logotyp

BERUŠKY

Paní učitelky:

      Hana Navrátilová
      Kristýna Rýdlová
       
    
Asistent pedagoga: Irena Durdincová
      Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 323 - třída Berušek.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
S beruškou se rozletíme, pak se všechno naučíme.

 

Nabídka dobrovolných aktivit
6. 4. - 16. 4. 2021
Téma týdne: Příroda se probouzí
Cíl: upevňovat vztah k přírodě
Básnička:

JARO 
Podívej se támhle v trávě, 
kytička vyrostla právě.
Čechrá si zelenou sukýnku,
protahuje si barevnou hlavinku.
K sluníčku lístky natahuje, 
ještě se ospale protahuje.
Na louce není jediná, 
protože jaro už začíná.

Příroda
V trávě je krásně
tak sladce voní,
příroda prosí - nebuďte sloni.
My sloni nejsme,
půjdeme tiše,
Co příroda dává,
chceme vidět a slyšet.
.

Rytmizace: Pojmenuj květiny na obrázku, vytleskej slabiky (tu-li-pán) a podle počtu slabik ve slově přilož pod obrázek stejný počet plastových víček. Vyslov hlásku, na kterou slovo začíná a najdi jiné slovo, které také začíná na stejnou hlásku (jaro - jetel) .

Tvoření skupin: Vytvoř skupinu o daném počtu prvků z plastových víček. Budeš vytvářet skupinu o počtu prvků 1 - 10. Až skupiny vytvoříš, budeš porovnávat jejich množství dle pokynů rodičů.Při porovnávání budeš používat výrazy - stejně, více (o kolik), méně (o kolik).

Kreslení, stříhání a lepení: Na papír obkresli něco kulatého a kruh vystřihni. Nastříhej si paprsky (10 proužků) a nalep je na vystřižený kruh. Dokresli sluníčku obličej, sluníčko si můžeš přilepit na špejli a vyrobit si maňáska.

Prostorové pojmy: S maňáskem si můžeš hrát a procvičovat prostorové pojmy (nahoře, dole, před, za, pod, vedle, vpravo, vlevo). Kde je maňásek? Polož maňáska vedle hrnečku. Apod.

Gymnastika mluvidel: Cvrček - zuby k sobě, usmát se a šeptem a lehce vyslovovat TTT(ozve se CCC), špička jazyka je za horními řezáky. „Ááá,ééé,ííí,óóó,úúú“ - hlásky budeš vyslovovat vázaně nebo odděleně.

Dechové cvičení: Přivoň ke květině - nádech nosem - výdech ústy ÁÁÁCH, včelička - nádech nosem - výdech ústy BZZ. Rozlož papírový kapesník na okraj stolu a foukej do něj brčkem, ústy.

Hudební výchova: Společně si zazpívejte jarní písně: Kočka leze dírou; Travička zelená; Prší, prší; Pásla ovečky. Při zpěvu můžete tleskat nebo dupat do rytmu.

Procházka:Pozorujte změny v přírodě (růst trávy a květin), určujte počasí, utrhněte si květiny a v tichosti poslouchejte zpěv ptactva.

Herbář: Květiny přinesené z vycházky vložte mezi noviny a zatěžkejte je. Vylisované květiny můžete nalepit na papír a vyzdobit si s nimi pokojíček.

Rozpočítadlo: PETRKLÍČ

U potoka roste kvítí,

říkají mu petrklíč.

na koho to slovo padne,

ten musí jít z kola pryč.

Pohybová hra: Pan čáp ztratil čepičku

Budeš chodit po místnosti a říkat básničku „Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku. Jakou?“ Rodič odpoví „Světle modrou“(základní barvy i barevné odstíny). Rozhlédneš se kolem sebe a budeš se snažit, co nejrychleji požadovanou barvu najít a dotknout se jí.

Děkujeme za velikonoční výrobky. Buďte pilní, pečlivý a snaživý jako doposud. Brzy na viděnou!


Nabídka dobrovolných aktivit

29.3. – 2.4. 2021

Vážení rodiče a milé děti, nejprve Vám opět poděkujeme za skvělou spolupráci a výbornou komunikaci. Nadále prosím vkládejte fotografie, videa a vše, co se týče distanční výuky na naší společnou skupinu na WhatsAppu.

Téma: Veselé Velikonoce s beruškou

Cíl: zajímat se o vše, co souvisí s Velikonocemi

Básničky:

Koledování

Zazpívám všem koledu,

jak to nejlíp dovedu.

Ať vajíčka malovaná,

máte pro nás nachystaná.

Velikonoční vajíčka

Od slepičky babička,

přinese nám vajíčka.

S maminkou je uvaříme,

barvičkami ozdobíme.

Rytmizace: při nácviku básně budeme dbát na zřetelnou výslovnost a budeme hledat rýmy

Pracovní činnost: nakreslit veliké vajíčko, které můžeme vybarvit pastelkami, fixami, popřípadě lepit kousky papíru na šablonu

Předškolní příprava:nadále pokračujeme v pracovních listech

Pobyt venku: všímat si velikonoční výzdoby po okolí

Dechové cvičení: vyfoukneme si vajíčko, které si můžeme ozdobit podle své fantazie, (tempery, vosk, peříčka…) přidělat na špejli a zapíchnout si ho do květináčeDuben:

Integrovaný blok: Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

Tématický blok: Život kolem nás

Cíl: rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Týdenní bloky:
Veselé Velikonoce s beruškou
Šel zahradník do zahrady
Příroda se probouzí
Čarodějnický rej

Akce: čarodějnický rej v maskách na školní zahradě,
mimoškolní akce zatím nejsou naplánované z důvodu COVID – 19

 

V měsíci březnu mezi učitelkami a dětmi nebyl osobní kontakt z důvodu uzavření MŠ, pouze při předávání pracovních listů předškolákům. Komunikace probíhala formou společné skupiny na Emailu, WhatsAppu, popřípadě hovoru po telefonu, kde nacházíme zpětnou vazbu formou zpráv, videí a fotografií. Komunikace probíhá bez problému.

 

 Nabídka dobrovolných aktivit

 22. 3. - 26. 3. 2021

 Vážení rodiče a milé děti. Děkujeme za výbornou spolupráci a zpětnou vazbu, která nás nejen těší, ale také motivuje k další práci. Mějte se skvěle!

 Téma týdne: JARNÍ KYTIČKY

 Cíl:esteticky vnímat krásu přírody, chránit ji

 Básnička: SEDMIKRÁSKA

Když sluníčko vychází,
sedmikráska vstává.
(dřepneme si, spojíme ruce před sebou, zvedáme se do stoje)
Načeše si obočí,
na motýlky mává.
(střídavě pravou a levou rukou před obličejem jako češeme obočí)
Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne.
(stojíme, spojené ruce před sebou, klesáme do dřepu)
Ke spánku se ukládá,
do postýlky chladné.
(spojené ruce dáváme k pravé a levé tváři jako když spinkáme)

Procházka: Běžte se projít do přírody, rozhlížejte se kolem sebe a hledejte první jarní květiny-sněženky, krokusy, narcisy, sedmikrásky, tulipány. Nasbírejte si sedmikrásky a doma si uvařte sedmikráskový čaj.

Vytleskávání slabik: Říkejte názvy jarních květin. Vytleskejte si je a spočítejte počet slabik. Na jaké písmenko slovo začíná a končí?

Klíčení semínka: Připravte si misku s vodou, ponořte do ní vatu a do vaty zasaďte hrášek. Misku umístěte na teplé, světlé místo a pozorujte hrášek, jak bude reagovat na teplo, světlo a vodu.

Gymnastika mluvidel: Opakujte názvy květin několikrát za sebou, snažte se,co nejvíce otevírat pusinku. Můžete měnit i intenzitu hlasu (mluvit hlasitě nebo šeptat).

Tvoření: Tulipány. Budete potřebovat bramboru nebo jablko, čtvrtku, temperové barvy a štětec. Nejdříve poproste rodiče, aby vám z jablka nebo brambory vyřezali tvar květu tulipánu, vznikne krásné razítko. Razítko pořádně namočte do barvy a otiskněte na papír, štětcem domalujte stonek a listy.

 Nabídka dobrovolných aktivit

15.3. - 19.3. 2021

Vážení rodiče a milé děti, opět Vám moc děkujeme za spolupráci a jsme rády, že během distanční výuky komunikace probíhá naprosto skvěle. Děkujeme za fotečky, které nám vkládáte na společnou skupinku na WhatsAppu. Nadále platí, že můžete posílat fotky na společný Email: berusky.boletice@seznam.cz.

Téma týdne: ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

Cíl: osvojování si poznatků o řemeslech a jejich významu pro společnost

Děti mohou zjistit, jakou práci vykonávají členové rodiny - popřípadě přemýšlet, čím by chtěly být ony.

Básnička:

Doktor                                                                     Kuchař

Klepu, klepu na srdíčko,                                  Koukněte se na kuchaře,

Sluchátka mám pro zdravíčko.                                právě vaří noky v páře.

Buďte hodní, usměvaví,                                  Správný kuchař peče, smaží,

Pro každý den - hodně zdraví.                                mňam, polévky se mu moc daří

 

Rytmizace: (vytleskat po slabikách) a dbáme na správnou výslovnost

Kreslení: nakreslíme, čím by jsme chtěli být

Hudební výchova: píseň - Míša Růžičková - Popeláři

Hádanky: popsat povolání a děti hádají o které se jedná

Pobyt venku: všímat si koho můžeme potkat na ulici (záchranáře, policisty, popeláře...)

Gymnastika mluvidel: Co by nám kuchař mohl vařit - pootevřeme ústa a jazykem přejíždíme střídavě po horním a dolním rtu (mňam, mňam, mňam; ham, ham, ham)
Předškolní příprava: nadále pokračujeme v pracovních listech


Nabídka dobrovolných aktivit

 8. 3. - 12. 3. 2021

 Vážení rodiče a milé děti. Děkujeme za spolupráci a jsme rády, že s námi sdílíte aktivity dětí, které dělají doma. Poslouží nám i společná skupina na whatsappu, kam vkládáme další náměty na činnost a vy můžete právě tam vkládat fotografie prací vašich dětí. Můžete vložit i video s pozdravem pro ostatní děti.

Téma týdne: O koťátku, které zapomnělo mňoukat

 Cíl: zapojovat se s chutí do činností a slovně je komentovat

 Básnička : KOŤÁTKA

 Naše kočka strakatá,

 měla čtyři koťata.

 Jedno mourek, druhé bílé,

 třetí žluté, roztomilé

 a to čtvrté strakaté,

 po mamince okaté.

 Rytmizace: při nácviku básně budeme dbát na zřetelnou výslovnost a budeme hledat rýmy (strakatá - koťata, bílé - roztomilé, strakaté - okaté)

 Kreslení, stříhání a lepení: vystřihneme hlavu koťátka dle dané linie, vybarvíme a nalepíme vousky

 Gymnastika mluvidel: řeč zvířátek (Mňau, Haf, Béé, Búúú, Mééé, Ihahá)

 Hádanky: jaké zvířátko mluví touto řečí (haf, búú, méé…..)

 Poslech pohádky: po vyslechnutí pohádky za podpory rodičů, sourozenců se pokusíme pohádku zahrát

 Hudební výchova: společně si zazpíváme píseň Kočka leze dírou

Předškolní příprava: dle zadání pracovních listů
Ve společné skupině na whatsappu budou vloženy další odkazy na aktivity (procvičování, barev, zvířátek, číselné řady..).

 

 NABÍDKA DOBROVOLNÝCH AKTIVIT

1.3. - 5.3.2021
TÉMA: Zvířátka se probouzí
Cíl: pozorovat přírodu a opakovat si znaky jara, podporovat děti v zájmu o přírodu

Vážení rodiče a milé děti, tímto týdnem začíná bohužel opět distanční výuka. A protože nejsme společně ve školce, tak vám přikládáme nabídku dobrovolných aktivit, které mohou děti dělat doma. 
V tomto týdnu se zaměříme na zvířátka a přírodu, která se po dlouhé zimě probouzí.

Rozumová výchova: rodiče mohou svým dětem přečíst pohádku, kde hlavními hrdiny budou zvířátka. Můžete si společně povídat o čem pohádka byla. Děti mohou podle obrázků zvířátka pojmenovat. 
Obrázek: děti mohou nakreslit obrázky zvířátek z přečtené pohádky.
Logochvilka: Sova houká hů, hů- nádech, výdech
Předškolní příprava- pracovní listy si po předchozí domluvě vyzvedávejte ve školce. 
Pobyt venku: poslouchejte zpěv ptáků a pozorujte přírodu - popis toho, co vidím kolem sebe. 
Říkanka
Sova
Sova houká po lese,
bojte se mě, bojte se.
My se sovy nebojíme,
protože my v noci spíme. 
Rytmizace říkanky: vytleskávání slabik.

Půjdeme do školy. Co je třeba?
 

 • nakreslit postavu s detaily

 • počítat do 6

 • pojmenovat tvary

 • správně držet tužku

 • třídit do skupin (např. podle barev či velikosti)

 • najít stejné a odlišné - práce s různými obrázky, pexeso

 • znát barvy a odstíny

 • mít uvolněnou ruku - před samotným cvičením je třeba si uvolnit zápěstí a celou ruku - např. na větší ploše papíru, prstem a celou rukou ve vzduchu (vlnky, kruhy, kola)

 • nakreslit čáru, kruh, vlnovku, oblouček - podle předlohy, ale i bez předlohy

 • zavazování tkaniček

 • znát své celé jméno a adresu

 • časová orientace - dnes, zítra, včera, roční období a dny v týdnu

 • podpis (své jméno)

  Březen

   Integrovaný blok: Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

   Tématický blok: Příroda se probouzí

   Cíl: Rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

   Týdenní bloky:

  -  O koťátku, které zapomnělo mňoukat
   - Čím budu, až vyrostu
   - Zvířátka se probouzí
  -  Jarní kytičky

   Akce: Hledání velikonoční nadílky na školní zahradě


  Přirozený vztah k pohádkám byl upevňován prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních, výtvarných a matematických činností. Při poslechu pohádek děti poznávaly a uvědomovaly si pohádkové vlastnosti postav a zvířátek (dobro, zlo, lstivost, chytrost, hloupost, pýcha). Děti projevily velký zájem o dramatizaci, při které byla upevňována zřetelná výslovnost, obohacována slovní zásoba a rozvíjeny jazykové dovednosti. Při rozboru pohádek byly též rozvíjeny a upevňovány znalosti o matematických představách (číselná řada, porovnávání množství, geometrické tvary). V druhém týdnu byl uspořádán karneval, který si děti řádně užily v maskách, přinesených z domova.

   

 Nabídka dobrovolných aktivit

 
22. 2. - 26. 2. 2021
 
Zdravíme rodiče a děti v novém týdnu.
 
Téma týdne: Koblížek
 
Cíl: upevňovat jazykové dovednosti

Se zaujetím budeme poslouchat pohádku Koblížek. Vyslechnutou pohádku se pokusíme pomocí obrázků zopakovat a i zahrát. Namalujeme koblížek a ozdobíme ho (pocukrujeme) krupicí. Při nácviku básně budeme dbát na zřetelnou výslovnost. Básničku budeme procvičovat skupinově i sólově. Míčem na cíl si procvičíme hod horním obloukem a vyzkoušíme si i jaké to je, kutálet se jako koblížek po žíněnce. Vyjmenujeme, co je v okolí kulaté a budeme vyhledávat další geometrické tvary (obdélník, čtverec a trojúhelník).

AKTIVITY:

 Báseň: Koblížek
 
Kam se kulíš koblížku?
 
Jest-li jsi ten pohádkový,
 
dej si pozor na lišku.
 
Au, au, to, to bolí.
 
Kdo by myslel na lišku?
 
Spěchám k panu doktorovi,
 
spálil jsem se na bříšku.
 
Rytmizace: při nácviku básně budeme dbát na zřetelnou výslovnost a budeme určovat první hlásku ve slovech
 
Kreslení, stříhání a lepení: nakreslíme (namalujeme) koblížek, který vystřihneme a pocukrujeme (krupicí). Můžeme ho i společně s maminkou upéct. Dobrou chuť!
 
Gymnastika mluvidel: pootevřeme ústa a jazykem přejíždíme střídavě po horním a dolním rtu (mňam, mňam, mňam; ham, ham, ham)
 
Poslech: necháme si pohádku vyprávět a po vyslechnutí budeme jmenovat osoby azvířátka pohádky a charakterizovat jejich chování, vlastnosti
 
Rozumová výchova: budeme v okolí hledat, co je kulaté a budeme hledat další geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník)
 
Procházka: pozorování změn na zimní krajině a na počasí (určování znaků)
 
 Předškolní příprava: pracovní listy jsou připravené k vyzvednutíTéma

15.2. – 19.2. 2021

Perníková chaloupka

Cíl: rozvíjet komunikativní dovednosti

Přečteme si pohádku o Perníkové chaloupce. Pomocí obrázků si určíme posloupnost pohádky a vyjmenujeme postavy, které v pohádce najdeme. Skládáme části do celků, kdy si složíme obrázek. Zahrajeme si pohybové hry, při kterých vyjadřujeme své pocity. Společně budeme pracovat na pracovních listech. Pomocí DVD shlédneme pohádku, přičemž budeme pozorně sledovat děj, o kterém si budeme vyprávět. Jemnou motoriku si procvičíme pomocí stříhání a lepení.

Perníková chaloupka

Chaloupka tu stojí sladká,

voní čerstvým perníkem.

Na perníček děti láká

I Mařenku s Jeníkem.

Pro Mařenku Jeníček,

loupá sladký perníček.

Ježibaba pec si chystá.

Moji milí, nebojte se.

Nechytí je, věc je jistá,

schovají se oba v lese.

 Rozumová výchova: po přečtení pohádky si povíme, co je správné a co ne

Pracovní činnost: stříhání a lepení obrázků do celku

Dechové cvičení: foukáme na lístky na dlani, které jsme našli cestou v lese

Hudební výchova: poslech písně Perníková chaloupka, tanečky

Pohybová činnost: „Čáp ztratil čepičku“ – barvy

Předškolní příprava: pracovní listy jsou připravené k vyzvednutí ve třídě

 


Téma 
8.2. - 12.2.2021
Kohoutek a slepička
Cíl: posilovat schopnost vnímání, poslech, výslovnost, vyjádření pojmů
Nejprve si pohádku poslechneme a potom si ji zkusíme pomocí obrázků převyprávět. na obrázcích si procvičíme dějovou posloupnost. Pohádku si zahrajeme a budeme určovat a správně nazývat hrdiny. Při nácviku básně budeme procvičovat zřetelnou výslovnost a první hlásku ve slovech. Zahrajeme si sluchové a rytmické hry s použitím dětských hudebních nástrojů a skořápek od ořechů. Jemnou motoriku a maniipulaci s výtvarným materiálem si procvičíme při výrobě kohouta z papírového sáčku. 

Kohoutek a slepička
Kohoutek rád jedl velké kusy,
že se po nich kde kdo dusí,
neměl ani potuchu. 
Už slepička k němu běží, 
kohoutek se hýbe stěží
a jen lape po vzduchu.
Zobáčkem šla nabrat vodu,
místo k říčce k vodovodu,
chytrá byla slepička.
Už kohoutek čile vstává,
kolem sebe křídly mává,
zdravý jako rybička.  


Téma – O veliké řepě

1.2. – 5.2. 2021

Cíl: přirozené vyjadřování, spolupráce kolektivu, umět naslouchat

Budeme si povídat o pohádce, kterou děti znají a mají rádi. Společně si tuto pohádku zahrajeme a procvičíme si spoustu důležitých věcí, které budeme potřebovat ke všestrannému rozvoji. Naučíme se spolu spolupracovat a budeme upevňovat přátelské vztahy, které ovšem máme ve třídě velice příjemné.

Řepa

Lupeny jak uši sloní,

ještě větší nežli loni.

Je to řepa! – Nedivte se,

že ji Hanka sotva nese.


ÚNOR

Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci.

Tématický blok: Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivní a komunikační dovednosti verbální i neverbální

 Týdenní bloky:

O veliké řepě

Perníková chaloupka

Kohoutek a slepička

Koblížek

 Akce: Maškarní dopoledne – maškarní řádění ve třídě. Individuální třídní schůzka.

Mimoškolní akce zatím nejsou naplánované z důvodu COVID – 19.


V měsíci lednu jsme si při pobytu venku užili spoustu času, kdy jsme společně pozorovali přírodu, zvířátka a vše, co máme kolem sebe. Povídali jsme si o tématu „Lidské tělo“, kde jsme si připomněli všechny části těla. Během výtvarné výchovy jsme využili více technik, které děti velmi zaujaly. Měsíc leden jsme si velice užili a to i díky sněhové nadílce, kterou nám právě tento zimní měsíc nadělil.


Téma - Zvířátka a ptáčci v zimě

25.1. – 29.1. 2021

Cíl: seznámení se životem volně žijících zvířátek v zimě
Budeme si povídat o zvířátkách, které u nás v zimě přezimují, kde mají své pelíšky a jak jim v zimě můžeme pomoci. Vyrobíme krmítka, které naplníme směsí sádla a semínek pro ptáčky a naplněná krmítka rozvěsíme na školní zahradě. Správnou tělesnou kondici budeme upevňovat nejen při ranním cvičení, ale i při pobytu venku. Zapojili jsme se do projektu „Nevadí nám, že je zima, sportujeme, je nám prima“. Stále procvičujeme výslovnost a obohacujeme slovní zásobu.

SYPEJTE PTÁČKŮM
Dětičky, dětičky,
zima je tady,
nenechte vrabečky,
zajíti hlady.
Na zíďku pod okny,
drobečky dejte,
těm ptáčkům ubohým,
potravu přejte.
Dětem bylo vrabce líto,
dobrá měla srdéčka,
ze své housky nadrobily,
nakrmily vrabečka.


LEDEN

 Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

 Tématický blok: Zima, zima, zimička

 Cíl: vést děti k poznávání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Týdenní bloky:
Beruška a sněhulák
Beruška a zimní hrátky
Jsem zdravý jako rybička
Zvířátka a ptáčci v zimě

 Akce: 6. leden - oslava dne Tři králové. Zdravotnická přednáška s p. Škodou Vidí Vaše děti opravdu dobře? - kontrola očí v MŠ. Třídní schůzky - akce jsou naplánované, jejich realizace je z důvodu Covid - 19 nejistá

V měsíci prosinci jsme společně vytvářeli klidnou a radostnou atmosféru. Aktivně jsme se podíleli na vánoční výzdobě, zdobení stromečku a tvorbě vánočních dárečků. Povídali jsme si o vánočních tradicích a některé jsme si vyzkoušeli. Přivítali jsme Mikuláše, čerta i anděla. Proběhla vánoční besídka ve které jsme společně tančili, recitovali a zpívali. Besídka byla velmi povedená a na děti čekalo velké překvapení pod vánočním stromečkem. Společně jsme rozbalili dárečky a užívali si poslední dny tohoto roku v naší školce. 


NABÍDKA DOBROVOLNÝCH AKTIVIT
14.12. - 23.12.2020
Téma týdne - Vánoce s beruškou
Cíl: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky, společný prožitek Vánoc
Nabídka aktivit:

Básnička:
Hvězdička
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, 
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku, 
co byla schovaná v červeném jablíčku.
(dbáme na zřetelnou výslovnost a klidný projev)

Artikulační cvičení: v ústech vytvořit jazykem mističku
Dechová cvičení: prodloužený výdech - sfouknutí svíce
Gymnastika mluvidel: našpulit rty - dáváme pusinku
Rozumová výchova: často si povídáme o vánočních tradicích a o všem co k nim patří - upevňujeme a procvičujeme paměť
Tvoření: ze slupek z oloupaných pomerančů vystřihneme nebo vykrájíme hvězdičky, vánoční ozdoby
Procházka: v lese ozdobíme zvířátkům stromeček (lojové koule, chleba, jablíčka..)
Předškolní příprava: pracovní listy jsou připravené k vyzvednutí
Příjemné prožití vánočních svátků Vám přejí paní učitelky Hanička, Monička a Kristýnka.


Nabídka dobrovolných aktivit

7.12. - 11.12.2020
Téma týdne: Adventní čas
Cíl: seznamovat se s tradicemi a zvyky adventu

NABÍDKA AKTIVIT

Básničky: 
Andělské čarování
Anděl seděl

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign