logotyp

BERUŠKY


Paní učitelky:

      Hana Navrátilová
      Monika Pelíšková

Asistent pedagoga:
      Daniela VlasákováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 323 - třída Berušek, 
412 547 236
 nebo 770 137 106 - hospodářka paní Čermáková J.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto:
S beruškou se rozletíme, pak se všechno naučíme.

Červen - Je nám dobře na světě
Cíl: rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi

Témata:
- Svátek dětí
- Jede, jede co má kola
- Letní louka
- Těšíme se na prázdniny
Milí rodiče a přátelé školky,

jsme velmi rádi, že naše školka po nařízené odmlce znovu ožila. Děti, které zůstávají doma, mohou i nadále využívat připravené úkoly a tipy na prohlubování doposud získaných znalostí.

 

Co nás čeká tento týden

18. 5. 2020 – 22. 5. 2020

Téma: Zvířátka a mláďátka

 

Cíl: Cílem je u dětí pěstovat kladný vztah ke zvířatům a jejich mláďatům.

Budeme si povídat o tom, že se v přírodě objevují první letošní mláďata. Děti se dozví, co dělat, když na procházce najdou opuštěné mládě.

Básnička: Naše kočka strakatá,

měla čtyři koťata.

Jedno mourek, druhé bílé,

třetí žluté – roztomilé.

A to čtvrté strakaté,

po mamince okaté!

  

Kresba kočičky: Namotáme klubíčko, k němu menší tělíčko. Nakreslíme uši, ať to kočce sluší. Potom ještě očka, ať se kouká, kočka. A nosánek - kníry, má kocourek milý. Ocáskem si zacvičí, náš kocourek kočičí.

Logochvilka: Pojmenování mláďat zvířat a určení 1. hlásky ve slově (názvu zvířátka/mláděte)

Najdi zvíře dle charakteristiky - např. ráno nás budí, můžeme na něm jezdit, žije v chlívku, jeho maminkou je kravička…

 


Co nás tento týden čeká?

Téma týdne:

MOJE RODINA

11. 5. - 15. 5. 2020

Nabídka dobrovolných činností:

- povídání o rodině, poznávání a pojmenování členů rodiny (máma, táta, děda, babička, bratr, sestra) - kresba, malba lidské postavy (dodržování tělesných proporcí) - soutěživé stolní hry - Člověče, nezlob se (dodržování pravidel) - řazení podle velikosti (členové rodiny- větší, menší, nejmenší) - logo chvilka: Co ta očka vidí, vidí, vidí, lidi. Tátu, mámu, holčičku, kluka, dědu, babičku. Spolu bydlí v domečku, na zeleném kopečku. - rozklad slov na slabiky - vytleskávání

Práce pro předškoláky: - určování první a poslední hlásky ve slovech (básnička: Co ta očka vidí) - procvičování osobních údajů (jméno a příjmení, věk, bydliště, jména rodičů) - procvičování číselné řady (1-10), tvoření skupin a porovnávání množství (více - méně - stejně)

Děti s IVP: - zaměřit se na procvičování stejných úkolů, jako mají předškoláci

Milí rodiče a přátelé školky,

velmi rádi Vám sdělujeme, že se naše školka po nařízené odmlce opět otevírá a můžeme se tak od 4. května 2020 těšit alespoň na některé z dětí. Děti, které zůstávají nadále doma, mohou využít připravené úkoly a motivační plány, určené pro domácí prohlubování dovedností.

 

Co nás čeká tento týden

4. 5. 2020 – 8. 5. 2020

Téma: Moje Milá Maminka

 

Cíl: Vědomě prožívat kladný vztah ke své mamince, pocit bezpečí a pohody

Den matek je svátek lásky a náklonosti mezi lidmi. Je to den, kdy se tradičně vyrábějí a posílají dárky, květiny, pohlednice nebo cukrovinky se symbolem červeného srdce.

Básnička: Moje milá maminko,

usměj se jen malinko,

udělej mi radost velkou,

obejmi mě, zakonči to pusinkou.

Vše nejlepší ke dni matek!

 

Nápady na tvorbu: Namaluj a vystřihni tvar srdce ze čtvrtky nebo kartonu, vybarvi jej pastelkami nebo vodovými barvami a libovolně ozdob podle fantazie.

 

Namaluj obrázek – maminky a sebe (paní učitelky se případně těší na zaslané obrázky)

 Logochvilka: Pojmenuj a vytleskej názvy předmětů, které vidíš doma nebo na procházce.

 

Hádanka na konec: KDO JE TO?

Vaří, pere, žehlí, šije, koupe děti, hrnky myje,

odpovídá na otázky, dává pusy z velké lásky. (Maminka)Co nás čeká v květnu:

III. Integrovaný blok: Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Cíl: vcítění se a empatie k druhým

Tematický blok: Já a moje rodina

Týdenní bloky:
- Maminka
- Moje rodina
- Zvířátka a mláďátka 
- Exotická zvířátka

Téma týdne
ČARODĚJNICKÝ REJ

27. 04. 2020 – 30. 4. 2020

Zdravíme naše milé Berušky v čarodějnickém týdnu, kdy oslavíme každý zvlášť a přesto společně Filipojakubskou noc (pálení čarodějnic). Kdo bude chtít, oblékne si čarodějný kostým a užije si den.

Cíl: Umět se přizpůsobit společenským změnám.

Nabídka dobrovolných činností:

Čarodějnické tvoření:

 • Ježibaba v šátku – obličej a zdobení šátku

 • Kresba čarodějnice (obličej tuží, barevné tuže rozfoukat jako vlasy)

 • Pavouk – barevný papír + chlupaté drátky (nebo podle domácích možností)

 • Netopýr – s rozstřikem barvy

Závodivé hry s rodinou nebo kamarády:

 • Hod papírových kuliček do klobouku

 • Postrkování míče klacíkem k cíli (slalom)

 • Let na koštěti

Logochvilka:

Ježibaba
Ježibaba na koštěti,
kolem naší školky letí,
Jemináčku to je švanda,
ježibabě kouká kšanda.

Práce pro předškoláky:

 • Trénování geometrických tvarů

 • Opakování časových pojmů (kdy je ráno, poledne, večer)

 

Děti s IVP :

 • Zaměřit se na stejné úkoly, jako mají předškoláci

 

Přejeme Vám hodně zdaru a hezkých chvil při společné práci. A velmi se těšíme na Vaší fotodokumentaci (pro WEB)
TÉMA 14.4.-24.4.2020
PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Zdravíme všechny naše Berušky a jejich rodiče. Opět bychom rády poděkovali všem rodičům, kteří s námi spolupracují a dětem za krásné fotky a obrázky, které nás vždy moc potěší. I tentokrát jsme si pro Vás připravili nabídku aktivit.

Cíl: upevňovat vztah k přírodě

Nabídka činností:
Kytičky: pojmenování květin, které nám maminka ukazuje na procházce (název, barva, vůně).
Obrázek: děti, zkuste nakreslit domeček, sluníčko, mraky, zvířátka, kytičky. Maminka nám může zaslat fotografii vašeho obrázku.
Básnička: Konvalinka
V lese v trávě spinká,
bílá konvalinka.
Zvonečky má, nezazvoní,
ale za to krásně voní. 
Logochvilka: děti přičichněte si ke květince, kterou najdete (hluboký nádech a výdech).

Moc se těšíme na vaše obrázky a práce.Brzy půjdu do školy. Co by měl znát každý předškolák?

 • Znát své jméno, příjmení
 • Kolik je mi let
 • Adresu bydliště
 • Znát jméno svých nejbližších
 • Orientace v barvách
 • Základní matematická řada
 • Levá a pravá strana
 • Zavázat tkaničku
 • Zapnout knoflík
 • Zapnout zip
 • Základní geometrické tvary
 • Prostorová orientace (nahoře, dole, za, před…)
 • Roční období
 • Dny v týdnu
Téma týdne 

Berušky slaví Velikonoce
6.4. - 9.4.2020

Zdravíme všechny rodiče a děti v novém týdnu. Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří s námi jsou ve spojení a spolupracují. Děkujeme i našim šikovným Beruškám.

Cíl: podporovat děti v zájmu o tradice své země

Nabídka dobrovolných činností:

- velikonoční tvoření - malujte na vyfouklé vajíčko, nakreslete velké velikonoční vajíčko a hezky ho nazdobte
- zasejte s maminkou osení a pošlete nám fotografii vaší travičky
- společně se naučte velikonoční říkanku - "Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný."
- Logochvilka - vytleskávání slov - jaro, Velikonoce, zajíček, pomlázka, kytička, vajíčko

Moc se těšíme na vaše obrázky a přejeme krásné Velikonoce. 


Téma týdne

JARNÍ KYTIČKY

30. 3. 2020 - 3. 4. 2020

Zdravíme rodiče a všechny naše milé Berušky,

po kterých se nám stýská. A protože nemůžeme být spolu v naší třídě, budeme v kontaktu pomocí komunikace na dálku. Věříme, že se brzy všichni ve zdraví shledáme a doženeme spoustu zábavy a radostných chvil. Moc se na Vás těšíme.

Mezi tím, než se otevře mateřská školka, nám udělá velkou radost, když budete trochu pracovat a pošlete nám výrobky, obrázky nebo další práce, které doma vyhotovíte. Vaše snažení rády zveřejníme na webových stránkách naší školky.

 

Na co se budeme zaměřovat?

S rodiči si na vycházce můžete všímat probouzející se přírody, zvířátek, květin, hmyzu. Společnými silami pečujte o přírodu a chraňte ji.

 

Naše nabízená činnost:

 • Maminky vám mohou ukazovat jarní květinky, procvičovat názvy, barvy a počítání. Dbejte na pořádek kolem sebe doma i v přírodě.

 • Zasaďte společně hrášek nebo bylinky, pozorujte jejich růst a zjišťujte, co k tomu potřebují.

 • Pomáhejte rodičům s jarním úklidem a dalšími domácími pracemi. Pracujte i samostatně.

 • Abyste byli zdraví, musíme se i hodně pohybovat, uklízet, procházet se v přírodě, ráno si zacvičit a podnikat další různé pohybové aktivity (mezi naše/vaše oblíbené hry patří například: Zajíček ve své jamce, Kolo, kolo mlýnský…).

 • Máte mnoho času na čtení pohádek (poproste rodiče) a procvičování zřetelné výslovnosti, představivosti a fantazie, což přispívá k obohacování slovní zásoby.

 • Můžete si zahrát libovolnou stolní hru např. Člověče, nezlob se nebo pexeso (zdokonalování matematických představ a paměti).

 • Pracovní list pro všechny (Medvídek)

 

Práce pro předškoláky:

 • Trénujete číselnou řadu od 1 do 10 pomocí pastelek.

 • Opakujete adresu svého bydliště, věk a jméno.

 • Pracovní list - Udělej si veselou zahradu

  Přivítejme společně jaro říkankou:

  JARNÍ

  Přešla zima, zmizel mráz,

  jaro přišlo mezi nás.

  Zas kytici květů máme,

  jaru za ní zazpíváme.


  Přejeme Vám hodně zdaru a hezkých chvil při společné práci.

  BŘEZEN

  III. Integrovaný blok: A když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku hrají kluci s míčem kopanou


  Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

  Co nás čeká v březnu:

  • Velikonoční dílny (příprava výrobků)

  • Pokračování zájmových kroužků: 

  •          pondělí Bee-Boty

  •          úterý Veselý jazýček

  •          středa Pohybový kroužek

  • Třídní schůzka 

  • Přednáška - Školní připravenost dítěte do 1. Třídy ZŠ (ředitel ZŠ – Mgr. Hausírek, zástupkyně ředitele Mgr. Bokšanová a učitelka 1. Třídy Mgr. Fořtová) se koná v MŠ K. H. Borovského, ve třídě Tygříci.

              Dne 5. 3. 2020 od 15:15 hodin.

  • Přednáška a závěrečná diskuse – Školní zralost a logopedie (Mgr. Karin Skálová) se koná v MŠ K. H. Borovského, ve třídě Slůňátka.

              Dne 12. 3. 2020 od 15:15 hodin.

  • Návštěva knihovny v Základní škole Boletice 

  • Návštěva Základní školy Boletice - 1. třídy (předškoláci) dne 19. 3. 2020 od 8:45 hodin.

  • Dentální hygiena pro děti dne 20. 3. 2020 dopoledne, budou děti seznámeny se správnou péčí o dětské zoubky (každý si přinese vlastní kartáček).

  • Pohádková cestička do školy (pro předškoláky) dne 26. 3. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin. Pohádkové odpoledne pro rodiče s předškoláky v areálu ZŠ Boletice.

   Tématické bloky: Příroda se probouzí

   Týdenní bloky:


   O koťátku, které zapomnělo mňoukat (cíl: zapojit se s chutí do činností a slovně je

   komentovat)

   - Čím budu, profese (cíl: osvojování si poznatků o řemeslech a jejich význam pro společnost)

   - Zvířátka se probouzí (cíl: upevnit vztah k přírodě, seznámení se životem v lese)

   - Jarní kytičky (cíl: esteticky vnímat krásu přírody, chránit ji)

   II. Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.


   Cíl: rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální


   ÚNOR
   Akce
   Solno-jodová jeskyně - 6.2., 13.2.,20.2.
   Kroužky
   Třídní schůzka pro rodiče
   Rajské ostrovy - 11.2.
   Masopustní karneval

   Tématické bloky: Svět je samá pohádka

   Týdenní bloky:


   - O veliké řepě (cíl: přirozené vyjadřování, spolupráce kolektivu, umět naslouchat)

   - Perníková chaloupka (cíl: rozvíjet komunikativní dovednosti)

   - Kohoutek a slepička (cíl: posilovat schopnost vnímání, poslech, výslovnost, vytváření

   pojmů)

   - Koblížek (cíl: upevňovat jazykové dovednosti)

   LEDEN

   AKCE:

   Kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme; Veselý jazýček; Hrátky s Bee boty

   Oslava Tří králů - 6. 1.

   Návštěva předškoláků na dětském oddělení Děčínské nemocnice - Interní program „Nebojte se nemocnice“ - 22. 1.

   Dentální hygiena pro děti: děti budou seznámeny se správnou péčí o dětské zoubky. Každé dítě si přinese vlastní kartáček.

   Vystoupení dětí z dramatického kroužku ze ZŠ Boletice

   Návštěva Solno -jodové jeskyně (Děčín - ul. Divišova)- 16. 1., 23. 1., 31. 1.


   Tématické bloky: Zima, zima, zimička

   Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevňování svého zdraví


   Týdenní bloky: 

   - Beruška a sněhulák (cíl: upevnění bezpečného chování při mrazu, hrách na sněhu

   matematické představy)

   - Beruška a zimní hrátky (cíl: zimní sporty, bezpečnost)

   - Jsem zdravý jako rybička (cíl: péče o své zdraví, o druhé)

   - Zvířátka a ptáčci v zimě (cíl: seznámení se životem volně žijících zvířátek v zimě)

   PROSINEC
   AKCE

   DDM Březiny - 4. prosinec dopoledne

   Mikulášská nadílka - 5.prosinec od 10.00 hod.

    Česko zpívá koledy - 11. prosinec v areálu MŠ K. H. Borovského od 17.45 hod.

    Adventní vystoupení dětí na náměstí v Děčíně - 16. prosinec od 16.00 hod. - vystoupení předvedou děti z pohybového kroužku

    Vánoční besídka, posezení s rodiči - 19. prosinec od 15.30 hod.


   Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete- tak nashledanou někde na kopci.

   Tématické bloky: Adventní čas

   Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky


   Týdenní bloky:

   - Čert a Mikuláš (cíl: spoluvytvářet prostředí třídy)

   - Adventní čas (cíl: seznamovat se s tradicemi a zvyky adventu)

   - Vánoce s beruškou (cíl: myslet jeden na druhého, společný prožitek Vánoc)

   LISTOPAD

   AKCE:

   kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme; Veselý jazýček; Hrátky s Bee boty

   focení s rodiči - 12. 11. (15.00 - 16.30 hod.)

   pohádka TRAMPOTY ČERTA HUBERTA - 20. 11. od 10.00 hod. v MŠ

   návštěva Hasičského záchranného sboru v Děčíně - 21. 11. dopoledne

   návštěva ze ZŠ Boletice - 22. 11. dopoledne

   kino Sněžník - pohádka ŠKOLA HROU NA DRUHOU - 26. 11. dopoledne

    Tématické bloky: Podzimní les


   Cíl: všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s enviromentální výchovou

   Týdenní bloky:

   - Dary lesa (cíl: rozlišovat poznatky o lesní přírodě)

   - Péče o prostředí (cíl: vytvářet pozitivní vztah k přírodě)

   - Broučci (cíl: upevňovat vztah a cit k přírodě, život hmyzu, ekologie)

   - Zvířátka se chystají na zimu (cíl: seznamovat se se životem volně žijících zvířátek v zimě)

   ŘÍJEN
   Akce
   Drakiáda - výstava draků
   Kroužky - Veselý jazýček, Tancujeme, cvičíme, celým tělem se hýbeme, Hrátky s Bee Boty
   Dýňování - tvořivé odpoledne s rodiči - 24.10. od 15h
   Hit flora Křešice
   Návštěva městské knihovny 23.10.
   Helloweenský rej v maskách- 25.10. dopoledne

   Tématické bloky : Barevný podzim

   Cíl: rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti


   Týdenní bloky:

   - Beruška a barevný drak (cíl: orientace v ročním období, barvy, geometrické vztahy)

   - Košík plný vitamínů (cíl: odlišovat ovoce a zeleninu, umět pojmenovat)

   - Zvědavé sluníčko (cíl: charakterizovat podzimní období typickými znaky)

   - Duchové a strašidýlka (Halloween) (cíl: rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity,

   dojmy a prožitky)

   ZÁŘÍ
   Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů

   Tématické bloky : Barevný podzim

   Cíl: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

   Týdenní bloky:

   - Moji noví kamarádi (cíl: adaptace v mateřské škole, zvládnout odloučení na určitou dobu

   od rodičů, být aktivní i bez jejich opory)

   - Co děláme celý den (cíl: orientovat se v čase)

   - Těšíme se do školky (cíl: schopnost navazovat vztahy, orientace v MŠ)

   - Moje oblíbená hračka (cíl: navazování vztahů, upevňování pocitu sounáležitosti k dané

   skupině)

   Září prožijeme ve znamení adaptace. Dětem poskytneme vstřícné a přívětivé prostředí. Seznámíme je s pravidly společného soužití v kolektivu a s pravidly bezpečného chování. Zaměříme se na rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních). Budeme upřednostňovat prožitkové a kooperativní učení hrou, vytvářet prostor ke hře, kterou chápeme jako hlavní výchovný prostředek.

   VŠEM PŘEJEME SPOUSTU PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ PROŽITÝCH NEJEN U BERUŠEK, ALE V CELÉ NAŠÍ ŠKOLCE.

    


    

    

    


    

    

    

    

    

   

   

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign