logotyp
Paní učitelky:

      Miluše Buryšková

      Bc. Lucie Omaníková

      Zdeňka BřízováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto: 
Tygříci se mají rádi, všichni tu jsme kamarádi.  

 
 
Milí rodiče tygříků,
vzhledem k nynější složité situaci, vám budeme každý týden předkládat nápady, básničky, písničky, aktivity pro děti a předškoláky.
Budeme velice rády, když nám pošlete fotky z vašich společných aktivit s dětmi, které uveřejníme na webu pro inspiraci všech.

Email : miluse.stankova@atlas.cz


Téma tohoto týdne - Přišlo jaro
 

Návrhy činností abyste si mohli vybrat:

  • Všímat si venku zvířat pojmenovat je.
  • Naučit se pojmenovávat mláďata zvířat
  • Vytleskat názvy zvířat, jarních rostlin.
  • Poznávat barvy rostlin.
  • Zasadit si osení (tráva, žito, oves), bylinky (řeřicha, meduňka. Pomůcky: nádoba (kelímek, květináč, dno pet láhve), hlína, osení –semínka.
  • Skládat kytičky z barevných víček od pet láhví – prosíme fotky vašich vytvořených kytiček poslat na email paní učitelky, která vám je zveřejní na webové stránky školky pro radost nás všech.
  • Rozpoznávat množství (málo-hodně), odhadovat čeho je více (víčka, hračky, rostliny, zvířata).
  • Vytvořit kytičky z papíru

 
Zkusíme pozorovat charakteristické znaky jara:
dny se prodlužujíslunce stoupá výše po obloze, jeho paprsky více hřejísníh postupně taje a mizíled praská, láme se, stoupá hladina vody v řekáchje proměnlivé počasí - střídá se teplo s chladem - aprílové počasírozkvétají první rostliny, pučí keře, stromy - vnímat, pojmenovat barvyobjevují se první včely a motýli (hmyz)přilétají ptáci z teplých krajů - zpívajíkončí zimní spánek pro všechny živočichy  
 
Předškoláci by se tento týden mohli naučit Usmívající se
Znát své jméno, příjmení,
Znát svou adresu.
Zavázat tkaničku
 
Básnička s pohybem tu známe všichni, je to náš ranní rituál Smějící se

Myšky
V našem domě bydlí myši           
(sedíme na kolenou,ruce před pusu, jako když voláme)
cupitají (prsty rukou „přebíháme“ po stehnech), běží (prsty „běžíme“ po stehnech)
škrábou, (prsty lehce poškrabáváme stehna) dupou, (pleskáme se celýma rukama do stehen)
Slyšíš?(ruce na uši jako když nasloucháme) Kradou (rukama před sebe, jako když něco bereme – špetka)
Rády mlsají                                        (prsty do špetky dáváme k ústům a mlaskáme)
stále něco hledají                             (ruku nad oči – rozhlížíme se)
kšá, kšá myšky, hybaj pryč           (odháníme rukama – protřepáváme ruce)
zamknu vás                                       (nataženou rukou, prsty do špetky, otáčíme zápěstím, jako   když  zamykáme)
a schovám klíč.                                 (dáme ruku za záda)
 
Počítání prstů s básní:
Všechny moje prsty,
schovali se v hrsti, 
spočítat je umím hned 1,2,3,4,5.
 

Píseň: Travička zelená to je moje potěšení

Tělo si protáhneme při písničce: youtuberka Míša Růžičková – Duha
https://www.youtube.com/watch?v=wcMRx91yguE&vl=cs 
 
Pohybové hry: 
Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku - zelenou (vyhledávat, nosit - ukazovat předměty dané barvy)
 
 

Přejeme Vám i Vašim rodinám pevné zdraví, klid a pohodu.
Míla a Lucka

 

Co nás čeká v březnu :

2.3. – 6.3. Velikonoční tvoření

4.3. Středa – poslední plavání za účasti rodičů

5.3. Školní zralost připravenost ze ZŠ  v 15,15 h (Mgr. Hauzírek, Mgr. Fořtová, Mgr.    Bošanská)

9.3.  DDM keramika velikonoční ovečka

10.3. Předškoláci návštěva 1. tříd ZŠ

16.3.  Návštěva knihovny Boletice

24.3. Cvičný poplach

26.3. Předškoláci s rodiči Pohádková cestička do ZŠ v 15,15 h

27.3. Dentální hygiena 9,15 h

31.3.  Velikonoční jarmark 12 – 16 hodin

Každé úterý kroužky

Každý den předškoláci MAXÍK
Když je jaro v plné kráse, když má zelenou,

na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.             

 

BŘEZEN – Příroda se probouzí

Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:

Cesta vodní kapičky
Přišlo jaro
Výlet za knížkou
Jarní příroda


Co nás čeká v únoru :

4.2. Kouzelník Waldini v 9,15 hodin

7.2. Keramika v DDM

11.2. Třídní schůzky v 15,15 hodin

17.2. – 21.2. Masopustní týden

18.2. Masopustní průvod s rodiči od 15,15

18.2. Masopustní karneval se Slůňátky

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách kromě 25.2.

Každou středu plavání kromě 26.2.

A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.


ÚNOR : Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální.

Tématické bloky:

Za zvířátky do pohádky
Z pohádky do pohádky
Přišel masopust
Vyprávím pohádku

                                                                   
Co nás čeká v lednu:

6.1. – 10.1. Týden tříkrálový

14.1. Návštěva předškoláků na dětském oddělení Děčínské nemocnice – Interaktivní program „Nebojte se nemocnice“

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách

27.1. – 31.1. Zimní soutěže


LEDEN : Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví.

My tři králové
Poznávám své tělo
Zimní radovánky
Bacily nás nechytíCo nás čeká v prosinci:

3.12. Vystoupení v pečovatelském domě ve 12.15 hodin

3.12. Kroužky v jednotlivých třídách

4.12. 2. lekce plavání

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

9.12. SVÁŤOVO DIVIDLO v 9,30 hod. – pohádka Jak se slonovi splnil sen

10.12.  JARMARK 12,00 – 16,00 spojovací chodba

10.12. Kroužky v jednotlivých třídách

11.12. 3. lekce plavání

11.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY v 18 hodin před pavilonem Slůňátek

12.12. Vystoupení v ZŠ

13.12. Neseme dárky zvířátkům – DDM Boletice

17.12. VÁNOCE S RODIČI v 15,15 hodin


A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.

PROSINEC: Adventní čas

Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tematické bloky: 

Mikuláš a čert
Cesta k Betlému
Zdobíme vánoční stromeček
Co nás čeká v listopadu:

5.11. Učení se zvířátky – v případě vhodného počasí

Každé úterý -  Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

12.11. 1. secvičná na zahradě MŠ (MŠ Májová a MŠ Borovského na vystoupení na Masarykově náměstí) – datum vystoupení bude upřesněn.

12.11. Návštěva v Mýdlárně Rubens

15.11. Adventní vyrábění keramika DDM – Cvrček

19.11. Fotografování dětí – Zima pan Poul

27.11. 1. lekce plavání

29.11. Návštěva prvňáčku ze ZŠ BoleticeLISTOPAD – Podzimní les

CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod

Tématické bloky :

Přiletěl barevný drak
Podzim v lese
Zvířátka se chystají na zimu
Barevný podzim
Máme Advent

 

Co nás čeká v říjnu:

Každé úterý - Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

11.10. Keramika DDM Podzim

Sběr plodů, tvoření z přírodnin

Land art – dlabání dýní zdobení přírodninami

25.10. Čarodějný karnevalŘÍJEN – Barevný podzim

CÍL: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky :

Změny v přírodě
Ovoce a zelenina
Zvířata v lese
Halloween
Co nás čeká v září:

Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

ZÁŘÍ: První poznání

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která si stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat  a pomáhat mladším dětem.

 
Tématické bloky :
Noví kamarádi
Naše školka
Moje třída
Pravidla MŠ
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign