logotyp

Paní učitelky:

      Jitka Škodová

      Martina Kuthanová


Asistent pedagoga:

      Vlasta Duchoňová


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 517 120 - třída Koťata,

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.




Motto:




Prázdniny utekly jako voda a opět se scházíme v naší mateřské škole. Vítáme děti, které k  nám přišly poprvé a také děti, které k nám již chodily. Uděláme vše proto, aby se v naší školce všichni cítili co nejlépe a aby se jim u nás líbilo. 




Ahoj děti a rodiče z KOŤÁTEK, stýská se nám po vás. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho se ještě neuvidíme, chtěli bychom s vámi být v kontaktu alespoň takto. Každý týden vám nabídneme několik nápadů na společné činnosti na doma i na ven. Budeme moc rádi, když nám pošlete fotografie z vašich her, procházek, obrázků, výrobků a jiné na mail: kresice@msboletice.cz  a my si z nich uděláme výstavu v naší fotogalerii.

 

Čarujeme s jarem

30.3. - 3.4.2020

Na začátek si zopakujeme jarní rozpočítadlo:

U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč.

Na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.

 

Při mytí rukou si vzpomeneme na naši oblíbenou básničku:

Celý den si ruce hrají,

všechno možné osahají,

hračky, písek, botičky…

špinavé jsou ručičky!

Copak ručkám pomůže

a tu špínu přemůže?

Voda, mýdlo, umyvadlo,

to je správné zaklínadlo :-)  (prstíky si pojmenujeme)

 

Protáhněte se při cvičení s broučkem:

Malý brouček spinkal v trávě                   (dřep, hlava na spojené dlaně)

Probudil se dneska právě                        (stoj rozkročný, paže udělají kruh)

Protáhl si ručičky, hlavičku i nožičky         (vzpažit, hlava krouží, nohy předkopávají)

Na nohy vzal bačkorky a utíkal do školky.         (poklus na místě)    

 

Co dělat doma:

-můžete pomáhat rodičům při vaření, uklízení, zalévání květin

-zkuste zasadit semínka nebo naklíčené žaludy, kaštany aj. a pozorovat, jak rostou

-kreslete, malujte a tvořte si pro radost třeba sluníčko, barevné kytičky nebo jak si hrajete a nezapomeňte nám poslat fotky

- http://www.predskolaci.cz/jarni-kyticky/10943 zde najdete omalovánky jarních květin

- děti s individuálním vzdělávacím plánem by se měly soustředit na správné držení tužky nebo pastelky

 

Nápady na ven:

-při procházce hledejte jarní květiny (jak se jmenuje, jakou má barvu, přivoňte, spočítejte lístky…)

-najděte kamínek a doma si ho můžete pomalovat barvami, fixou i voskovkami…..

-vyzkoušejte si, kdo dál doskočí z místa

-na zahrádce můžete pomáhat s péčí o rostlinky

 

Co by měli znát naši šikovní předškoláci:

-celé své jméno a adresu, jména rodičů i jejich zaměstnání

-určit počet od 1 do 10, méně, více, stejně

-poznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník

-kde je vlevo, vpravo

 

A na závěr si zazpíváme:

Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře,

hej hopy (tleskat) hej dupy (dupat) hej hopy hop (tleskat).

Čáp veze sluníčko, točí se kolečko,

hej hopy, hej dupy, hej hopy hop.

 

 


Co nás čeká v březnu:


Integrovaný blok: Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok: Příroda se probouzí

CÍL: 
rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Týdenní bloky:
 • Už je nám tepleji
 • Čarujeme s jarem
 • Ze života hmyzu
 • Půjdu k zápisu


Co nás čeká v únoru:



Tématický blok: Svět je samá pohádka

CÍL: rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. 

Týdenní bloky:
 • Stavíme si sněhuláka
 • Z pohádky do pohádky
 • Haló, pane karnevale
 • V divadle


Co nás čeká v lednu:



Tématický blok: Zima, zima, zimička

CÍL: vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví.

Týdenní bloky:
 • Zimní radovánky
 • Zvířátka v zimě
 • Znám své tělo
 • Zdraví, to nás baví



Šťastný nový rok

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v upynulém roce
a do nového roku 2020 Vám přejeme hodně zdraví, 
štěstí, osobních i pracovních úspěchů.



Co nás čeká v prosinci:


Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tématický blok: Adventní čas

CÍL:
přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky.

Týdenní bloky:
 • Peklo, peklo, peklíčko
 • Narodil se Ježíšek
 • Tři králové


Co nás čeká v listopadu:


Tématický blok: Podzimní les

CÍL:
všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod.

Týdenní bloky:
 • Co vidíme v lese
 • Barevné listí
 • Lesní zvířátka
 • Máme rádi přírodu


Co nás čeká v říjnu:



Tématický blok: Barevný podzim

CÍL:
rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Týdenní bloky:
 • Není drak jako drak
 • Na zahrádce, na poli
 • Šel zahradník do zahrady
 • Baarevný týden


Co nás čeká v září:

Přivítací týden, seznámí se s novými kamarády, seznámí se s prostory mateřské školy. Společně si zazpíváme, budeme hrát hry a další pohybové aktivity zaměřené na seznamování s novými kamarády a jejich jmény, pozvolné učení tanečků a pohybových říkanek, které nás ve školce budou provázet. 

Integrovaný blok:
Na podzim když padá listí z lip a javorů, páni draci dívají se lidem do dvorů


Tématický blok: První poznání

CÍL:  uvědomovat si, že jsme součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílet se na nich a učit se je dodržovat a pomáhat mladším dětem.

Týdenní bloky:
 • Moji noví kamarádi
 • Školková pravidla
 • Co děláme celý den
 • Domácí zvířata
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign