logotyp

MOTÝLCI

Paní učitelky: 
      Pavlína Kolářová
       Denisa Marková

Asistent pedagoga:
      Daniela Vlasáková

      

Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 324 - třída Motýlci.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.Motto: 
V naší školce každý den, jdeme krůček za krůčkem. Za poznáním, za pohádkou s kamarádem, kamarádkou. Ať jsou nám tři nebo pět v motýlkách chcem poznat svět.

LEDEN

Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.
Tématický blok: Zima, zima zimička

Cíl: vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví
Týdenní bloky:
- My tři králové
- Nevadí nám, že je zima, sportujeme je nám prima
- Eskymáci a Eskymačky
- Pan doktor je kamarád, uzdravuje děti rád
Akce: měření zraku

Měsíc prosinec, čas dárků a překvapení. Nejkrásnější období pro naše děti. Společně jsme si vyzdobili prostory třídy a šatny. Přivítali jsme Mikuláše, čerta a anděla. S dětmi jsme se vydali do lesa udělat radost zvířátkům nějakou dobrotou. Připravovali jsme dárečky pro své nejbližší a pečlivě jsme se připravovali na vánoční besídku, která byla velmi pěkná a na děti čekalo velké překvapení pod stromečkem. Povídali jsme si o tradicích a vánočních zvycích. Některé jsme si vyzkoušeli - pouštění lodiček, rozkrojení jablka. V posledních společných dnech tohoto roku jsme si připravili slavnostní tabuli (cukroví a jiné dobroty), zazpívali jsme si vánoční koledy a popřáli jsme si krásné vánoční svátky. 

PROSINEC
Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tématický blok: Prosinec - Adventní čas

Cíl: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky. Vzbudit v dětech zájem o kulturní dědictví země, ve které žijí. Pomoci dětem vnímat měsíc prosinec jako měsíc plný lidskosti, soucitu, jako mimořádný měsíc spojený s vánočními svátky.

Týdenní bloky:
- Čerte, čerte pojď si hrát budu stebou kamarád
- Těšíme se na Vánoce, vždyť jsou jenom jednou v roce
- Čas dárků a překvapení 

AKCE:
Mikulášská nadílka 3.12. dopoledne nás navštíví čert, Mikuláš a anděl. 
Vánoční besídka - 15.12. dopoledne - posezení s dětmi, pestrý program, který si jednotlivé třídy připravily, rozbalování dárečků.

V měsící listopadu jsme se zaměřili na změny v jednotlivch ročních obdobích. S dětmi jsme tvořili z přírodnin - různé koláže, obtisky a další práce s podzimní tematikou. Při pobytu venku jsme poznávali různé přírodniny, které jsme využívali ve volné hře (např. při stavbě domečků, výrobě náramku). Také přišel pan fotograf a proběhlo vánoční fotografování. Předškoláci se v tomto období zaměřili na grafomot. cvičení s kruhy a prostorovou orientaci. Na IT jsme procvičovali první předmatematické představy a zrakovou percepci. Celá školka se zapojila do společného vyrábění drobných dárků pro zachranné složky a pro ty, kteří v této době potřebují povzbudit a slyšet milé slovo. I my jsme společně s Beruškami vyráběli vánoční stromečky, které se dětem velmi povedly a věříme, že udělají radost. Ke konci období, kdy se blížila první adventní neděle jsme začali připravovat výzdobu třídy a společných prostor. Tak se školka začala připravovat na předvánoční čas.....

ZIMA ŤUKÁ NA DVEŘE
 
23.11. - 4.12.2020
Nabídka dobrovolných aktivit
CÍL: Všímat si přírody, chránit přírodu, poznávat změny v přírodě a znát základní znaky zimy. Seznámit se s přicházejícími svátky a tradicemi.

Pracovní a výtvarná výchova nakreslete krmítko pro ptáčky, případně můžete krmítko vyrobit třeba doma s tatínkem, nakreslete k němu ptáčky (můžete je i vystřihnout např. z časopisu)
Artikulační cvičení napodobuj mě – usměj se, zamrač se, jak dělá auto a indián, ryba, zamrkej...(rodiče mohou předvést a děti napodobují, můžete se v roli vystřídat)
Dechové cvičeníz chomáčků vaty si uděláme sněhové kuličky a vytvořené kuličky si můžeme foukat na stole mezi sebou, kdo dofoukne dál, kdo dofoukne do určitého cíle.
 
Pomalu se připravujeme na příchod Mikuláše – děti se mohou naučit říkanku pro Mikuláše a nakreslit nám pekelného čertíka.
Čerte, čerte pojď si hrát budu s tebou kamarád a proto básničku pro tebe mám:
Anděl seděl na obláčku,
čáry máry čaroval.
Vyčaroval Mikuláše,
moc se z toho radoval.
Pozor na to milé děti,
čarování není žert.
Něco se mu nepovedlo,
a tak přibyl ještě čert.
 
Web: Chaloupka na vršku, Vánoce, Vánoce přicházejí (odkazy ve fcb skupině)

Předškolní příprava: pracovní listy jsou připravené k vyzvednutí


NABÍDKA DOBROVOLNÝCH AKTIVIT
16.11. - 20.11.2020
TÉMA
Bude zima, bude mráz kam se ptáčku, kam schováš


Cíl: vědět, jak se zvířátka připravují na zimu
Říkanka:
Zima a ptáčci

Mrzne, sněží, to to zebe,
hodně sněhu spadlo z nebe.
Ptáčkové teď starost mají,
jak potravu obstarají.
Kde jsou v domě hodná dítka,
dávají jim do krmítka.
Trochu zrní, trochu máčku,
ať si dají do zobáčku.

Říkanku můžeme zrytmizovat - vytleskat po slabikách.
 
Jak nejlépe pomoci ptáčkům v zimním období? Můžete jít s maminkou na procházku a na stromy v lese pověsit koule se zrníčky pro ptáčky (jsou běžně k zakoupení např ve zverimexu, nebo si je můžete vyrobit). Pořiďte fotografie z této procházky a můžete je vložit na společnou skupinu na fb.
Dechové cvičení: jak dělá ptáček? píp píp...hluboký nádech a s výdechem píííííp
Artikulační cvičení: trenujeme hlasitost a zvuk - píp píp - hodně nahlas, tišeji, šeptem
Předškolní příprava:
pracovní listy jsou připravené k vyzvednutí

Nabídka dobrovolných aktivit
9.11. - 13.11.2020
TÉMA
Na svatého Martina někdy sněžit začíná
Jak pranostika praví: Na svatého Martina někdy sněžit začíná…...Tak uvidíme, zda nám Martin přiveze první sníh. Proto nabídka aktivit bude zaměřená právě na první sníh.
Legenda o sv. Martinovi – viz. komentář ve společné skupině na fb (rodiče prosím seznamte své děti s legendou o sv. Martinovi, v komentáři je vložena)
Dechové cvičení – dýcháme do zmrzlých dlaní (nádech nosem a výdech ústy do dlaní)
Pracovní a výtvarná činnost: děti mohou nakreslit první sníh. Např. Nabarvit čtvrtku světle modrou barvou a sníh vytvořit pomocí vaty (v komentáři vkládáme námět na činnost, můžete si obrázek udělat podle své představy)

ŘÍKANKA
Na svatého Martina,
prý už zima začíná.
Bílý, mokrý sníh,
leží na polích.
Prý přijede na koni,
podkovami zazvoní.
A ten kůň je sníh,
leží na polích.
Říkanku se děti mohou naučit. Můžete využít rytmizace (vytleskávání). 
Předškolní příprava:pracovní listy jsou připravené k vyzvednutí

Cíl: všímat si přírody, chránit jí. Vnímat rozmanitost a změny v přírodě. Seznámit se s pranostikou a legendou.
Těšíme se na Vaše příspěvky.
NABÍDKA DOBROVOLNÝCH AKTIVIT

2.11. - 6.11.2020
Vážení rodiče z důvodu větší absence dětí jsme se rozhodli opět vytvořit nabídku dobrovolných aktivit pro děti, které jsou doma. Plán je umístěný v naší soukromé skupině na fcb. 

Nabídka aktivit:

Pracovní činnost: sběr listů a obtisk (natřete listy vodovou barvou a obtisknete na papír), s tím je spojená procházka a sběr listů. Při této činnosti si děti mohou procvičit barvy a změny v přírodě v různých ročních obdobích. K této aktivitě jsou umístěna v naší soukromé fcb skupině fotografie (postup práce a konečný obrázek) a videa - písníčka k procvičování barev a k přírodě patří zvířátka tak je také písníčka "Jak dělají zvířátka".

Říkanka - než začnete s říkankou můžete využít artikulační cvičení s žirafou Žofkou (umístěné na fcb skupině)
Ježek spadl do hlíny,
umazal si bodliny.
Umýval se ve vaně,
vystydla mu snídaně.
Tuto říkanku se děti mohou naučit, rytmizovat (vytleskat po slabikách), děti mohou k říkance nakreslit obrázek a vložit na fb skupinu. Říkejte si ji zřetelně nahlas a dbejte na správnou výslovnost.

Předškolní příprava: pracovní listy jsou připravené, prosíme, vyzvedávejte si je po domluvě s paní učitelkou
Nejen předškoláci mohou využít vložené odkazy ve fcb skupině - např. Počítáme do 10

Vyhotovené práce můžete vyfotit a vložit do fcb skupiny. Předškoláci si mohou své práce sami podepsat (někdo to zvládne již sám a někteří potřebují vidět předlohu svého jména).

Těšíme se na společné sdílení v naší skupině. My budeme vkládat další nápady a náměty na činnost. 
Děkujeme za spolupráci.
LISTOPAD

Integrovaný blok: Na podzim když padá listí z lip a javorů, páni draci dívají se lidem do dvorů.
Tematický blok: Podzimní les

Cíl: všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s enviromentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory.

Týdenní bloky:
- Listopad, listopad lísteček mi na zem spad
- Na svatého Martina někdy sněžit začíná
- Bude zima, bude mráz kam se ptáčku, kam schováš
- Zima ťuká na dveře

Akce:
- 5.11. fotografování dětí, bez přítomnosti rodičů v dopoledních hodinách
- ukončení drakiády, vyhodnocení
-30.11. od 10h program se zvířátky - Myslivec a les
z důvodu Covid-19 se nekonají akce mimo MŠ


Měsíc říjen byl plný podzimního tvoření. Děti sbíraly přírodniny, tvořili jsme koláže jak venku tak ve třídě. Připomněli jsme si, co patří mezi ovoce a zeleninu. Zapojili jsme prožitkové aktivity venku i uvnitř. Zaměřili jsme se na upevňování třídních pravidel a dbali jsme na správnou hygienu. Poznávali jsme počasí v různých ročních obdobích. Zahájili jsme drakiádu a děti začaly nosit první doma vyrobené draky. Na konci období jsme společně dlabali dýně a užili jsme si dopolední helloweenské strašení. 

ŘÍJEN

Integrovaný blok: Na podzim když padá listí z lip a javorů, páni draci dívají se lidem do dvorů

Tématický blok: Barevný podzim

Cíl: rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti

Týdenní bloky:

-
Co se letos urodilo

- Koš plný vitamínů
- Co všechno podzim dokáže? On nám to teď ukáže
- Vyletěl si pyšný drak, vyletěl si do oblak a možná potká strašidýlkoZáří 

Vážení rodiče a milé děti,

v úterý 1.9.2020 začíná nový školní rok. Moc se na Vás těšíme a přejeme si, aby byl  letošní školní rok pro všechny plný radosti a nových zážitků.

Integrovaný blok: Na podzim když padá listí z lip a javorů, páni draci dívají se lidem do dvorů

Tématický blok: První poznání

CÍL:  uvědomovat si, že jsme součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílet se na nich a učit se je dodržovat a pomáhat mladším dětem.

Co nás čeká v září:

Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

Týdenní
bloky:

  • Vítáme se po prázdninách
  • Do školičky chodím rád, pravidla se učím znát
  • Pojď si hrát a buď můj kamarád
  • Barvy podzimu

Tento měsíční blok je zahajovací a zaměřujeme se v něm na nově příchozí děti, jejich adaptaci na nové prostředí, zvládat odloučení od rodiny, být aktivní bez jejich opory. Děti se seznamují s novými kamarády, učitelkami, provozními zaměstnanci. Učí se poznávat a bezpečně se orientovat v prostředí naší mateřské školy.

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign