logotyp

SLUNÍČKA


Paní učitelky:

      Bc. Miloslava Lánová
      Vanda Šulhánková

Asistent pedagoga:
   
  Eva Svobodová


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 322 - třída Sluníčka.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:
Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.

 Motto: 
Kde je radost, tam je smích.
Školní rok 2022/2023

 

Duben

Integrovaný blok: 
Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tematický celek: Život kolem nás

Cíl: 
Rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání, rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. S dětmi si budeme vyprávět o zážitcích z Velikonoc, o času stráveném v okruhu blízkých, jaké tradice doma dodržují. Budeme rozvíjet orientaci v prostoru a elementární časové pojmy. Vyjadřujeme své prožitky. Prohlubujeme poznávání přírody, hmyzu, rostlin, zvířat. Těšíme se z hezkých a příjemných zážitků. Upevňujeme kamarádské vztahy.

Týdenní bloky:

 • Vítání jara
 • Doprava
 • Čáry máry pod kočáry

Plán akcí:

 • Návštěva ZŠ - prví třídy 4.4.2023
 • Dopolední úkoly pro předškoláky - TĚŠÍME SE DO ŠKOLY
 • Návštěva dopravního podniku 12.4.2023
 • Dopravní den 18.4.2023
 • Divadélko Okýnko - Jak Zirkona učila čarovat 26.4.2023


Březen


Integrovaný blok: 
Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tematický celek: Příroda se probouzí
Cíl: 
rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
S dětmi si budeme všímat změn v přírodě, spojených s příchodem jara, s rozmanitostí přírody. Seznámíme děti se světem rostlin, zvířat. Uvědomíme si sounáležitost mezi živou a neživou přírodou. Budeme posilovat radost z objevování. Děti budou rozvíjet své komunikační dovednosti a budou si upevňovat kulturně společenské návyky. Budeme rozvíjet pocit uspokojení z výsledků vlastní činnosti.

Týdenní bloky:
Rostliny (květiny, stromy, keře…)
Mláďata (v lese, na statku, domácí zvířata…)
Cestičkou do školy s pohádkovými úkoly

Plán akcí:
Pohádkové dopoledne pro předškoláky aneb úkoly nejen pro předškoláky
Ponožkový den - Downův syndrom (21.3.)
Školní zralost - přednáška pro rodiče (spolupráce se ZŠ - Mgr. Fořtová, Mgr. Hauzírek dne 22.3.)
Vítání jara
Tajemství stromů - sférické kino (29.3.)
Pohádková cestička ve spolupráci se ZŠ Boletice - odpoledne věnované pro předškoláky a rodiče na ZŠ dne 30.3.2023

Únor

Integrovaný blok:  A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tematický blok:  Svět je samá pohádka

Cíl: rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální. Rozvíjíme užívání smyslů. Posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem). Rozvíjíme schopnost vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky. Uvědomujeme si, že svět má svůj řád. Rozvíjíme pohybové schopnosti. Chápe, že zájem o to, co se děje kolem, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem. Učíme děti chápat, že se chováme při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně. Nevhodné chování nebo komunikaci, která není dítěti příjemná, umět odmítnout.

Týdenní bloky:
Z pohádky do pohádky
Kdo, co umí

Plán akcí:
Třídní akce:  únor 2023
třídní schůzky - individuální třídní schůzky 
Karneval  (17.2.)
Masopustní veselí na školní zahradě MŠ Májová (21.2.)
Karneval v přípravném ročníku na ZŠ Míru - pouze předškoláci (28.2)Rok se s rokem sešel, čas novoročního přání nadešel. Přejeme vám zdravíčko, žádný mráček, jen sluníčko. Jen dobré zprávy na obzoru, ať nic nestáhne vás dolů. Každý den si vychutnejte, hlas svého srdce poslouchejte. Přejeme vám úspěšný nový rok!

Leden 

Integrovaný blok:  A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tematický blok:  Zima, zima, zimička

Cíl: vést děti k poznání, jak zimu využít k zábavě a upevňování zdraví.
Rozvíjíme pohybové dovednostiv oblasi hrubé a jemné motoriky, osvojujeme si poznatky o sportu. Přispíváme k vytváření návyků zdravého životního stylu. 

Týdenní bloky:
Tradice - příchod "Tří králů"
Život v zimní krajině
Zdravé tělo zdravý duch

Plán akcí na leden 2023 (data budou upřesněna později)

- Dentální prevence hygieny
- Doktora se nebojíme
- Třídní schůzky
- Staráme se o ptáčky v zimě


Prosinec 

Integrovaný blok A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tematický blok:  Adventní čas

Cíl: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Týdenní bloky:
Peklo, peklo, peklíčko; Kouzelný čas adventu

 

Plán akcí na prosinec 2022

 

 • Třídní tvořivé dílničky 
 • 1.12.2022 Plavání předškoláků (závěrečná lekce) - poslední lekce plavání přesunuta na 16.12.
 • 1. - 2.12.2022 Vánoční jarmark 
 • 5.12. 2022 Čert, Mikuláš a anděl - besídka ve spolupráci se ZŠ
 • 9.12.2022 Muzeum Děčín - Vánoce v Bradavicích (spojená s dílničkou pro děti)
 • 12.12.2022 Návštěva ZŠ Březová - Děčín - Staré město
 • 14.12.2022 Vánoční besídka s rodiči
 • Nadílkový den s Ježíškem 


Listopad


Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů. 

Tématický blok: Podzimní les

CÍL: Přibližovat dětem krásu a význam podzimu pro přírodu, člověka a jeho zdraví. Všímat si změn v přírodě, podporovat kladný vztah dětí k přírodě, získat informace o životě zvířat, jak se připravují na zimu....

Týdenní bloky: Život v podzimním lese; Zvířátka chystejte si doupátka!

Plán akcí na listopad 2022

 • Halloweenský karneval 4.11.
 • Focení dětí 14.11.
 • Pokračování v lekcí plavání předškoláků
 • Návštěva Děčínského Muzea - Harry Potter
 • Návštěva dětí z přípravného ročníku v MŠ
 • Uzamykání školní zahrady 25.11.
 • Tvořivé činnosti s dětmi


Říjen

Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů. 

Tématický blok: Barevný podzim

CÍL: všímat si přírody, starat se o rostliny, živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod. Podporujeme vztah dětí k přírodě, poznávání produktů, které nám dává příroda, pozorování změn v přírodě….

Týdenní bloky: Pojďte s námi na zahrádku - co se nám to urodilo; Podzim hýří barvami - Není drak jako drak

Plán akcí na září 2022

 • Zahájení 5. ročníku Drakiády - Výstava DRAKŮ
 • 5. 10. 2022 - Divadelní představení – Kde je ten ježek? -Divadlo Krabice – od 9.30hod - pátek
 • Zahájení odpoledního aktivního centra – vyzdvižení aktivit v jednom centru
 • 14.10.2022 Projektový den – Život v lese
 • Pomáháme lesním zvířátkům – dobrovolný sběr kaštanů, žalůdů...
 • Pokračování v lekcích plavání pro předškoláky v plaveckém areálu Děčín (čtvrtky)
 • 26. 10. 2022 Halloweenské dílničky - Veselé dýňování s rodiči
 • Muzeum v Děčíně – návštěva muzea s dětským výukovým programem – Harry Potter – datum bude domluven

 

Září 

Integrovaný blok:
 Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

Tématický blok: První poznání

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat, pomáhá mladším dětem.

Týdenní bloky: Vítáme tě ve školce; Co děláme celý den

Plán akcí na září 2022

 • 1. 9. 2022             Balónkové přivítání - uvítací den na všech MŠ - den plný her a balonků
 • 8. 9. 2022             Rodičovské třídní schůzky
 • V průběhu měsíce - Výroba přáníčka pro seniory – Mezinárodní den seniorů (1. 10. 2022)
 • 15. 9. 2022          Zahájení kurzu lekce plavání – pro předškoláky v plaveckém areálu Děčín
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign