logotyp

SLUNÍČKA


Paní učitelky:

      Monika Pelíšková
      Veronika Melichová

Asistent pedagoga:
   
  Eva Svobodová


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 322 - třída Sluníčka.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:
Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.

 Motto: 
Kde je radost, tam je smích.ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Tématický blok: Adventní čas (prosinec)

Cíl:
Přiblížit dětem tradice. Obyčeje a pronostiky. Tento čas je upevňování vztahů k druhým, k rodině, ke svému okolí. Nemyslíme na sebe, ale na druhé. Rozvijíme kulturně estetické dovednosti. Výtvarně, hudebně i dramaticky se vyjadřujeme. Rozvijíme tvůrčí činnosti slovesné i literární. Seznamujeme se s tradicemi a vánočními zvyky. Spolupracujeme při vánoční výzdobě, zhotovujeme dárky pro blízké. Podněcujeme spontánní radost a veselí.


Podtémata:

Přišel k nám Milkuláš

Čas vánocCo nás čeká v prosinci 2023


 • Vánoční dílny
 • Milkulášská nadílka
 • Česko zpívá koledy
 • 12.12.2023 Vánoční posezení s rodiči


Tématický blok: Podzimní les (listopad)

Cíl:
 Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod. Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s ekosystémem lesa, se zvířaty, rostlinami, ročními obdobími a pro ně charakteristickými rysy (počasí, plodiny, zvířata, rostliny, podzimní aktivity, lidové tradice). Podporovat slovní zásobu, učit se ovládat a vyjadřovat své pocity a prožitky, učit se řešit problémy a úkoly, rozvijet kreativní myšlení, fantazie, podporovat dětskou tvořivost. 

Podtémata: 

Podzimní les

Zvířátka si staví doupátka


Co nás čeká v listopadu 2023 • 3.11.2023 keramika DDM Boletice
 • Návštěva Muzea v Děčíně (dle nabídky)
 • 14.11. Vánoční focení
 • Adventní tvoření - tvoření dárečků na jarmark
 • Předvánoční tvořivé aktivity s rodiči


Tématický blok: Barevný podzim (říjen)

Cíl: 
všímat si přírody, starat se o rostliny, živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod. Podporujeme vztah dětí k přírodě. Osvojujeme si poznatky o přírodě. Poznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu a objevujeme význam pro zdraví člověka. Budeme se snažit o poznání stromů a plodů. Seznamujeme se s ročními obdobími a změnami počasí a s ochranou našeho zdraví, které s tím souvisí (oblékání, strava.), jak se zvířata připravují na zimu.

Podtémata:

Dary podzimu

Dračí podzim plný barevCo nás čeká v říjnu 2023

 • Drakiáda 
 • 9.10. Mrkvomen – divadelní představení 9,30 h. 
 • Individuální pohovory s rodiči dětí 
 • 12.10. Návštěva Hit Flory 
 • Pomáháme lesním zvířátkům – sběr kaštanů 
 • Pozvání dětí z prvních tříd a přípravného ročníku ZŠ 
 • Haloweenské dílničky 
 • 31.10. Veselé dýňování s rodiči Tématický blok: První poznání (září)

CÍLuvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat, pomáhá mladším dětem.

Podtémata:

Vítáme tě ve školce

Co děláme celý den?

Co nás čeká v  září 2023

 • 4. 9. 2023             Balónkové přivítání - uvítací den na všech MŠ - den plný her a balonků
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign