Login
Paní učitelky:

      Věra Šimková

      Bc. Alexandra Vollínová Dis.Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Slon i slůňě nerado stůně.
Radši troubí písně sloní,
ať nám z toho v uších zvoní.Děkujeme rodičům, za hojnou účast na Masopustu a přípravu občerstvení.Co nás čeká v březnu :

4.3. Středa – poslední plavání za účasti rodičů

5.3. Školní zralost připravenost ze ZŠ  v 15,15 h (Mgr. Hauzírek, Mgr. Fořtová, Mgr.    Bošanská)

10.3. Předškoláci návštěva 1. tříd ZŠ

17.3.  návštěva knihovny v Boleticích

Návštěva hopsária v Děčíně – dopravní výchova (datum bude upřesněn)

24.3. Cvičný poplach

26.3. Předškoláci s rodiči Pohádková cestička do ZŠ v 15,15 h

27.3. Dentální hygiena 9,15 h

31.3.  Velikonoční jarmark 12 – 16 hodin

Každé úterý kroužky

Každý den předškoláci MAXÍK


Když je jaro v plné kráse, když má zelenou,

na trávníku kluci hrají s míčem kopanou. 
     
      

BŘEZEN – Příroda se probouzí


Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 

Tématické bloky :

Přišlo jaro, snížek taje
Příroda se probouzí
Hurá na zahradu
Všechno kveteCo nás čeká v únoru:

4.2. Kouzelník Waldini v 9,15 hodin

11.2. Třídní schůzky v 15,15 hodin

17.2. – 21.2. Masopustní týden

18.2. Masopustní průvod s rodiči od 15,15

18.2. Masopustní karneval s Tygříky

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách kromě 25.2.

Každou středu plavání kromě 26.2.

 

A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.

 
ÚNOR : Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální.

Tématické celky:                                                                             

Budulínek
Červená Karkulka
Masopust
O veliké řepě                                                                       


Co nás čeká v lednu:

6.1. Oslava Tří králů

14.1. Návštěva předškoláků na dětském oddělení Děčínské nemocnice – Interaktivní program „Nebojte se nemocnice“

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách

Soutěž ve stavění sněhuláků

Hod sněhovou koulí


LEDEN - Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví.

Tématické celky:

Tři králové
Hrajeme si na sněhu
Zdraví vítám
Mrzne, až praští                                                                        

 
Co nás čeká v prosinci:

3.12. Vystoupení v pečovatelském domě ve 12.15 hodin

3.12. Kroužky v jednotlivých třídách

4.12. 2. lekce plavání

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

9.12. SVÁŤOVO DIVIDLO v 9,30 hod. – pohádka Jak se slonovi splnil sen

10.12.  JARMARK 12,00 – 16,00 spojovací chodba

10.12. Kroužky v jednotlivých třídách

11.12. 3. lekce plavání

11.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY v 18 hodin před pavilonem Slůňátek

12.12. Vystoupení v ZŠ

13.12. Neseme dárky zvířátkům – DDM Boletice

17.12. VÁNOCE S RODIČI v 15,15 hodin


A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.

PROSINEC: Adventní čas

Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tematické bloky: 

Mikuláš
Vánoční stromeček
Těšíme se na Ježíška

 Co nás čeká v listopadu:

5.11. Učení se zvířátky – v případě vhodného počasí

Každé úterý - Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

6.11. Poslední návštěva solno – jodové jeskyně

12.11. 1. secvičná na zahradě MŠ (MŠ Májová a MŠ Borovského na vystoupení na Masarykově náměstí) – datum vystoupení bude upřesněn.

12.11. Návštěva v Mýdlárně Rubens

19.11. Fotografování dětí – Zima pan Poul

25.11. – 29.11. Adventní tvoření

27.11. 1. lekce plavání

29.11. Návštěva prvňáčku ze ZŠ BoleticeLISTOPAD – Podzimní les

CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod

Tématické bloky :

Strašidelný týden
Péče o prostředí
Zvířátka se chystají na zimu
Barevený les
Adventní tvoření

 Co nás čeká v říjnu:

Každé úterý - Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

Každý čtvrtek -  Návštěva solné jeskyně

21.10. Podzimní keramické tvoření – DDM Boletice

Podle počasí – Hit flora a zoo koutek

25.10. Čarodějný karneval


ŘÍJEN – Barevný podzim

CÍL: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky :

Změny v přírodě
Ovoce a zelenina
Zvířata v lese
Přiletěl barevný drak
Co nás čeká v září:


Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

ZÁŘÍ: První poznání

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která si stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat  a pomáhat mladším dětem.

 
Tématické bloky :

Naše školička
Kamarádi
Moje rodina
Podzim přichází


Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign