logotyp

BERUŠKY

Paní učitelky:

      Hana Navrátilová
      Kristýna Rýdlová
       
    
Asistent pedagoga: Irena Durdincová
      Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 323 - třída Berušek.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
S beruškou se rozletíme, pak se všechno naučíme.

ZÁŘÍ
Itegrovaný blok: Na podzim když padá listí z lip a javorů, páni draci dívají se lidem do dvorů.
Tématický blok: První poznání 
Cíl: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem


Týdenní bloky:

- Moji noví kamarádi
- Co děláme každý den
- Těšíme se do školky
- Moje oblíbená hračka

Akce

- 1.9. Přivítání
- 16.9. Zahájení lekce plavání pro předškoláky
- 21.9. Třídní schůzky
- 22.9. Indiánskou stezkou (zábavně naučný program)2021/2022

BERUŠKY

Červen

Integrovaný blok: Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu, někde u vody.

Tématický blok: Je nám dobře na světě

Cíl: rozvoj schopnosti žít ve společnosti různých lidí a spolupracovat s nimi

Týdenní bloky:

Svátek dětí

Jede, jede, co má kola

Beruška odpočívá na letní louce

Těšíme se na prázdniny

Akce:
1. červen - Den dětí - soutěživé a zábavné dopoledne na školní zahradě

11. červen - Pasování předškoláků - slavnostní dopoledne na školní zahradě

16. červen - Hledání pokladu a plnění úkolů v okolí MŠ

Akce se uskuteční bez účasti rodičů. Mimoškolní akce nejsou zatím plánované z důvodu COVID - 19. Děkujeme za pochopení.

V měsíci květnu jsme se seznámili se všemi členy rodiny a prohloubili tím citové vztahy k nim a k sobě navzájem. Povídali jsme si o mezilidských vztazích, o důležitosti být ohleduplný a pomáhat si. Hodně času jsme věnovali zvířátkům užitkovým, péči o ně a zvířátkům exotickým. Byla obohacena naše slovní zásoba o názvy členů zvířecí rodiny. Jsme si vědomi pozitivního vztahu nejen vůči sobě, k lidem, ale i ke zvířátkům a k přírodě. Maminkám jsme udělali velikánskou radost dárky, které jsme vyrobili k jejich svátku.Nabídka dobrovolných aktivit

3. 5.- 7. 5. 2021

Téma týdne: Maminka

Cíl: vědomě prožívat kladný vztah ke své mamince, pocit bezpečí, pohody

Básnička: Mamince k svátku

Maminko má k tvému svátku,

nesu malou kytičku,

ale za to velkou lásku,

mám pro tebe v srdíčku.

za to, jak se o mě staráš,

jsi ve světě nejdražší,

a proto tě, maminko má,

mám ze všeho nejradši.

- při nácviku básně se zaměříme na zřetelnou výslovnost a mimiku obličeje (úsměv, radost)

Rozumová výchova: vysvětlení pojmu Den matek, povídání o mamince

Hudební výchova: píseň „Cib, cib, cibulenka“ budeme zpívat a dle rytmu i pohybově vyjadřovat (výměna rolí)

Výtvarná výchova: „Srdíčkový závěs“ - vystřihneme srdíčka z červeného papíru, na které položíme vlasec (provázek) a přelepíme je dalším srdíčkem

Dáreček pro maminku“ - dlaň a prsty potřeme temperovou barvou a otiskneme ji na papír, po zaschnutí otisk vystřihneme a ozdobíme fotografií

Pohybové aktivity: pohybové vyjádření všech prací, které maminka doma vykonává (žehlení, luxován, mytí nádobí…), některé práce si můžeme i skutečně vyzkoušet (maminka bude mít velikánskou radost)

Pobyt venku: pomocí křídy a přírodního materiálu (klacíky, kamínky, pampelišky...) se pokusíme vytvořit obličej maminky

Matematické představy: procvičování číselné řady na vystřižených srdíčkách

Gymnastika mluvidel: střídáme úsměv s mračením, posíláme pusinky

Dechové cvičení: dýcháme do dlaní - nádech nosem (nezvedat ramena), výdech ústy (výdechová fáze co nejpomalejší)

Pracovní listy jsou připravené k vyzvednutí. Pomocné materiály k tématu jsou uloženy na WhatsAppu Berušky.

 

 

Květen

 Integrovaný blok: Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

 Tématický blok: Já a moje rodina

 Cíl: Vcítění se a empatie k druhým

 Týdenní bloky:

 Maminka

 Moje rodina

 Zvířátka a mláďátka

 Zvířátka v ZOO

 Akce: mimoškolní akce zatím nejsou plánované z důvodu COVID - 19

 Materiály k DVz na měsíc duben byly zasílány na WhatsApp Berušky a na webové stránky Berušky. Jakýkoliv požadavek, vysvětlení, nedostatek rodiče sdíleli s učitelkami telefonicky. Rodiče i děti byli aktivní, jevili o spolupráci veliký zájem. Svědčí o tom fotografie výrobků, aktivit a zpracovaných pracovních listů zaslaných na WhatsApp Berušky. Spolupráce a aktivita nás těší, děkujeme.


Nabídka dobrovolných aktivit

26.4. – 30.4. 2021

Vážení rodiče, opět Vám moc děkujeme za výbornou spolupráci při DVz.

Téma týdne: Čarodějnický rej

Cíl: umět se přizpůsobit společenským změnám

Nabídka aktivit:

Básnička: Čarodějnice

Letí, letí černý mrak,
ano, ano, je to tak.
Čarodějka v černém hávu,
letí dneska na oslavu.
U ohně si poskočí,
dokola se zatočí.
Rytmizace: v básničce upozorňujeme na rýmy

Hudební výchova: píseň „Strašidla“

Rozumová výchova: vysvětlení „Pálení čarodějnic“

Dechové cvičení: foukání ohně (představíme si oheň na dlani), pomalinku ho sfoukáváme

Výtvarná výchova: kresba čarodějnice na papír(fixami, pastelkami, voskovkami…)

Pracovní činnost: výroba čarodějnice z papíru (lepidlo, nůžky, pastelky, fixy)

Pobyt venku: všímání si přírody, změn v okolí (květiny, stromy..)

Gymnastika mluvidel: Čččč – čarodějnice, Ooooo – ohěň

Předškolní příprava: předány pracovní listyNabídka dobrovolných aktivit

19. 4. - 23. 4. 2021

Zdravíme rodiče a děti v novém týdnu.

Téma týdne: Šel zahradník do zahrady

Cíl: rozšiřovat slovní zásobu související s rostlinami a jejich růstem

NABÍDKA AKTIVIT:

Básnička PETRŽEL

Co se nám to lidé zlatí

na zahrádce kudrnatí?

Parádnice je to velká,

kadeřavá petrželka.

Chlubí se a vytahuje,

ondulaci nastavuje.

Kadeřavá petržel,

kdopak by s ní vydržel?

 

Rytmizace: Při nácviku básně budeme dbát na zřetelnou výslovnost a budeme hledat rýmy (zlatí - kudrnatí, velká - petrželka, vztahuje - nastavuje, petržel - vydržel))

Kreslení, stříhání a lepení: JAHODA-Za podpory rodičů nakreslíme dvě srdíčkana červený papír a stonek jahody na zelený papír, vše vystřihneme. Na jedno srdíčko nalepíme stonek, druhé srdíčko přeložíme a hranu potřeme lepidlem. Polepenou hranu přilepíme na srdíčko se stonkem. Obě srdíčka ozdobíme černými tečkami.

Gymnastika mluvidel: Sekačka - uvolníme jazyk a pohybujeme jim rychle zprava doleva; dýcháme na zrcátko - zamlží se, můžeme na něho něco nakreslit; divíme se - jééééé

Rozumová výchova: Při pobytu venku budeme pozorovat zahrádky a poslouchat rodiče, co nám budou o zahrádkách povídat (co je to záhon, jak se o něho staráme, co do něho sázíme a co při péči o záhony, zahrádku používáme……..).

Hudební výchova: seznámíme se s písní „Šel zahradník do zahrady“ a společně si ji zazpíváme.

Matematické představy: Budeme procvičovat číselnou řadu 1 - 10 a tvořit skupiny (manipulace s množstvím)

Experiment, pokus: Vrchní odřezky mrkve, petržele položíme do misky s vodou, kterou uložíme na teplé místo. Postupně uvidíme, jak petržel, mrkev budou na prostředí reagovat.

 

Předškolní příprava: Pracovní listy jsou připravené k vyzvednutí, obrázky k tématu jsou uloženy na WhatsAppu Berušky.


 

Nabídka dobrovolných aktivit
6. 4. - 16. 4. 2021
Téma týdne: Příroda se probouzí
Cíl: upevňovat vztah k přírodě
Básnička:

JARO 
Podívej se támhle v trávě, 
kytička vyrostla právě.
Čechrá si zelenou sukýnku,
protahuje si barevnou hlavinku.
K sluníčku lístky natahuje, 
ještě se ospale protahuje.
Na louce není jediná, 
protože jaro už začíná.

Příroda
V trávě je krásně
tak sladce voní,
příroda prosí - nebuďte sloni.
My sloni nejsme,
půjdeme tiše,
Co příroda dává,
chceme vidět a slyšet.
.

Rytmizace: Pojmenuj květiny na obrázku, vytleskej slabiky (tu-li-pán) a podle počtu slabik ve slově přilož pod obrázek stejný počet plastových víček. Vyslov hlásku, na kterou slovo začíná a najdi jiné slovo, které také začíná na stejnou hlásku (jaro - jetel) .

Tvoření skupin: Vytvoř skupinu o daném počtu prvků z plastových víček. Budeš vytvářet skupinu o počtu prvků 1 - 10. Až skupiny vytvoříš, budeš porovnávat jejich množství dle pokynů rodičů.Při porovnávání budeš používat výrazy - stejně, více (o kolik), méně (o kolik).

Kreslení, stříhání a lepení: Na papír obkresli něco kulatého a kruh vystřihni. Nastříhej si paprsky (10 proužků) a nalep je na vystřižený kruh. Dokresli sluníčku obličej, sluníčko si můžeš přilepit na špejli a vyrobit si maňáska.

Prostorové pojmy: S maňáskem si můžeš hrát a procvičovat prostorové pojmy (nahoře, dole, před, za, pod, vedle, vpravo, vlevo). Kde je maňásek? Polož maňáska vedle hrnečku. Apod.

Gymnastika mluvidel: Cvrček - zuby k sobě, usmát se a šeptem a lehce vyslovovat TTT(ozve se CCC), špička jazyka je za horními řezáky. „Ááá,ééé,ííí,óóó,úúú“ - hlásky budeš vyslovovat vázaně nebo odděleně.

Dechové cvičení: Přivoň ke květině - nádech nosem - výdech ústy ÁÁÁCH, včelička - nádech nosem - výdech ústy BZZ. Rozlož papírový kapesník na okraj stolu a foukej do něj brčkem, ústy.

Hudební výchova: Společně si zazpívejte jarní písně: Kočka leze dírou; Travička zelená; Prší, prší; Pásla ovečky. Při zpěvu můžete tleskat nebo dupat do rytmu.

Procházka:Pozorujte změny v přírodě (růst trávy a květin), určujte počasí, utrhněte si květiny a v tichosti poslouchejte zpěv ptactva.

Herbář: Květiny přinesené z vycházky vložte mezi noviny a zatěžkejte je. Vylisované květiny můžete nalepit na papír a vyzdobit si s nimi pokojíček.

Rozpočítadlo: PETRKLÍČ

U potoka roste kvítí,

říkají mu petrklíč.

na koho to slovo padne,

ten musí jít z kola pryč.

Pohybová hra: Pan čáp ztratil čepičku

Budeš chodit po místnosti a říkat básničku „Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku. Jakou?“ Rodič odpoví „Světle modrou“(základní barvy i barevné odstíny). Rozhlédneš se kolem sebe a budeš se snažit, co nejrychleji požadovanou barvu najít a dotknout se jí.

Děkujeme za velikonoční výrobky. Buďte pilní, pečliví a snaživí jako doposud. Brzy na viděnou!


Nabídka dobrovolných aktivit

29.3. – 2.4. 2021

Vážení rodiče a milé děti, nejprve Vám opět poděkujeme za skvělou spolupráci a výbornou komunikaci. Nadále prosím vkládejte fotografie, videa a vše, co se týče distanční výuky na naší společnou skupinu na WhatsAppu.

Téma: Veselé Velikonoce s beruškou

Cíl: zajímat se o vše, co souvisí s Velikonocemi

Básničky:

Koledování

Zazpívám všem koledu,

jak to nejlíp dovedu.

Ať vajíčka malovaná,

máte pro nás nachystaná.

Velikonoční vajíčka

Od slepičky babička,

přinese nám vajíčka.

S maminkou je uvaříme,

barvičkami ozdobíme.

Rytmizace: při nácviku básně budeme dbát na zřetelnou výslovnost a budeme hledat rýmy

Pracovní činnost: nakreslit veliké vajíčko, které můžeme vybarvit pastelkami, fixami, popřípadě lepit kousky papíru na šablonu

Předškolní příprava:nadále pokračujeme v pracovních listech

Pobyt venku: všímat si velikonoční výzdoby po okolí

Dechové cvičení: vyfoukneme si vajíčko, které si můžeme ozdobit podle své fantazie, (tempery, vosk, peříčka…) přidělat na špejli a zapíchnout si ho do květináčeDuben:

Integrovaný blok: Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

Tématický blok: Život kolem nás

Cíl: rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Týdenní bloky:
Veselé Velikonoce s beruškou
Šel zahradník do zahrady
Příroda se probouzí
Čarodějnický rej

Akce: čarodějnický rej v maskách na školní zahradě,
mimoškolní akce zatím nejsou naplánované z důvodu COVID – 19

 

V měsíci březnu mezi učitelkami a dětmi nebyl osobní kontakt z důvodu uzavření MŠ, pouze při předávání pracovních listů předškolákům. Komunikace probíhala formou společné skupiny na Emailu, WhatsAppu, popřípadě hovoru po telefonu, kde nacházíme zpětnou vazbu formou zpráv, videí a fotografií. Komunikace probíhá bez problému.

 

 Nabídka dobrovolných aktivit

 22. 3. - 26. 3. 2021

 Vážení rodiče a milé děti. Děkujeme za výbornou spolupráci a zpětnou vazbu, která nás nejen těší, ale také motivuje k další práci. Mějte se skvěle!

 Téma týdne: JARNÍ KYTIČKY

 Cíl:esteticky vnímat krásu přírody, chránit ji

 Básnička: SEDMIKRÁSKA

Když sluníčko vychází,
sedmikráska vstává.
(dřepneme si, spojíme ruce před sebou, zvedáme se do stoje)
Načeše si obočí,
na motýlky mává.
(střídavě pravou a levou rukou před obličejem jako češeme obočí)
Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne.
(stojíme, spojené ruce před sebou, klesáme do dřepu)
Ke spánku se ukládá,
do postýlky chladné.
(spojené ruce dáváme k pravé a levé tváři jako když spinkáme)

Procházka: Běžte se projít do přírody, rozhlížejte se kolem sebe a hledejte první jarní květiny-sněženky, krokusy, narcisy, sedmikrásky, tulipány. Nasbírejte si sedmikrásky a doma si uvařte sedmikráskový čaj.

Vytleskávání slabik: Říkejte názvy jarních květin. Vytleskejte si je a spočítejte počet slabik. Na jaké písmenko slovo začíná a končí?

Klíčení semínka: Připravte si misku s vodou, ponořte do ní vatu a do vaty zasaďte hrášek. Misku umístěte na teplé, světlé místo a pozorujte hrášek, jak bude reagovat na teplo, světlo a vodu.

Gymnastika mluvidel: Opakujte názvy květin několikrát za sebou, snažte se,co nejvíce otevírat pusinku. Můžete měnit i intenzitu hlasu (mluvit hlasitě nebo šeptat).

Tvoření: Tulipány. Budete potřebovat bramboru nebo jablko, čtvrtku, temperové barvy a štětec. Nejdříve poproste rodiče, aby vám z jablka nebo brambory vyřezali tvar květu tulipánu, vznikne krásné razítko. Razítko pořádně namočte do barvy a otiskněte na papír, štětcem domalujte stonek a listy.

 Nabídka dobrovolných aktivit

15.3. - 19.3. 2021

Vážení rodiče a milé děti, opět Vám moc děkujeme za spolupráci a jsme rády, že během distanční výuky komunikace probíhá naprosto skvěle. Děkujeme za fotečky, které nám vkládáte na společnou skupinku na WhatsAppu. Nadále platí, že můžete posílat fotky na společný Email: berusky.boletice@seznam.cz.

Téma týdne: ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

Cíl: osvojování si poznatků o řemeslech a jejich významu pro společnost

Děti mohou zjistit, jakou práci vykonávají členové rodiny - popřípadě přemýšlet, čím by chtěly být ony.

Básnička:

Doktor                                                                     Kuchař

Klepu, klepu na srdíčko,                                  Koukněte se na kuchaře,

Sluchátka mám pro zdravíčko.                                právě vaří noky v páře.

Buďte hodní, usměvaví,                                  Správný kuchař peče, smaží,

Pro každý den - hodně zdraví.                                mňam, polévky se mu moc daří

 

Rytmizace: (vytleskat po slabikách) a dbáme na správnou výslovnost

Kreslení: nakreslíme, čím by jsme chtěli být

Hudební výchova: píseň - Míša Růžičková - Popeláři

Hádanky: popsat povolání a děti hádají o které se jedná

Pobyt venku: všímat si koho můžeme potkat na ulici (záchranáře, policisty, popeláře...)

Gymnastika mluvidel: Co by nám kuchař mohl vařit - pootevřeme ústa a jazykem přejíždíme střídavě po horním a dolním rtu (mňam, mňam, mňam; ham, ham, ham)
Předškolní příprava: nadále pokračujeme v pracovních listech


Nabídka dobrovolných aktivit

 8. 3. - 12. 3. 2021

 Vážení rodiče a milé děti. Děkujeme za spolupráci a jsme rády, že s námi sdílíte aktivity dětí, které dělají doma. Poslouží nám i společná skupina na whatsappu, kam vkládáme další náměty na činnost a vy můžete právě tam vkládat fotografie prací vašich dětí. Můžete vložit i video s pozdravem pro ostatní děti.

Téma týdne: O koťátku, které zapomnělo mňoukat

 Cíl: zapojovat se s chutí do činností a slovně je komentovat

 Básnička : KOŤÁTKA

 Naše kočka strakatá,

 měla čtyři koťata.

 Jedno mourek, druhé bílé,

 třetí žluté, roztomilé

 a to čtvrté strakaté,

 po mamince okaté.

 Rytmizace: při nácviku básně budeme dbát na zřetelnou výslovnost a budeme hledat rýmy (strakatá - koťata, bílé - roztomilé, strakaté - okaté)

 Kreslení, stříhání a lepení: vystřihneme hlavu koťátka dle dané linie, vybarvíme a nalepíme vousky

 Gymnastika mluvidel: řeč zvířátek (Mňau, Haf, Béé, Búúú, Mééé, Ihahá)

 Hádanky: jaké zvířátko mluví touto řečí (haf, búú, méé…..)

 Poslech pohádky: po vyslechnutí pohádky za podpory rodičů, sourozenců se pokusíme pohádku zahrát

 Hudební výchova: společně si zazpíváme píseň Kočka leze dírou

Předškolní příprava: dle zadání pracovních listů
Ve společné skupině na whatsappu budou vloženy další odkazy na aktivity (procvičování, barev, zvířátek, číselné řady..).

 

 NABÍDKA DOBROVOLNÝCH AKTIVIT

1.3. - 5.3.2021
TÉMA: Zvířátka se probouzí
Cíl: pozorovat přírodu a opakovat si znaky jara, podporovat děti v zájmu o přírodu

Vážení rodiče a milé děti, tímto týdnem začíná bohužel opět distanční výuka. A protože nejsme společně ve školce, tak vám přikládáme nabídku dobrovolných aktivit, které mohou děti dělat doma. 
V tomto týdnu se zaměříme na zvířátka a přírodu, která se po dlouhé zimě probouzí.

Rozumová výchova: rodiče mohou svým dětem přečíst pohádku, kde hlavními hrdiny budou zvířátka. Můžete si společně povídat o čem pohádka byla. Děti mohou podle obrázků zvířátka pojmenovat. 
Obrázek: děti mohou nakreslit obrázky zvířátek z přečtené pohádky.
Logochvilka: Sova houká hů, hů- nádech, výdech
Předškolní příprava- pracovní listy si po předchozí domluvě vyzvedávejte ve školce. 
Pobyt venku: poslouchejte zpěv ptáků a pozorujte přírodu - popis toho, co vidím kolem sebe. 
Říkanka
Sova
Sova houká po lese,
bojte se mě, bojte se.
My se sovy nebojíme,
protože my v noci spíme. 
Rytmizace říkanky: vytleskávání slabik.

Půjdeme do školy. Co je třeba?
 

 • nakreslit postavu s detaily

 • počítat do 6

 • pojmenovat tvary

 • správně držet tužku

 • třídit do skupin (např. podle barev či velikosti)

 • najít stejné a odlišné - práce s různými obrázky, pexeso

 • znát barvy a odstíny

 • mít uvolněnou ruku - před samotným cvičením je třeba si uvolnit zápěstí a celou ruku - např. na větší ploše papíru, prstem a celou rukou ve vzduchu (vlnky, kruhy, kola)

 • nakreslit čáru, kruh, vlnovku, oblouček - podle předlohy, ale i bez předlohy

 • zavazování tkaniček

 • znát své celé jméno a adresu

 • časová orientace - dnes, zítra, včera, roční období a dny v týdnu

 • podpis (své jméno)

  Březen

   Integrovaný blok: Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

   Tématický blok: Příroda se probouzí

   Cíl: Rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

   Týdenní bloky:

  -  O koťátku, které zapomnělo mňoukat
   - Čím budu, až vyrostu
   - Zvířátka se

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign