logotyp
Paní učitelky:

      Hana Kolaříková

      Michala Hornová

Asistent pedagoga:
      
      Gabriela ProvázkováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Opičky, dětičky
mají rády písničky.
Rády kreslí, pracují,
s kamarády žertují.
Naše milé opičky,
to jsou chytré hlavičky.Milí rodiče opiček a medvídků,

vzhledem k nastalé situaci, protože se nemůžeme scházet v naší Mateřské školce, jsme se rozhodli Vám každý týden poslat několik námětů a aktivit pro vaše společné hraní a tvoření s dětmi.

Téma týdne - Přišlo jaro

 

Kaluže (Jiří Žáček)

Haló, děti, povězte mi,
jakpak je to s kalužemi?
To je krátká pohádka,
jsou to ptačí zrcátka.

 

Kostky

Z kostek nelze stavět ani ,,chybně“ ani správně. Protože neexistuje jediný správný vzor. Děti mají volnost ve výběru, prostor pro vlastní vkus, sebevyjádření a rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti. Děti si zde procvičují hrubou a jemnou motoriku, zvyšují sebedůvěru, tvořivost.

 Návrh činností:

 • Přenášet a třídit kostky
 • Vytvářet stavby k tématu (kde bydlím, zvířátka, statek, zoo, letadla, komín, domeček…)
 • Hra na dopravu (stavby silnic, letišť, mostů…)
 • Poznávání tvarů, barvy, velikosti
 • Třídění, poměřování, určování polohy (nahoře, dole, pod, nad…)
 • Stavět z kostek překážkové dráhy
 • Stavět podle plánu


Vaše dítě tím, že leze po čtyřech, rozvíjí hrubou motoriku

 

Pobyt venku

Na společných procházkách v přírodě, pozorujeme zelenající se trávu, rozkvetlé květiny i květy na stromech, zvířátka, hmyz, zpěv ptáků…
V jarní přírodě objevíme taky zajímavé materiály, nástroje nebo podklady (větvičky, kamínky, šišky…) pro výtvarné hry.

 

Na procházce

Za ruce se vezmeme,
(Chůze ve dvojicích)
na procházku půjdeme,
(Chůze ve dvojicích)
pusinky si zamkneme,
(Stojíme proti sobě, zamykáme pusinky)
než do lesa vejdeme.
(Stojíme proti sobě, tleskáme)
Protože je jarní čas,
(Stojíme)
posloucháme ptáčků hlas.
(Potichu)
A co říká? Láká nás,
(Opět chůze v prostoru)
ať přijdeme příště zas.
(Opět chůze v prostoru)

 

 Předškoláčci

 • V září čeká naše nejstarší předškoláky velká změna a to vstup do Základní školy.
 • A nyní, co by měl správný předškolák znát a vědět:
 • Znát své jméno, příjmení
 • Kolik je mi let
 • Adresu bydliště
 • Znát jméno svých nejbližších
 • Orientace v barvách
 • Základní matematická řada
 • Levá a pravá strana
 • Zavázat tkaničku
 • Zapnout knoflík
 • Zapnout zip
 • Základní geometrické tvary
 • Prostorová orientace (nahoře, dole, za, před…)
 • Roční období
 • Dny v týdnu

 

Všem dětem a rodičům posílají paní učitelky hodně pozdravů a přejeme pevné zdraví.

 

 

 Co nás čeká v březnu :


4.3. Středa – poslední plavání za účasti rodičů

5.3. Školní zralost připravenost ze ZŠ  v 15,15 h (Mgr. Hauzírek, Mgr. Fořtová, Mgr.    Bošanská)

10.3. Předškoláci návštěva 1. tříd ZŠ

20. 3. - Návštěva městské knihovny Děčín

24.3. Cvičný poplach

26.3. Předškoláci s rodiči Pohádková cestička do ZŠ v 15,15 h

27.3. Dentální hygiena 9,15 h

31.3.  Velikonoční jarmark 12 – 16 hodin 

Každé úterý kroužky

Každý den předškoláci MAXÍKKdyž je jaro v plné kráse, když má zelenou,


na trávníku kluci hrají s míčem kopanou. 
     
      

BŘEZEN – Příroda se probouzí

Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání


Tématické bloky :

Jaro klepe na dveře
Jaro už je tu
O koťátku, které...
BroučciCo nás čeká v únoru:

4.2. Kouzelník Waldini v 9,15 hodin

6.2. Keramika v DDM

11.2. Třídní schůzky v 15,15 hodin

11.2. Návštěva IZS - Hasiči Děčín

18.2. Masopustní průvod s rodiči od 15,15

18.2. Pohádkový karneval v maskách

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách kromě 25.2.

Každou středu plavání kromě 26.2.


A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.

ÚNOR: Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální.

Tématické bloky:

O Koblížkovi
Perníková chaloupka
Červená Karkulka
Budulínek

Co nás čeká v lednu :

6.1. Oslava Tří králů

14.1. Návštěva předškoláků na dětském oddělení Děčínské nemocnice – Interaktivní program „Nebojte se nemocnice“

Každé úterý kroužky v jednotlivých třídách

Stavění sněhuláka (v případě sněhové nadílky)

Hod sněhovou koulí (v případě sněhové nadílky)


LEDEN - Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví.

Tématické bloky:

Hlava, ramena…
Když mě něco bolí
Postavíme sněhuláka
KoulovanáCo nas čeká v prosinci :

3.12. Vystoupení v pečovatelském domě ve 12.15 hodin

3.12. Kroužky v jednotlivých třídách

3.12. Pečení vánočního cukroví

4.12. 2. lekce plavání

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

9.12. SVÁŤOVO DIVIDLO v 9,30 hod. – pohádka Jak se slonovi splnil sen

10.12.  JARMARK 12,00 – 16,00 spojovací chodba

10.12. Kroužky v jednotlivých třídách

11.12. 3. lekce plavání

11.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY v 18 hodin před pavilonem Slůňátek

12.12. Vystoupení v ZŠ

17.12. VÁNOCE S RODIČI v 15,15 hodin


A když je tu bílá zima, už jsme na konci,

Chcete li tak na shledanou někde na kopci.

PROSINEC: Adventní čas

Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tematické bloky: 

Mikulášská nadílka
Čekání na Vánoce
Vánoční stromeček

 

Co nás čeká v listopadu:

1.11. Strašidelné dopoledne

5.11. Učení se zvířátky – v případě vhodného počasí

Každé úterý - Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

11.11. Vánoční tvoření v DDM

12.11. 1. secvičná na zahradě MŠ (MŠ Májová a MŠ Borovského na vystoupení na Masarykově náměstí) – datum vystoupení bude upřesněn.

19.11. Fotografování dětí – Zima pan Poul

27.11. 1. lekce plavání

29.11. Návštěva prvňáčku ze ZŠ Boletice LISTOPAD – Podzimní les

 CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky:
V lese
Za zvířátky vlese 
Tři medvědi- pohádka z lesa
O Smolíčkovi

Co nás čeká v říjnu:

Každé úterý - Kroužky v jednotlivých třídách 14,45 – 15,15

Dračí slet – zapojení rodičů do výroby draka – výzdoba třídy

Pouštění draka v době pobytu venku (dle povětrnostních podmínek)ŘÍJEN – Barevný podzim

 CÍL: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
Podzim hýří barvami
Dráčci
O veliké řepě
Ovoce a zeleninaCo nás čeká v září:

Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet.
ZÁŘÍ: První poznání
CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která si stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat  a pomáhat mladším dětem.
 
 Tématické bloky :
Moji noví kamarádi
Ve školce
S čím si hraji
Od rána do


Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign