Login

SLUNÍČKA


Paní učitelky:

      Mgr. Iveta Mácová
      Bc. Miloslava Lánová
      Zdenka Rusnáková

Asistent pedagoga:
   
  Eva Svobodová


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 321 - třída Sluníčka,
412 547 236
nebo 770 137 106 - hospodářka paní Čermáková J.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:
Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto: 
Kde je radost, tam je smích.Šťastný nový rok

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v upynulém roce
a do nového roku 2020 Vám přejeme hodně zdraví, 
štěstí, osobních i pracovních úspěchů.II. Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevňování svého zdraví


Co nás čeká v lednu:

 • Oslava tří králů
 • Návštěva předškoláků na dětském oddělení Děčínské nemocnice - Interní program "Nebojte se nemocnice" dne 22.1.2019
 • Kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme; Veselý jazýček; Hrátky s Bee boty
 • Vystoupení dětí z dramatického kroužku ze ZŠ Boletice
 • Spousta soutěží a her
Týdenní bloky:
 • Zimní počasí
 • Zimní sporty
 • Moje tělo - zdraví to nás baví
 • Moje tělo - zdraví to nás baví

II. Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Co nás čeká v prosinci:
 • Návštěvy solné jeskyně
 • Mikulášská nadílka
 • Zdobení vánočního stromečku
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Adventní vystoupení dramatického kroužku na náměstí v Děčíně

Tématické bloky: Adventní čas

Týdenní bloky:
 • Peklo, peklo, peklíčko
 • Kouzelný čas adventu - narodil se Ježíšek
 • Těšíme se na vánoce
Akce: 

kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem hýbeme; Veselý jazýček; Hrátky s Bee boty
- Vánoční posezení s rodiči

- každé úterý návštěva Solné jeskyně

Co nás čeká v listopdu:

Tématické bloky: Podzimní les

Týdenní bloky:
 • Kouzelný les
 • Halí belí zvířátka chystejte si doupátka

Akce:

Drakiáda (zakončení a vyhodnocení - výstava draků) 

- Úterý  - solná jeskyně

- Středy - poslední plavání předškoláků 13.11.2019 - rodiče se mohou přijít podívat do plaveckého bazénu na své děti

- Kroužky: Tancujeme, cvičíme, celým tělem se hýbeme; Veselý  jazýček; Hrátky s Bee boty

- focení s rodiči - 12. 11. (15.00 - 16.30 hod.)

- pohádka TRAMPOTY ČERTA HUBERTA - 20. 11. od 10.00 hod. v MŠ

- kino Sněžník - pohádka ŠKOLA HROU NA DRUHOU - 26. 11. dopoledne


Co nás čeká v říjnu:

- Drakiáda (výstava draků ) - vystaveny budou výtvory, které zhotoví rodiče s dětmi
- Úterý  - solná jeskyně
- Středy - plavání předškoláků

- Tancujeme, cvičíme, celým tělem se hýbeme; Veselý  jazýček; Hrátky s Bee boty -  zahájení kroužků

- Dýňování - tvořivé odpoledne s rodiči - 24. 10. od 15.30 hod.

- Návštěva Městské knihovny v Děčíně - 11. 10. dopoledne

- Halloweenský rej v maskách - 25. 10. dopoledne


Tématické bloky : Barevný podzim

Týdenní bloky:
 • Co se děje na podzim
 • Co se na zahrádce urodilo
 • Halloween a strašidýska
Co nás čeká v září:

Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

Tématické bloky : První poznání


Týdenní bloky:
 • Vítáme nové kamarády
 • Co děláme celý den
 • Hurá, vláčkem po školce
 • Moje oblíbená hračka

Tento měsíční blok je zahajovací a zaměřujeme se v něm na nově příchozí děti, jejich adaptaci na nové prostředí, zvládat odloučení od rodiny, být aktivní bez jejich opory. Děti se seznamují s novými kamarády, učitelkami, provozními zaměstnanci. Učí se poznávat a bezpečně se orientovat v prostředí naší mateřské školy. Děti si osvojují pravidla chování v mateřské škole, na zahradě i na vycházkách, učí se spolupracovat, komunikovat, přizpůsobit se změnám. V získávání dovednoszí a znalostí budeme upřednostňovat prožitkové a kooperativní učení hrou, vytvářet prostor ke hře, kterou chápeme jako hlavní výchovný prostředek.

VŠEM PŘEJEME DĚTEM SPOUSTU PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ PROŽITÝCH V CELÉ NAŠÍ ŠKOLCE.


 

 Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign