logotyp

BERUŠKY

Paní učitelky:

      Hana Navrátilová
      Kristýna Rýdlová
       
    
Asistent pedagoga: Irena Durdincová
      Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 323 - třída Berušek.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
S beruškou se rozletíme, pak se všechno naučíme.

2022/2023

 

Květen

Integrovaný blok:   Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.


Tématický blok:   Já a moje rodina


Cíl:  rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnámTýdenní bloky:

        Moje rodina
        
Maminka         
        Zvířátka a mláďátka
 
      Zvířátka v ZOO


Třídní akce: květen 2023

11.5.       Den pro maminku (besídka pro rodiče)

 18.5.       Olympiáda pro MŠ – sportovní hřiště na ZŠ Dr. M-Tyrše (Vrchlického) - předškoláci

 25.5.       Loučení s předškoláky – zahradní slavnost, spaní ve školce

                 Zahradnická Hit Flora Křešice (krmení zvířátek)

30.5.       Výlet do ZOO Ústí nad Labem


Hodnocení měsíce dubna:
V měsíci dubnu jsme se zaměřili na pozorování přírodních změn. Už víme, co potřebují rostliny ke svému růstu. Pozorovali jsme postupně vyrůstající květiny a učili se jejich názvy. Už víme i co roste na zahrádkách a jak se máme o výpěstky starat. Připomněli jsme si i velikonoční tradice. Na závěr měsíce jsem uspořádali čarodějnický rej v maskách. Předškoláci aktivně trénovali znalosti potřebné k zápisu.
 


Duben

 

Integrovaný blok:    Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

 

Tématický blok:   Život kolem nás

 

Cíl:   rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Týdenní bloky:

              Veselé Velikonoce s Beruškou

              Šel zahradník do zahrady

             Příroda se probouzí

             Čarodějnický rej

 

Třídní akce: duben 2023

4.4.          návštěva ZŠ – předškoláci

18.4.       dopravní den

26.4.      Divadlo Okýnko

               IZS - dopravní den – spolupráce s DDM Děčín – datum bude upřesněn

28.4.      Čarodějnický rej

 

Hodnocení měsíce března: V měsíci březnu, jsme se zaměřili na rozvoj cítění a prožívání. Zajímali jsme se o přírodu, která je pro nás velmi důležitá. Opakovali jsme názvy zvířátek a jejich mláďátek, opakovali jsme názvy jarních květin, které dokážeme poznat. Hráli jsme hry a díky nim si lépe pamatujeme názvy květin a zvířátek. V měsíci březnu jsme si povídali také o tématu Povolání – pojmenovali jsme profese a také si řekli k čemu jsou důležité. S předškoláky jsme se připravovali na zápis – opakovali jsme počty 1-5, geometrické tvary, podpis, větší x menší, více x méně. Tento měsíc jsme i výrobky zaměřili na Jaro – Jarní louka, jarní kvítka a zvířátka. Užili jsme si měsíc plný nových poznatků a zábavy.

 
 Březen


Integrovaný blok: Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok: Příroda se probouzí

Cíl: rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

Týdenní bloky:  O koťátku, které zapomnělo mňoukat
                             Čím budu, až vyrostu
                             Jarní kytičky
                             Zvířátka se probouzí

Třídní akce: březen 2023
- 14.3.          Pohádkové odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče před zápisem do ZŠ
- 21.3.          Ponožkový den - Downův syndrom
- 22.3.          Školní zralost - přednáška pro rodiče (spolupráce se ZŠ - Mgr. Fořtová, Mgr. Hauzírek)
- 24.3.          Vítání jara - jarní uklid školní zahrady ve spolupráci s rodiči
-                    Měsíc knihy - návštěva knihovny Boletice nebo městské knihovny v Děčíně
- 29.3.          Tajemství stromů - sférické kino       


Hodnocení měsíce února: Měsíc únor byl zaměřen na posilování schopnosti vnímání, rozvíjení komunikativních dovedností, výslovnost a vyjadřování pojmů. Tyto cíle byly procvičovány v pohádkách Kohoutek a slepička, O veliké řepě, Perníková chaloupka a Koblížek. Pohádky se dětem líbily a se zaujetím vnímaly jejich obsah. Při dramatizaci se snažily správně zahrát požadovanou roli. Povídali jsme si též o masopustu a jeho tradicích.


 Únor

Integrovaný blok:  A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci.

Tématický blok: Svět je samá pohádka

Cíl: Rozvíjení interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální

Týdenní bloky:  O veliké řepě
                            
Perníková chaloupka
                           
  Kohoutek a slepička                            
                           
  Koblížek

Třídní akce:  únor 2023
 
-15.2.          třídní schůzky
  -17.2.          Karneval
 
-21.2.          Masopust - celoškolní akce
  -28.2.          Masopust - přípravka ZŠ (pouze předškoláci)

Hodnocení měsíce ledna:
V měsíci lednu jsme se především zaměřili na své zdraví. Poznávali jsme zimní sporty, které jsme procvičovali při ranním cvičení. Byly jsme seznámeni s bezpečným chováním při vykonávání zimních sportů, ale i jak se máme chovat při pobytu venku. Při pobytu venku jsme procvičovali bezpečnou chůzi při sněžení a náledí. Při vycházkách jsme pozorovali změny přírody a vliv počasí na přírodu, určovali jsme znaky zimy. Během ranního kruhu jsme pojmenovávali části těla. Víme už, jak se máme v zimě oblékat a co máme jíst, abychom byli zdraví. Naučili jsmese nové básničky, rozvíjeli jsme předmatematické představy. Při výtvarné práci jsme pracovali se zmizíkem a klovatinou. Při ranní práci jsme si procvičovali manipulaci s nůžkami, klovatinou, štětcem a vodovými barvami. Je třeba se i nadále zaměřit na správný úchop tužky, pastelky a štětce. S nadšením jsmesi povídali o zvířátkách, které v zimě nespí. My jsme přispěli sběrem kaštanů. A ptáčky jsme krmili (potravou přinesenou z domova) a pozoprovali je při pohybu venku.


 Leden

Integrovaný blok:  A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak na shledanou někde na kopci.

Tématický blok: Zima, zima, zimička
Cíl: vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevňování zdraví

Týdenní bloky: Beruška a sněhulák
                       Beruška a zimní radovánky
                       Jsem zdravý jako rybička
                       Zvířátka a ptáčci v zimě

Třídní akce:  leden 2023
                    Třídní schůzky
-20.1.          Dentální hygiena
-30.1.           Vyšetření očí
                    Staráme se o ptáčky v zimě (krmítko, ptačí zob, slunečnice)

Hodnocení měsíce prosince: Během měsíce listopadu jsme si povídali o zvířátkách, o hmyzu, získali o ní informace v souladu s anvironmentální výchovou. Už víme, jak se třídí běžný odpad. Třídí se do kontejnerů barevně označených (modrý - papír, bílý - čiré sklo, žlutý - plasty, zelený - barevné sklo). Na sběr nevhodných odpadků upozorňujeme uč. a s její pomocí je odnášíme do odpadkových košů. Chceme mít kolem sebe čisté prostředí a proto dbáme na jeho údržbu, nic neničíme a vše řádně uklízíme na své místo. Hodně jsme se věnovali procvičování orientace v prostoru i na ploše.


Prosinec

Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tématický blok: Adventní čas

Cíl:
Seznamovat se s tradicemi a zvyky adventu.

Tématické bloky:  Čert a Mikuláš
                             Beruška a Vánoční tradice
                             Vánoce s beruškou

Třídní akce - prosinec 2022
-   5.12.       Mikulášská nadílka
-   7.12.       Česko zpívá koledy
- K.H.Borovského
- 14.12.       Vánoční posezení u Berušek + Vánoční tvoření s rodiči
- 16.12.       Závěrečná lekce plavání s rodiči
Hodnocení měsíce listopadu:
Během celého období adventu jsme si povídali o vánočních tradicích, prohlíželi jsme si je na obrázkách a některé jsme si i vyzkoušeli (krájení jablíčka). Společně jsme vytvářeli klidnou a radostnou atmosféru. Aktivně jsme se podíleli na vánoční výzdobě, zdobení stromečku, tvoření dárečků a vánočních gratulací. Každý prosincový den jsme otevírali adventní, čokoládový kalendář, čímž jsme si uvědomovali, jaký je den akolik dnů ještě zbývá do Vánoc. Pilně jsme též procvičovali vánoční vystoupení, které jsme rodičům dávali domů ofocené. Mikuláše, četra a anděla jsme přivítali zpěvem a recitací o čertech a Mikulášovi. Každý dostal bohatou nadílku a malinkaté pokárání. Velikou radost nám udělala nadílka od Ježíška a vánoční tabule. Dobrůtky, které přinesli rodiče, nám moc chutnali. Děkujeme. Formou her, tanečků a společných aktivit jsme upevňovali vzájemné kamarádské vztahy.

Listopad

 Integrovaný blok:
Na podzim, když padá listí z Lip a Javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

 

Tématický blok: Podzimní les

 

CÍL: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o ně informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory.

 

Tématické bloky:   Dary lesa

                                Beruška pečuje o pořádek kolem sebe

                                Broučci

                                Zvířátka se chystají na zimu

 

 

 Třídní akce - listopad 2022

 -          4.11.   Halloween – strašidelný karneval

 -        14.11.   Fotografování dětí

 -        18.11.   Uzamykání školní zahrady - úklid školní zahrady -společně s rodiči

 -        23.11.   Pozvání dětí z 1.tříd ZŠ

 -                      Vánoční keramické tvoření ve spolupráci s DDM

 -                      Adventní tvoření s rodiči

 -                      Předvánoční tvořivé aktivity s rodiči

 

 

 Hodnocení měsíce října: Měsíc říjen jsem si řádně užili při akcích – návštěva muzea v Děčíně (výstava Harry Potter). Krmení zvířátek v zahradnictví Hit Flora Křešice a prohlídka vybavení Hasičského záchranného sboru v Boleticích nad Labem. V měsíci říjnu jsme se zaměřili na pozorování a určování změn v přírodě. Sbírali jsme opadané listí a přírodniny, které jsme použili při výrobě podzimních dekorací. Poznávali jsme, co je prospěšné pro naše zdraví. Jsou to vitamíny obsažené v ovoci a zelenině. Velice nám chutnal štrúdl, který jsme sami zhotovili.

 

 

Říjen

 

Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

 Tématický blok: Barevný podzim

 CÍL:  Rozvoj pocitu sounáležitosti se živou a neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

 

Tématické bloky: Beruška a barevný podzim
                           
     Beruška ví, co je zdravé
                         
       Zvědavé sluníčko
                            
    Duchové a strašidýlka (Halloween)


 TŘÍDNÍ AKCE říjen 2022

 -        Zahájení 5. ročníku drakiády (domácí výroba draků – výstava)

 -        Sběr plodů pro lesní zvířátka

 -        Návštěva Hit Flory v Křešicích

 -        5.10. divadelní představení – Kde je ten ježek?

 -        Návštěva Hasičského záchranného sboru Boletice

 -        Výstava Harryho Pottera

 -        Halloween – veselé dýňování – tvořivé odpoledne s rodiči


Hodnocení měsíce září:
V měsíci září jsme se adaptovali a seznamovali s prostředím školky. Nově příchozí děti zvládly adaptaci velmi dobře. Učili jsme se novému režimu v MŠ (samoobsluha, hygiena..). Měsíc září je spíše poznávací, tudíž jsme se zaměřili na hraní v herně a na hraní společenských her, kde děti měly možnost poznat nového kamaráda. Společně sí vytváříme příjemné prostředí, kde se máme všichni rádi.Září 


Integrovaný blok:
 
Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

Tématický blok: První poznání

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat, pomáhá mladším dětem.

Tématické bloky:  Moji noví kamarádi
                               Co děláme celý den
                               Těšíme se do školky
                               Moje oblíbená hračkaTřídní akce:

  • 1. 9. 2022           Balónkové přivítání
  •                            Rodičovské třídní schůzky (termín bude upřesněn)
  • 15. 9. 2022         Zahájení kurzu lekce plavání – pro předškoláky v plaveckém areálu Děčín
  •                            Zahradnictví HiT Flora Křešice (termín bude upřesněn)
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign