logotyp

Pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině

Přání rodičům

Přání rodičůmDěkujeme všem rodičům za spolupráci v uplynulém roce a ze srdce přejeme krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2022.
Oznámení o dodatečném přerušení provozu Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372 v době od 23.12.2021 do 31.12.2021


V souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, předkládám k projednání zřizovateli přerušení provozu Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372 v době od 23.12.2021 do 31. 12. 2021 z organizačních důvodů.

Odůvodnění:
Rada města vzala usnesením č. RM 21 18 39 04 ze dne 02.11.2021 na vědomí přerušení provozu MŠ K. H. Borovského 336 a MŠ Dlouhá 112 a omezení provozu MŠ Májová na 1 třídu.
Z nového průzkumu bylo zjištěno, že původně nahlášené děti byly dodatečně řádně svými zákonnými zástupci omluveny a docházka dětí ve výše uvedeném termínu by byla nulová.
Proto bude provoz uvedené mateřské školy také přerušen.


                                                                                                       Mgr. Iveta Mácová 
                                                                                                       ředitelka organizace


Oznámení o přerušení a omezení provozu mateřské školy v době od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021

 

V souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění a podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, oznamuji 

přerušení a omezení provozu mateřských škol z organizačních a ekonomických důvodů v době od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021.

Ve všech místech poskytovaného vzdělávání, tj.:

 Přerušení provozu:

  • Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372                      (pouze od 23. 12. 2021 do 26. 12. 2021)
  • Mateřská škola Děčín XXXII, K. H. Borovského 336        od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021
  • Mateřská škola Děčín XXXII, Dlouhá 112                       od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                               

Omezení provozu:

  • Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372                      od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021

 v datu uvedeném bude provoz omezen pouze na jednu třídu ze čtyř.

 
Děkujeme za pochopení.

 

                                                                              Mgr. Iveta Mácová
                                                                           ředitelka mateřské školy

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Co dát dětem do školky?

Doporučený seznam věcí.Doporučený seznam věcí.

Úplata v období červenec - srpen 2021

Úplata v období červenec - srpen 2021Úplata v období červenec - srpen 2021

                           

Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

 ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace, IČO 49888544

se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.msboletice.cz

 

Stav souladu

a) Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na webových stránkách, které jsou v českém jazyce, jsou obsaženy povinně uveřejňované informace dle zák. č. 561/2004 Sb., o školách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v sekcích „DOKUMENTY KE STAŽENÍ“, „Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII“ a „Kontakty“, které splňují požadavky na ně kladené dle ust. § 4 a 5 zák. č. 99/2019 Sb. Úvodní stránka obsahuje rovněž proklikávací legendu obsažených sekcí ve třech symbolických obrázcích a stručnou legendu nahoře pro lepší orientaci. Popis těchto sekcí se zobrazí po pouhém najetí myší na sekci a je možno se v ní přehledně orientovat, a to rovněž za pomocí asistenčního zařízení. Cestu k jednotlivým informacím povinně uveřejňovaným tak bez větších obtíží snadno zvolí i osoba se sníženou schopností orientace v obsahu a textu webových stránek. Obsah těchto sekcí je pravidelně aktualizován, nicméně rámec tam poskytovaných informací je stabilní a obvykle se neodchyluje od nastaveného standardu. Informace tam obsažené jsou ve strojově čitelném formátu. Obsah stránek je možno zvětšit a přiblížit, aniž by byla dotčena jejich funkčnost, srozumitelnost, vnímatelnost. Webové stránky jsou tak vnímatelné, stabilní, ovladatelné a srozumitelné a vyhovují tedy požadavkům, které jsou na ni dle zákona č. 99/2019 Sb. kladeny.

 

 b) Na internetových stránkách v sekci „Aktuálně v MŠ“ a „Jídelníček“ jsou informace současně nabízeny v podobě jak JPG tak v PDF z důvodu lepší přehlednosti nabízených informací.

 

Nepřístupný obsah

 

Webové stránky obsahují rovněž informace a dokumenty, které byly školou uveřejněny dobrovolně a k jejichž uveřejnění není škola povinna. Většina tohoto obsahu byla v rámci dostupných možností přizpůsobena tomu, aby byla co nejlépe vnímatelná a srozumitelná také pro osoby, které mají snížené rozpoznávací schopnosti ohledně zobrazení obsahu webových stránek, nicméně u některých položek nebylo možno tyto blíže návštěvníkům s handicapem přiblížit. Jedná se zejména o fotografie a skenované dokumenty, které nelze převést do strojově čitelného formátu.

 

Uvedený obsah, ač se jedná o obsah, jehož uveřejnění zákon nevyžaduje, avšak je na webových stránkách umístěn, není přístupný:

a)       z důvodu nepřiměřené zátěže

Většina fotografií je uspořádána ve fotoalbech s vypovídajícím názvem. Následné označení každé jednotlivé fotografie popisem by školu zatížilo nepřiměřeně vynaloženými náklady, zejména s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o povinně uveřejňované informace a podklady, na něž by se zákon č. 99/2019 Sb. vztahoval. Pro přihlášení ke stránkám u registrovaných je třeba obvykle použít myš. Existuje alternativa pro vstup z klávesnice bez použití myši, kterou zájemci sdělíme na vyžádání. Osoby, které se nepotřebují registrovat, nejsou v užívání stránek omezeny. Registrace se týká pouze omezeného počtu administrátorů webových stránek z řad zaměstnanců školy.

Nicméně, měl-li by návštěvník webových stránek potřebu zobrazit a vysvětlit také tento ostatní jejich obsah, smí se se svou žádostí obrátit na odpovědného pracovníka, Miloslavu Lánovou, tel. 770 195 103, zastupce@msboletice.cz, který je připraven předmětný obsah žadateli přiblížit, bude-li možné to po něm spravedlivě požadovat a pokud bude požadavek účelný a řešitelný.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26. 2. 2020. Toto prohlášení je založeno na vlastním posouzení školy (viz 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 (1)).

Prohlášení bylo revidováno dne 26. 2. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud hendikepovaná osoba při prohlížení webových stránek narazí na webových stránkách na nemožnost zobrazení obsahu, na nějž dopadá zák. č. 99/2019 Sb., tedy na to, že by povinně uveřejňované informace nebylo možno zobrazit, byly nesrozumitelné nebo je nebylo možno přeložit za pomocí asistenčního nástroje, lze se s podnětem k nápravě nebo případně se žádostí o pomoc obrátit na e-mail adrese zastupce@msboletice.cz , nebo využít telefonní číslo 775 861 779 na našeho odpovědného pracovníka Miloslavu Lánovou, který se pokusí problém operativně vyřešit.

Postupy pro prosazování práva

Nedosáhnete-li uspokojivého vyřešení problému použitím zpětné vazby (viz výše), obraťte se, prosím, na ředitelku Mgr. Ivetu Mácovou, tel. 770 156 252, reditelka@msboletice.cz.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz


ODDÍL 2

VOLITELNÝ OBSAH

Následující volitelný obsah může být podle potřeby připojen k prohlášení o přístupnosti:

Tyto webové stránky jsou v provozu od roku 2015 a prošly v roce 2019 úpravami k zajištění souladu s vyhláškou o přístupnosti.


Poslední revize 26. 2. 2020

Za MŠ ředitelka Mgr. Iveta Mácová, v. rMateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign