logotyp

BERUŠKY

Paní učitelky:

      Hana Navrátilová
      Kristýna Rýdlová
       
    
Asistent pedagoga: Irena Durdincová
      Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 323 - třída Berušek.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
S beruškou se rozletíme, pak se všechno naučíme.

2023/2024

 

Květen

Integrovaný blok:   Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok:   Já a moje rodina

Cíl: 
 rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnámTýdenní bloky:

        Moje rodina
        Maminka
         
        Zvířátka a mláďátka
 
      Zvířátka v ZOO


Třídní akce: květen

 •       7.5.   Olympiáda pro MŠ - atletický stadion za hlavním nádražím - předškoláci
 •     16.5.   Den pro maminku (besídka pro rodiče)
 •     23.5.   Olympiáda v prostorách ZŠ Vrchlického - předškoláci
 •     24.5.    Sportovní den na školním hřišti ZŠ Boletice - předškoláci
 •     30.5.    Návštěva ZOO Děčín

                
Hodnocení měsíce dubna:
V měsíci dubnu jsme se zaměřili na pozorování přírodních změn. Už víme, co potřebují rostliny ke svému růstu. Pozorovali jsme postupně vyrůstající květiny a učili se jejich názvy. Už víme i co roste na zahrádkách a jak se máme o výpěstky starat. Připomněli jsme si i velikonoční tradice. Na závěr měsíce jsem uspořádali čarodějnický rej v maskách. Předškoláci aktivně trénovali znalosti potřebné k zápisu.
Duben

 

Integrovaný blok:    Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

 Tématický blok:   Život kolem nás

 Cíl:   rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Týdenní bloky:
             
             Příroda se probouzí               
             Šel zahradník do zahrady
             Berušce se líbí na květinovém záhoně             
             Čarodějnický rej

 

Třídní akce: duben

 • 2.4. Návštěva 1. tříd ZŠ - předškoláci
 • 8.4. Odemykání zahrady - dopolední akce
 • 19.4. Návštěva Městského muzea v Děčíně
 • 26.4. Čarodějnický rej

 

Hodnocení měsíce března: V měsíci březnu jsme se zaměřili na rozvoj cítění a prožívání. Zajímali jsme se o přírodu, která je pro nás velmi důležitá. Opakovali jsme názvy zvířátek a jejich mláďátek, názvy jarních květin, které dokážeme poznat. V měsíci březnu jsme si povídali také o tématu Povolání – pojmenovali jsme profese a také si řekli k čemu jsou důležité. S předškoláky jsme se připravovali k zápisu – opakovali jsme počty 1-5, geometrické tvary, podpis, větší x menší, více x méně. Tento měsíc jsme tvořili výrobky s jarní tematikou - květiny, zvířátka a velikonoční výrobky. Užili jsme si měsíc plný pohody a zábavy. Vhodnou motivací k upevňování názvu květin a zvířat, nám byli pohybové hry se zpěvem. 

 Březen


Integrovaný blok:
Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok: Příroda se probouzí

Cíl:
rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

Týdenní bloky:  O koťátku, které zapomnělo mňoukat
                             Čím budu, až vyrostu
                             Jarní kytičky
                             Zvířátka se probouzí

Třídní akce: březen

 •   12.3.               Návštěva knihovny Boletice
 •   19.3.               Beseda o školní zralosti – K.H.Borovského 16:00
 •   21.3. - 28.3.  Barevný Velikonoční týden (individuální pohovory s rodiči)
 •   21.3.             Zdravotnická přednáška s p. Škodou ­­,, Doktora se nebojíme´´
 •   26.3.            Cestička do školy s pohádkovými úkoly akce s rodiči na ZŠ Boletice – čas upřesníme
 •                         Vítání jara- jarní úklid zahrady – dle počasí – dopolední akce – datum upřesním


 

Hodnocení měsíce února:Měsíc únor byl zaměřen na posilování schopnosti vnímání, rozvíjení komunikativních dovedností, výslovnost a vyjadřování pojmů. Tyto cíle byly procvičovány v pohádkách Kohoutek a slepička, O veliké řepě, Perníková chaloupka a Koblížek. Pohádky se dětem líbily a se zaujetím vnímaly jejich obsah. Při dramatizaci se snažily správně zahrát požadovanou roli. Povídali jsme si též o masopustu a jeho tradicích. Únor


Integrovaný blok:  A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci.

Tématický blok: Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální

Týdenní bloky:  O veliké řepě
                             Perníková chaloupka
                             Kohoutek a slepička                            
                             Koblížek

Třídní akce:  únor

 •                    Karneval
 • 20.2.          Masopust - celoškolní akce
 •                    Masopust - přípravka ZŠ (pouze předškoláci)


Hodnocení měsíce ledna: 
V měsíci lednu jsme se především zaměřili na své zdraví. Poznávali jsme zimní sporty, které jsme procvičovali při ranním cvičení. Byly jsme seznámeni s bezpečným chováním při vykonávání zimních sportů, ale i jak se máme chovat při pobytu venku. Při pobytu venku jsme procvičovali bezpečnou chůzi při sněžení a náledí. Při vycházkách jsme pozorovali změny přírody a vliv počasí na přírodu, určovali jsme znaky zimy. Během ranního kruhu jsme pojmenovávali části těla. Víme už, jak se máme v zimě oblékat a co máme jíst, abychom byli zdraví. Naučili jsmese nové básničky, rozvíjeli jsme předmatematické představy. Při výtvarné práci jsme pracovali se zmizíkem a klovatinou. Při ranní práci jsme si procvičovali manipulaci s nůžkami, klovatinou, štětcem a vodovými barvami. Je třeba se i nadále zaměřit na správný úchop tužky, pastelky a štětce. S nadšením jsmesi povídali o zvířátkách, které v zimě nespí. My jsme přispěli sběrem kaštanů. A ptáčky jsme krmili (potravou přinesenou z domova) a pozoprovali je při pohybu venku.


Leden


Integrovaný blok:  A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci.

Tématický blok: Zima, zima, zimička


Cíl: vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevňování zdraví


Týdenní bloky: Beruška a sněhulák
                          Beruška a zimní radovánky
                          Jsem zdravý jako rybička
                         Zvířátka a ptáčci v zimě

Třídní akce: 

 •   Třídní schůzky
 •    Dentální hygiena
 •   Staráme se o ptáčky v zimě (krmítko, ptačí zob, slunečnice)
Hodnocení měsíce prosince: Během měsíce listopadu jsme si povídali o zvířátkách, o hmyzu, získali o ní informace v souladu s anvironmentální výchovou. Už víme, jak se třídí běžný odpad. Třídí se do kontejnerů barevně označených (modrý - papír, bílý - čiré sklo, žlutý - plasty, zelený - barevné sklo). Na sběr nevhodných odpadků upozorňujeme uč. a s její pomocí je odnášíme do odpadkových košů. Chceme mít kolem sebe čisté prostředí a proto dbáme na jeho údržbu, nic neničíme a vše řádně uklízíme na své místo. Hodně jsme se věnovali procvičování orientace v prostoru i na ploše.

Prosinec


Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tématický blok: Adventní čas

Cíl:
Seznamovat se s tradicemi a zvyky adventu.


Tématické bloky:  Čert a Mikuláš
                                  Beruška a Vánoční tradice
                                  Vánoce s beruškou

Třídní akce :

 •     5.12.      Mikulášská nadílka
 •     5.12.      divadlo Okýnko
 •   12.12.     pohádka O zlatém prasátku - zámek Děčín
 •   13.12.     Prima vizus - vyšetření zraku
 •   13.12.     Česko zpívá koledy - K.H.Borovského
 •  14.12.      Vánoce s rodiči

Hodnocení měsíce listopadu:
Během celého období adventu jsme si povídali o vánočních tradicích, prohlíželi jsme si je na obrázkách a některé jsme si i vyzkoušeli (krájení jablíčka). Společně jsme vytvářeli klidnou a radostnou atmosféru. Aktivně jsme se podíleli na vánoční výzdobě, zdobení stromečku, tvoření dárečků a vánočních gratulací. Každý prosincový den jsme otevírali adventní, čokoládový kalendář, čímž jsme si uvědomovali, jaký je den akolik dnů ještě zbývá do Vánoc. Pilně jsme též procvičovali vánoční vystoupení, které jsme rodičům dávali domů ofocené. Mikuláše, četra a anděla jsme přivítali zpěvem a recitací o čertech a Mikulášovi. Každý dostal bohatou nadílku a malinkaté pokárání. Velikou radost nám udělala nadílka od Ježíška a vánoční tabule. Dobrůtky, které přinesli rodiče, nám moc chutnali. Děkujeme. Formou her, tanečků a společných aktivit jsme upevňovali vzájemné kamarádské vztahy.

Listopad

 

Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z Lip a Javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

Tématický blok: Podzimní les

 CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o ně informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory.

Tématické bloky:   Dary lesa 
                                   Beruška pečuje o pořádek kolem sebe
                                   Broučci
                                   Zvířátka se chystají na zimu

  Třídní akce:

 •     4.11.   Halloween – strašidelný karneval
 •   14.11.   Fotografování dětí
 •                 Uzamykání školní zahrady - úklid školní zahrady -společně s rodiči
 •    22.11.  Vánoční keramické tvoření ve spolupráci s DDM
 •                  Adventní tvoření s rodiči
 •                  Předvánoční tvořivé aktivity s rodiči

 

 

 Hodnocení měsíce října: Měsíc říjen jsem si řádně užili při akcích – návštěva muzea v Děčíně (výstava Harry Potter). Krmení zvířátek v zahradnictví Hit Flora Křešice a prohlídka vybavení Hasičského záchranného sboru v Boleticích nad Labem. V měsíci říjnu jsme se zaměřili na pozorování a určování změn v přírodě. Sbírali jsme opadané listí a přírodniny, které jsme použili při výrobě podzimních dekorací. Poznávali jsme, co je prospěšné pro naše zdraví. Jsou to vitamíny obsažené v ovoci a zelenině. Velice nám chutnal štrúdl, který jsme sami zhotovili.Říjen

Integrovaný blok: 
Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

Tématický blok: Barevný podzim

CÍL: rozvoj pocitu sounáležitosti se živou a neživou přírodou, k lidem, ke společnosti

Tématické bloky:   Beruška a barevný drak
                                    Beruška ví, co je zdravé   
                                    Zvědavé sluníčko
                                    Duchové a staršidýlka (Halloween)


Třídní akce:

 • sběr plodů pro lesní zvířátka
 • Návštěva Hit Flory v Křešicích
 • zahájení 6. ročníku Drakiády
 • 9.10. - divadelní představení Mrkvomen v 9:30 h
 • Veselé dýňování - tvořivé odpoledne s rodiči
 • Halloween -  ve třídě

Hodnocení měsíce září:
V měsíci září jasme se adptivali a seznamovali s prostředím školky.Nově příchozí děti zvládly adptaci celkem dobře. Učili jsme se a trénovali třídní pravidla ( sebeobsluha, hygiena, stolování...).Měsíc září je spíše poznávací, tudíž jsme se zaměřili na hraní v herně a na hraní společenských her, kde jsme měli možnost poznávat nové kamarády. Společně vytváříme příjemné prostředí, kde se máme všichni rádi.

Září 

Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

Tématický blok: První poznání

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat, pomáhá mladším dětem.

Tématické bloky:      Moji noví kamarádi
                                     Co děláme celý den
                                     Těšíme se do školky
                                     Moje oblíbená hračka

Třídní akce:

 • 4. 9. 2023          Balónkové přivítání
 •                           Třídní schůzky (termín bude upřesněn)
 •                           Zahradnictví HiT Flora Křešice (termín bude upřesněn)

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign