jarní kytička? Na jaké písmeno začíná např. narcis, sněženka, bledule, tulipán, petrklíč, …?

Dechová cvičení: vleže – položíme na bříško hračku (plyšáka, polštářek, …), provádíme nádech nosem, výdech ústy. Pokud je nádech správně hluboký, pohybuje se bránice (plyšák, polštářek se houpe)

Artikulační cvičení: drozd přivolává jaro: „filip, filip, filip“

Smyslová hra: „Co slyšíš?“ – děti zavřou oči a poslouchají, jaké zvuky slyší uvnitř v místnosti. Řeknou, co slyší. Pak se zaposlouchají, jaké zvuky jsou slyšet z venku. Opět řeknou, co slyší.

Jarní motivované cvičení (sluníčko se probudilo, protáhlo a zasvítilo, kytička se probudila a vystrčila hlavičku ven; zasadíme semínko, přikryjeme hlínou aj.)

Procvičení barev:  https://www.youtube.com/watch?v=15rwPeJCBks

Výtvarné činnosti: vytvoření koláže kytičky (vytrhávání z barevných časopisů a nalepování na předkreslenou kytku); modelování květiny válečkovou technikou (kořeny, stonek, listy, květ)

Procvičení jemné motoriky: třídění semínek, luštěnin; porovnávání tvarů, velikostí, barev.

Experiment: „rozvíjej se poupátko“ – děti si nakreslí květ, poté ho vystřihnou a okvětní lístky přehnou dovnitř ke středu květu. Složený květ v poupátko vloží do nádoby s vodou a pozorují, jak se poupátko rozvine. Mohou si vystřihnout i více květů a pozorovat, který se rozvine nejrychleji.

Děti si mohou společně s rodiči zasadit nějaké semínko.

Opakování písniček s jarní tematikou např. Travička zelená, Na jaře, Sluníčko, popojdi maličko.

A naučit se krátkou básničku s pohybovým doprovodem na závěr:

 

KYTIČKA

Maličká cibulka pod zemí, (dřep, ukazujeme na zem)
že hezká kytka je, dobře ví. (dřep upravujeme se)
Na jaře při prvním sluníčku (pomalu přecházíme do stoje)
vystrčí ven svoji hlavičku. (…až na špičky)
Pak stačí jen malá chvilička (pomalu přecházíme do stoje)
a venku je celá kytička. (… až na špičky)

 
Předškoláci si mohou procvičit geometrické tvary. Zopakují si svou adresu a jména rodičů, roční období a dny v týdnu

Děkujeme všem Slůňátkům a jejich rodičům za spolupráci a fotky.

Saša a Míla

 

 

Týden 15.3. – 19.3. 2021

Téma: Výlet za knížkou
Cíl: Seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Nabídka činností:

Povídání s rodiči:

 • Poznat místo, kde bydlím, seznámení s dominantami našeho města Děčína (internet), kde bydlím – moje adresa, kde pracují moji rodiče
 • Březen měsíc knihy
 • Co je to knihovna? Kde je knihovna v Děčíně? (obrázky na internetu)
 • Je v Děčíně divadlo? Jak vypadá? ( obrázky na internetu)
 • Kdo je to spisovatel? (F.Hrubín – Špalíček, B.Říha – Honzíkova cesta, V. Čtvrtek – Křemílek a Vochomůrka atd.)

 

Nejdříve si můžete s dětmi najít různé knížky, co máte doma:

 • prohlédnout obrázky
 • popovídat si o knize - z čeho je vyrobena, co v ní najdeme (text, obrázky), jaké máme druhy knížek: leporela, encyklopedie, kuchařky, atlasy, pohádkové knížky, pověsti, bajky, ….
 • popovídat si, jak se ke knížce správně chovat
 • seřadit knížky podle velikosti – nejmenší, největší, nejtlustší, nejtenčí, nejtěžší, nejlehčí
 • spočítat knížky o princeznách, o zvířátkách, knížky s červeným přebalem, atd..

Najít pohádkové knížky:

 • hledat kladné hrdiny
 • hledat záporné hrdiny
 • hledat, kde bydlí pohádková postavička (Křemílek a Vochomůrka, Karkulka, Budulínek, Elza …) 

Uhodnout pohádkovou postavu můžete vyprávět o postavách z pohádky, kterou dítě zná. Má za úkol uhodnout, která to je. Např:  jsem hodná princezna, nosím dlouhé růžové šaty

Dechové cvičení: Foukání do papírových kuliček určeným směrem

Gymnastika mluvidel: Jíme med HAM otvírat ústa, olizovat se.

Artikulační cvičení: Zvuky zvířat z pohádky Boudo - citoslovce žába, myš, medvěd


Náměty na činnosti:

Vyrobte divadlo: Pokud nemáte doma divadélko, můžete si vyrobit z krabice. Fantazii se meze nekladou. Stačí vyříznout obdélník a nechat děti vyrobit kulisy, postavičky a celé ho vyzdobit
https://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-divadlo-z-papiru-s-detmi.html

Vyrobte pohádkovou knížku: Můžete si s dětmi vyrobit pohádkovou knížku. Stačí k tomu několik volných A4 listů, ty přeložit na půl a vložit do sebe. Až budete mít potřebný počet stran, můžete je sešít sešívačkou, nebo jehlou a nití.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120743066-sikulove/412234100091009/obsah/192602-jak-si-vyrobit-vlastni-knihu

Zpívejte a tančete
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE
https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys

Kolik obrázků z pohádek je v písničce?
https://www.youtube.com/watch?v=n_o3i5H-fLc

Na procházce

 • Vycházky do okolí poznávání místa, kde bydlíme, lesní cesty, les, chůze po nerovném terénu
 • Naše město, školka, škola, významné budovy, objekty
 • Procházky k řece Labe, v okolí bydliště, kde se nám líbí
 • Nakreslete si a zaskákejte panáka 

Předškoláci: barvy, kresba postavy, prostorové pojmy, adresa

Moc se těšíme, až se uvidíme.
Saša a MílaPříroda se probouzí 8. 3. – 12. 3. 2021

Cíl: vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Nabídka činností:

Povídání s rodiči:

 • Co je jaro?
 • Co znamená, že zima už ztrácí svoji moc?
 • Co se asi děje pod ledem a sněhem?
 • Co se všechno v přírodě mění?
 • Jaké známe jarní kytičky

Dechová cvičení: „Přivoň si ke kytičce, jak krásně voní.“ (hluboký nádech nosem a co nejdelší výdech ústy „ááách“); „Kvak, kvak, kvaky kvak“ – žába (nafukování tváří)

Artikulační cvičení:
„Kap, kap, …“
„Kapka, kapička, kapity kap …“ (potichu, nahlas, pomalu, rychle)
Ptáčku, zazpívej! – „Pííííp, píp, píp, …“

Didaktické hry s hláskami: Na jaké písmeno začíná název této jarní kytičky? př. Na jaké písmeno začíná sněženka? Vytleskáme? Kolik má slabik?

Náměty na výtvarné činnosti:
Sněženka z papíru: kombinovaná technika (skládání papíru, lepení, kresba popř. malba; pozadí dle fantazie dětí – houbičkou, korkem, prstem, bublinkovou fólií aj.)
Návod: http://www.youtube.com/watch?v=-cQ|RxtAOmGo

            Papírová sněženka - YouTube

Koláž jarní kytičky: vytrhávání z barevných časopisů a nalepování na šablonu

Grafomotorika: kresba prstem do pískovničky (postačí obyčejný tác, sůl, mouka,..)  - tající sněhulák, kytičky, jarní tráva, ptáčci, …

Modelování hnízda pro ptáčky: děti si vytvoří z modelovací hmoty válečky, které poté smotají až vznikne hnízdo pro ptáčky

Hudebně pohybová aktivita: http://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

Zpívání známých písniček: Travička zelená, Skákal pes, Kočka leze dírou, Na jaře

Nácvik básně:

Sněženka
Pohladilo jednou slunce
chladnou zem.
Na květiny zavolalo:
„Hola, pojďte ven!
Která z vás má odvahu,
vykouknout ven ze sněhu?“
Hlásí se ta malinká,
malá bílá sněženka.

Předškoláci: opakování ročních období, dnů v týdnu, prostorových pojmů, geometrické tvary

Těšíme se na fotografie z vašich aktivit.
Saša a Míla

 

 

Týden 1.3. – 5.3. 2021

Příroda se probouzí
Přišlo jaro snížek taje

Cíl: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Nabídka činností:

Povídání s rodiči:

 • Co se děje s přírodou na jaře?
 • Koloběh vody v přírodě
 • K čemu potřebujeme vodu
 • Co všechno je voda? (pára, led, sníh)
 • Na jaře se rodí mláďátka – víte jak se říká mláďatům hospodářských zvířat? Jak dělají hospodářská zvířata?
 • Jak může být voda nebezpečná a v čem nám pomáhá?

Náměty na činnosti:

 Na procházce

 • Pozorovat vodu, kde všude je, řeka, potok, mraky – pozorujte rozdíly napusťte si vodu do sklenice doma a pak dojděte k Labi a naberte si vodu. Jaký je meze těmito sklenicemi
 • pozorování změn v krajině a na zahrádkách (zpívají ptáci, kvetou kočičky… atd)

 

Předškoláci: roční období, měsíce v roce, barvy, kresba postavy, prostorové pojmy, adresa
Pokusy s vodou: https://www.youtube.com/watch?v=GFR8a7YFbPc
                        https://www.youtube.com/watch?v=7RcDLfbB2iU

 

Koloběh vody

Povím Vám příběh kratičký
o cestě vodní kapičky.

V potůčku se prohání,
když ji slunce zahřeje,
na páru se promění,
kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků.
je to cesta zázraků.

Až má mráček plné bříško,
zahromuje „stačí!“
Kapička se změní v deštík,
pláštěnku ti smáčí.

Tenhle příběh nemá konec,
není za ním tečka,
kapka steče do potůčku
a zas dokolečka.

 
Co nás čeká v březnu:

Velikonoční tvořeni
Barevný týden
Den s mojí oblíbenou knížkou
Karneval

III. Když je jaro v plné kráse,
když má zelenou,
na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:
Přišlo jaro, snížek taje
Příroda se probouzí
Výlet za knížkou
Všechno kvete
Barevný velikonoční týden

Únor u Slůňátek

Únor byl pohádkový, zaměřili jsme se na slovní zásobu dětí a znalost národních pohádek. Pohádky jsme dramatizovali, malovali a vyprávěli. Také jsme oslavili svátek Masopust, kde jsme si přiblížili zvyky a tradice. Zakončili jsme jej karnevalem, děti přišly v maskách povolání. Krásně jsme si to užili. Děkujeme všem rodičům za spolupráci.

 

   

Týden 15.2.- 26.2. 2021

Svět je samá pohádka
Masopust

Cíl: rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Povídání s rodiči - seznámit děti s některými lidovými tradicemi v období masopustu (masopust je období veselí, legrace a hostin)

 • Co se jí na masopustní hostině? (maso, jitrnice, koláče, koblížky, …)
 • Typické masky na karneval (kobylka, kominík, slamák, medvěd, hudebníci, …)
 • Co znamená slovo maso – půst?

Poznávání hudebních nástrojů:
https://www.youtube.com/watch?v=njVZ9bdmUT4

Charakteristika typických masopustních řemesel (pekař, kuchař, cukrář, řezník, …)

Artikulační cvičení: zvýrazněná artikulace „ham, ham, ham“, „mňam, mňam“
Gymnastika mluvidel: vyplazování jazyka, olizování
Procvičování základních i vedlejších barev

Opakování číselné řady do „10“

Náměty – výtvarná činnost:
tvorba karnevalové masky (tužkou nakreslíme obrys masky, děti vybarví (vykreslí) dle své fantazie, poté děti nebo rodiče vystřihnou masku a otvor pro oči)
modelování koblížků, koláčů
jitrnice a jelítka (děti si vyplní silonové ponožky vatou, rodiče pomohou „jitrnici“ nebo „jelítko“ zavázat a připevnit špejli)

Pohybová hra:
Maso – pust“ – reakce na slovní pokyn („maso“ – dítě tančí, raduje se, skotačí; „pust“ – dítě se zastaví, ustrne v pohybu)

Nácvik písně „To zlaté posvícení“:  https://www.youtube.com/watch?v=rqOGVtVdEpI

Masopustní říkanky:

Tydli fidli bumtarata,
Otevřete kmotře vrata!
Maškary k vám přišly, hej,
Začal masopustní rej.

Jiří Žáček
Masopustní veselice
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj, medvěde,
karneval se povede.

Pracovní listy pro předškoláky:
https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/930-masopust

https://ucimedeti.blogspot.com/2018/02/masopustni-kolace-grafomotoricky-list.html

Předškoláci: rytmizace slov a určování počáteční hlásky ve slovechTýden 8.2. – 12.2. 2020

Svět je samá pohádka

Za zvířátky do pohádky

Cíl: osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Povídání s rodiči:

 • Četba klasických pohádek se zvířátky – O červené Karkulce, O Smolíčkovi, O Budulínkovi, O kůzlátkách, Tři prasátka, Budka, O kohoutkovi a slepičce
 • Jaká zvířátka v pohádce vystupovala?
 • Jaké vlastnosti měla zvířátka?
 • Proč se nesmím zachovat jako Smolíček nebo Budulínek? Co by se mohlo stát?

Artikulační cvičení: Jak dělají zvířátka?

Gymnastika mluvidel: Olizujeme si rty dokola – můžeme si je pomazat medem nebo nutelou

Dechové cvičení: Nafukujeme tváře střídavě jednu a druhou a pak obě najednou


Smyslové hry

 • Hmat – vyberete pět předmětů, které si dítě osahá, říká přitom, jaké jsou.  Potom je schováte pod šátek a dítě hmatem poznává.
 • Zrak – obměna předchozí hry, jeden ukážete 5 předmětů na minutu, pak přikryjete šátkem. Odeberete jeden předmět, odkryjete a dítě musí poznat, který předmět chybí.

Náměty na výtvarné činnosti:

 • nakreslete obrázek k pohádce a pošlete nám fotku
 • zkuste vyrobit divadlo ze špejlí a obrázků

Na procházce

 • postavit si sněhuláka, sáňkovat, bobovat, koulovat se, atd.;
 • pozorování zimní krajiny, změny počasí.

Předškoláci:

 • převyprávění děje pohádek
 • porovnávání  a řazení (od největšího, od nejmenšího, malý, velký, střední, větší, menší)
 • na obrázku (např. v knížce) co je vpravo, vlevo, uprostřed, vpravo nahoře, vpravo dole, vlevo nahoře, vlevo dole

Prosíme, posílejte fotky, my je dáme na web.

Moc se těšíme, až se uvidíme.

Saša a Míla

 
T
ýden 25. 1. – 5.2. 2020

Zima, zima, zimička

Mrzne, až praští

Cíl: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Nabídka činností:

Povídání s rodiči:

 • Jak se máme oblékat v zimě?
 • Rozhovory o zimních sportech a o aktivitách, které provádíme v ziměpojmenování zimních sportů
 • V čem je sníh užitečný? – zimní radovánky (sáňkování, bobování, koulování, stavění sněhuláka, lyžování, bruslení, …)
 • V čem je sníh nebezpečný? – uklouznutí, omrznutí, laviny, křehký led na rybníce, ….
 • Děti si mohou pantomimicky předvést nějaký sport, rodiče budou hádat.
 • Pozorování sněhových vloček pod lupou.


Experiment se sněhem: dvě misky naplníme sněhem, sníh v jedné misce posílíme. Co roztaje dříve?

Procvičování jemné a hrubé motoriky: mačkání papíru („sněhová koule“), hod horním i spodním obloukem na cíl.

 

Náměty na výtvarné činnosti:

 • vystřihování sněhových vloček z papíru;
 • kresba nebo malba sněhuláka;
 • tisk „papírovou koulí“ na papír – temperové nebo prstové barvy
 • z kostkového cukru si děti mohou postavit iglú pro Eskymáky.

Na procházce

 • postavit si sněhuláka, sáňkovat, bobovat, koulovat se, atd.;
 • pozorování zimní krajiny, změny počasí.

Předškoláci: procvičování geometrických tvarů, ročních období, charakteristika zimyCo nás čeká v únoru:

Návštěva u krmelce – dobroty pro zvířátka
Masopustní týden
Masopustní karneval

II. A když je tu bílá zima,
už jsme na konci,
chcete-li tak nashledanou někde na kopci

Únor – Svět je samá pohádka

Cíl: rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:
Za zvířátky do pohádky
Z pohádky do pohádky
Masopust
Vyprávím pohádku

Leden u Slůňatek
První týden jsme se věnovali svátku Tří králů. Další dva týdny našemu tělu, smyslům a zdravému životnímu stylu. Díky zimnímu počasí jsme si užili radovánky ve sněhu, postavili jsme sněhuláky a koulovali jsme se. Nezapomněli jsme ani na ptáčky. Ze šíšek jsme jim udělali lojové koule a naplnili krmítko.

 
Co nás čeká v lednu:

6.1. oslava tří králů
Pokud budou vhodné podmínky – COVID 19 – kontrola očí v MŠ
Stavba sněhuláků – soutěž
Hod sněhovou koulí na cíl

II. A když je tu bílá zima,
už jsme na konci,
chcete-li tak nashledanou někde na kopci

L E D E N  -  Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tématické bloky:
Tři králové
Poznávám své tělo
Zdraví vítám
Mrzne, až praští


Přejeme Vám požehnané vánoce plné klidu, lásky a štěstí.

V Novém roce pak všem zdraví, klid a lásku.
Saša a Míla


Vážení rodiče,
budova K.H.Borovského bude 24.12.2020 - 3.12.2021 uzavřena. 
Den nástupu do školky je 4.1.2021 tento den budou již otevřeny všechny brány.


týden 14. – 23. 12. 2020
Adventní čas
Vánoční stromeček
Cíl: rozvoj estetického a společenského vkusu

Nabídka činností:

Povídání s rodiči:

 • Rodiče mohou přiblížit dětem vánoční zvyky a tradice: rozkrajování jablíčka, zlaté prasátko, stromeček, kapr, lodičky z ořechových skořápek, házení střevíce, šupina pod talířem
 • Společný poslech i zpěv vánočních koled
 • Děti mohou pomáhat mamince s pečením a zdobením cukroví
 • Děti poznávají a pojmenovávají exotické ovoce – rytmizace slov


Rozvoj sluchového vnímání - hra „Kde zvoní zvoneček?“

Rozvoj zrakového vnímání - Pozorování kapří šupiny nejen okem, ale i pomocí lupy.

Artikulační cvičení: se na cukroví, které nám chutná a říkáme mňam, mňam,….

Gymnastika mluvidel: jazykem si děti olizují rty dokola

Dechové cvičení: foukání do „plamínku“ svíčky (slabě x silně)

Na procházce

 • Pozorování vánoční výzdoby domů, oken, zahrad, ….
 • Změny počasí, přírody, blížící se zima


Náměty na výtvarné činnosti:
Kresba vánočního stromu, dárků …
Děti si mohou pokusit zabalit nějaký dárek. 

 
Předškoláci: si zopakují geometrické tvary, časové a prostorové pojmy,
slova nadřazená (př. Vánoce – stromeček, vánočka, ozdoby…atd.)

Přejeme všem krásný předvánoční čas.
Míla a Saša


 

Týden 7.12. – 11.12.2020

Adventní čas
Cesta do Betléma
Cíl: rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

Nabídka činností:

Povídání s rodiči

 • Kdo nosí dárky u nás – Ježíšek miminko z Betléma
 • Kdo nosí dárky v jiných zemích – Santa Claus, Befana – Itálie, Děda Mráz
 • Čtení příběhu o Sv.Lucii, Adventu – příběh čtyř adventních svíček
 • Co je cesta do Betléma, co základní pojmy – betlém, cukroví, koleda, vánočka, jmelí
 • Jak prostíráme vánoční stůl, tradice lodičky ze svíček, postavičky z Betléma

Artikulační cvičení : Slova spojená s adventem rozdělujeme na slabiky.Vyslovujeme slova šeptem

Gymnastika mluvidel: Kreslíme jazykem balíček

Dechové cvičení Dýcháme zhluboka,potichu v sedu na patách

Na procházce

 • Pozorujeme výzdobu
 • Změny počasí, přírody, blížící se zima

Hry se smysly

 • Cinky, linky – kde zvoní Ježíšek (SLUCH)
 • Hádáme koření, jaká je vůně (ČICH) (čichání a dotýkání se vánočního koření)
 • Ochutnávání cukroví (CHUŤ)

Tanečky:  Sněhulák, Bu,bu,bu, Čertoviny

Koledy: Pásli ovce valaši, Vrba košatá, Štědrej večer nastal

Náměty na výtvarné činnosti:
Vytvořte si vlastní Betlém – kupte si papírový Betlém v papírnictví společně ho vystříhejte a povídejte si o příběh o Betlémské hvězdě.

 

Předškoláci

Zopakujeme si a budeme procvičovat
-prostorové pojmy (nahoře, dole, nad, pod, uprostřed, vedle, vlevo, vpravo)
-časové pojmy (včera, dnes, zítra, dny v týdnu, měsíce v roce)

 

 

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign