logotyp

BERUŠKY


Paní učitelky:

      Hana Navrátilová
      Monika Pelíšková

Asistent pedagoga:
      Daniela VlasákováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 323 - třída Berušek, 
412 547 236
 nebo 770 137 106 - hospodářka paní Čermáková J.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto:
S beruškou se rozletíme, pak se všechno naučíme.


JARNÍ KYTIČKY 
30.3. - 3.4.2020
Zdravíme rodiče a všechny naše milé Berušky, po kterých se nám stýska. A protože nemůžeme být spolu ve třídě budeme v kontaktu pomocí komunikace na dálku. Věříme, že se brzy všichni ve zdraví shledáme a doženeme spoustu zábavy a radostných chvil. Moc se na Vás těšíme. Mezi tím, než se otevře mateřská škola, nám udělá velkou radost, když budete trošku pracovat a pošlete nám výrobky, obrázky nebo další práce, které doma vyhotovíte. Vaše snažení rády zveřejníme na webových stránkách naší mateřské školy. 
Přivítáme společně jaro básničkou:
Jarní
Přešla zima, zmizel mráz,
jaro přišlo mezi nás.
Zas kytici květů máme,
jaru za ní zazpíváme.

Na co se budeme zaměřovat:
- s rodiči si na vycházce můžete všímat probouzející se přírody, zvířátek, květin, hmyzu. Společnými silami pečujte o přírodu a chraňte ji.

Naše nabízená činnost:
-Maminky vám mohou ukazovat jarní květiny, procvičovat názvy, barvy a počítání. Dbejte na pořádek kolem sebe doma i v přírodě.
- Zasaďte společně hrášek nebo bylinky, pozorujte jejich růst a zjišťujte, co k tomu potřebují.
- Pomáhejte rodičům s jarním úklidem a dalšími domácími pracemi. Pracujte i samostatně.
- Abyste byli zdraví, musíme se i hodně pohybovat, uklízet, procházet se v přírodě, ráno si zacvičit a podnikat další různé pohybové aktivity (mezi naše oblíbené hry patří Zajíček ve své jamce nebo Kolo, kolo mlýnský)
- Máte mnoho času na čtení pohádek (poproste rodiče) a procvičování zřetelné výslovnosti, představivosti a fantazie, což přispívá k obohacování slovní zásoby.
- Můžete si zahrát libovolnou stolní hru - Člověče nezlob se, pexeso.

Práce pro předškoláky
- trénujte číselnou řadu od 1 do 10 pomocí pastelek
- opakujte si adresu svého bydliště, věk a jméno
Rodiče předškoláku si mohou po předchozí domluvě s paní učitelkou vyzvednout pracovní listy (zábavné, grafomotorické). 

Aktivity pro děti s IVP
- vyberte si jakýkoli jarní obrázek a vymalujte ho - nepřetahujte, správně držte tužku a zaplňte celou plochu

PŘEJEME VÁM HODNĚ ZDARU A HEZKÝCH CHVIL PŘI SPOLEČNÉ PRÁCI.
III. Integrovaný blok:
Akdyž je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

Cíl: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Co nás čeká v březnu:

- zájmový kroužek  - Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme - 4. březen, 11. březen, 18. březen

- Solno - jodová jeskyně (ul. Divišova v Děčíně) - 5. březen, 12. březen, 19. březen                   

- Rajské ostrovy v Děčíně (mořské akvárium, fauna tropického pralesa) - 4. březen

- přednáška Školní připravenost dítěte do 1. třídy ZŠ (ředitel ZŠ Mgr. Hausírek, zástupkyně ředitele Mgr. Bokšanová a učitelka 1. třídy Mgr. Fořtová) -  MŠ K. H. Borovského ve třídě Slůňátka - 5. března od 15. 15 hod.

- třídní schůzka - 10. března od 15. 15 hod.

- přednáška a závěrečná diskuse Školní zralost a logopedie (Karin Skálová) - MŠ K. H. Borovského ve třídě Slůňátka - 12. března od 15. 15 hod.

- návštěva ZŠ Boletice nad Labem (předškoláci)- 19. března v 8. 45 hod.

- dentální hygiena pro děti - 20. března dopoledne budou děti seznámeny se správnou péčí o dětské zoubky, každý si přinese vlastní kartáček

- výlet do Dolního Žlebu - pozorování probouzející se přírody a trénování turistiky - 25. březen

- knihovna v Boleticích nad Labem - 26. března v 10. 00 hod.         

- Pohádková cestička do školy - pohádkové odpoledne pro rodiče s předškoláky   v areálu ZŠ Boletice nad Labem- 26. března


Tématické bloky:  Příroda se probouzí 

Týdenní bloky:
 • O koťátku, které zapomnělo mňoukat  
 • Čím budu, profese  
 • Zvířátka se probouzí  
 • Jarní kytičky

II. Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Cíl: Rozvíjení interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální

Co nás čeká v únoru:

 •  Solno - jodová jeskyně - (Děčín – Divišova ulice) 6.2., 13.2., 20.2.
 •  Kroužky - Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme
 •  Třídní schůzka - akce na 2. pololetí, informace pro rodiče předškoláků, příprava na zápis.
 • -Rajské ostrovy - zvířátka (Děčín – Teplická ulice) 11.2.2020
 • Masopustní karneval - dětský maškarní rej
Tématické bloky: Svět je samá pohádka

Týdenní bloky:
 •  O veliké řepě
 •  Perníková chaloupka
 •  Kohoutek a slepička
 •  Koblížek


Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevňování svého zdraví.

Co nás čeká v lednu:
 • Oslava tří králů
 • Návštěva předškoláků na dětském oddělení Děčínské nemocnice - Interní program "Nebojte se nemocnice" - 22.1.2019
 • kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme; Veselý jazýček; Hrátky s Bee boty
 • Vystoupení dětí z dramatického kroužku ze ZŠ Boletice
 • Návštěva Solno -jodové jeskyně (Děčín - ul. Divišova)- 16. 1., 23. 1., 31. 1.
 • Spousta soutěží a her

Tématické bloky: Zima, zima, zimička

Týdenní bloky:

 • Beruška a sněhulák
 • Beruška a zimní hrátky 
 • Jsem zdravý jako rybička
 • Zvířátka a ptáčci v zimě


II. Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky


Co nás čeká v prosinci:

   


Týdenní bloky:
 • Peklo, peklo, peklíčko
 • Adventní čas u Berušek
 • Vánoce s beruškou
Akce: 

  kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme; Veselý jazýček; Hrátky s Bee boty

  4. 12. 2019 DDM Březiny 
  5. 12. 2019 Mikulášská nadílka od 10:00 hod
  11. 12. 2019 Česko zpívá koledy v areálu MŠ K.H.Borovského (sraz v 17:45 hod)
  16. 12. 2019 Adventní vystoupení dětí na náměstí v Děčíně od 16:00 hod
  19. 12.2019 - Vánoční posezení s rodiči od 15:30 hod


Co nás čeká v listopadu:

 

Tématický blok: Podzimní les

Týdenní bloky:

 • Dary lesa
 • Péče o prostředí
 • Broučci
 • Zvířátka se chystají na zimu

Akce: 

- kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme; Veselý jazýček; Hrátky s Bee boty

- focení s rodiči - 12. 11. (15.00 - 16.30 hod.)

- pohádka TRAMPOTY ČERTA HUBERTA - 20. 11. od 10.00 hod v MŠ

- návštěva Hasičského záchranného sboru v Děčíně - 21. 11. dopoledne

- návštěva ze ZŠ Boletice - 22. 11. dopoledne

- kino Sněžník - pohádka ŠKOLA HROU NA DRUHOU - 26. 11. dopoledne


Co nás čeká v říjnu:


- Drakiáda (výstava draků ) - vystaveny budou výtvory, které zhotoví rodiče s dětmi

- Tancujeme, cvičíme, celým tělem se hýbeme; Veselý  jazýček; Hrátky s Bee boty -  zahájení kroužků

- Návštěva Městské knihovny v Děčíně - 23. 10. dopoledne

- Dýňování - tvořivé odpoledne s rodiči - 24. 10. od 15.00 hod

- Halloweenský rej v maskách - 25. 10. dopoledne

- HiT Flóra Křešice - termín bude upřesněn (dle počasí)


Týdenní bloky:

 • Beruška a barevný drak
 • Košík plný vitamínů
 • Zvědavé sluníčko
 • Halloween

Co nás čeká v září:

Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

Integrovaný blok: Na podzim když padá listí z lip a javorů, páni draci dívají se lidem do dvorů


Tématické bloky :
První poznání

Týdenní bloky:
 •  Moji noví kamarádi
 • Co děláme celý den
 • Těšíme se do školky
 • Moje oblíbená hračka
Září prožijeme ve znamení adaptace. Dětem poskytneme vstřícné a přívětivé prostředí. Seznámíme je s pravidly společného soužití v kolektivu a s pravidly bezpečného chování. Zaměříme se na rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních). Budeme upřednostňovat prožitkové a kooperativní učení hrou, vytvářet prostor ke hře, kterou chápeme jako hlavní výchovný prostředek.
VŠEM PŘEJEME SPOUSTU PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ PROŽITÝCH NEJEN U BERUŠEK, ALE V CELÉ NAŠÍ ŠKOLCE.

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign