logotyp
KOŤATA
 
Paní učitelky:
      Jitka Škodová
      Martina Horníková


Asistent pedagoga:
      Vlasta Duchoňová


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 517 120 - třída Koťata.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.
Motto:
Koťátek je plná třída,
zábava se jenom střídá.
Hrajeme si, tvoříme,
učíme se, svačíme.
V naší třídě kočičí
koťátka si zacvičí.
Po obědě jdeme spát,
potom si zas budem hrát. 

Červen 2024:

Integrovaný blok: Když se hlásí horké léto, rostou jahody, sejdeme se všichni spolu někde u vody.

Tématický blok: Je nám dobře na světě

CÍL: rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi.

Týdenní témata:

 • Děti z celého světa
 • Raketou až na Měsíc
 • Rozloučení s předškoláky, výlety
 • Těšíme se na prázdniny


Básničky:

Den dětí
Dnes slavíme svátek dětí,
paprsky k nám z nebe letí.
Splňme si svůj sen,
mějme krásný den. 

Školáci
Kde je vpravo a kde vlevo,
to už dobře víme,
spočítáme všechny prsty,
čtverec nakreslíme.

Správně tužku držíme
a víme, kde bydlíme.
Umíme se k druhým chovat,
pozdravit i poděkovat. 

Nezkazíme legraci,
v září budem školáci! 

Prázdniny
Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce nám bylo príma.
Povídaly hodiny:
„Brzy budou prázdniny!“ 

Nás už tady tlačí bota,
pospícháme do života.
Kam dojdeme? Nevíme,
se školkou se loučíme… 

Písnička: Školka už nám mává https://www.youtube.com/watch?v=FYn8wWmcsdQ

  

 

Květen 2024:

 

Tématický blok: Já a moje rodina

CÍL: vcítění se a empatie k druhým.

Týdenní témata:

 • Maminka má svátek
 • Moje rodina a domov
 • Zvířecí rodinka v ZOO
 • Naše město a země


Básničky:

Pusa
Jedna pusa to je málo, dvě, to už je víc,
tři pusinky od maminky stojí za tisíc.

Na zahradě
Na zahradě pod jabloní bílé kvítky v trávě voní,
nejbělejší konvalinku utrhnu si pro maminku.

Písničky:

Muzikantská rodina (melodii a návod najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=bndrsW465Cc)

Táta včera v šatníku zatloukal pár hřebíků, bum, bum, bum, až se třásl celý dům.

V kuchyni zas maminka každou chvíli zacinká pokličkou velkou nebo maličkou.

Naše malá Monika taky v hudbě vyniká, ta hraje na skleničku od čaje.

I náš Véna ze zvyku umí dělat muziku, panečku vařečkou o vařečku.

Když my hrajem do-re-mi, každý pozná, co jsme my: jediná muzikantská rodina!

To se podaří
Maminko, mámo, já tě mám rád,
chtěl bych ti něco k tvému svátku dát,
kytičku, růžičku, že tě nosím v srdíčku
a tuhle malou písničku.

Maminko, mámo, to se podaří,
náš táta se mnou uvaří
mističku pudinku a navrch rozinku
a k tomu velkou pusinku.


Březen + Duben 2024:

 

Integrovaný blok: Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Tématický blok: Příroda se probouzí, Život kolem nás

CÍL: rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

Týdenní témata:

 • Co jezdí, plave, létá - doprava
 • Čím budu, co už umím
 • Už je nám tepleji
 • Čarujeme s jarem
 • Hody, hody doprovody
 • Mrkvový týden, naše zahrádka
 • Co se děje v trávě
 • Svátek čarodějnic


Básničky:

Zedník
Cihlu k cihle, cihlu k cihle,
nabrat maltu na lžíci,
cihlu k cihle, cihlu k cihle,
tak stavějí zedníci.
Dům je pevný jako hrad,
můžete se stěhovat!

Setkání
Pekař nosí housky v městě,
kominík mu stojí v cestě.
Jdi mi z cesty, kominíku,
zabílím tě na nosíku!
Jdi mi z cesty, pekaři,
začerním tě na tváři!

Jaro
Táta včera na venku našel první sněženku,
vedle petrklíč, zima už je pryč.

Písničky:

Březnová
Už je březen, je to tak,
máme tady jaro,
dlouhé bylo čekání,
ale za to stálo.

Najít první sněženku
nedá velkou práci
a pak koukni na nebe,
jak se vrací ptáci.

Na jaře
Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře.
Hej hopy, hej dupy, hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko.
Hej hopy, hej dupy, hej hopy hop.


 

Únor 2024: 

 

Tématický blok: Svět je samá pohádka

CÍL: rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální.

Týdenní témata:

 • Z pohádky do pohádky
 • Hrajeme divadlo
 • Masopust a karneval ve školce
 • Tancuj, tancuj, vykrůcaj 

První pohádka

Princeznička na bále
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:
“Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!”

Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů.
Vysypal je před krále:
“Nesu vám ty korále,
větší už tam neměli,
ty snědli už v neděli.”

Svátek karneval

Dnes je svátek, velký bál,
děti mají karneval.
Naše milé maminky
ušily nám sukýnky.
To je krása na pohled,
pohádky jsou tady hned.

Masopust

Masopustní veselice
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj, medvěde,
karneval se povede. (básničky)

Máme tu masopust

Máme tu masopust, hej, hej, hej!
Maškary všude řádí.
Dneska je veliký masek rej,
dneska se dovádí.

My jsme ta největší strašidla,
co tady kolem šmejdí.
Strašidla nemají pravidla,
řádí, tančí, rejdí. (písnička)


 

Leden 2024:

  

Tématický blok: Zima, zima, zimička 

CÍL: vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví.

Týdenní témata: 

 • Tříkrálový svátek
 • Péče o zvířátka v zimě
 • Zimní radovánky a sporty
 • Znám své tělo


Básnička:
 

Ježek v zimě
Kam se ježek v zimě schoval?
Neklouzal se, nesáňkoval.
Zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí.
Zahrabal se do země:
„Lidičky, vzbuďte mě,
až zavoní fialky,
zapískají píšťalky!“ 

Písnička s tanečkem: 

Vrabec a sýkorka
Vzal vrabeček na taneček sýkorku,
měli spolu jednou sólo na borku.
Vrabec samé skoky,
sýkorka zas kroky,
nešlo jim to dohromady na borku. 


Grónská písnička: 
https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw

 

 


Prosinec 2023:

 

Integrovaný blok: A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Tématický blok: Adventní čas

CÍL: přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky.

Týdenní témata:

 • Peklo, peklo, peklíčko i nebíčko
 • Narodil se Ježíšek
 • Těšíme se na Vánoce
 • Tříkrálový svátek (leden)


Básničky:

Čerti
Otvírejte, čerti, vrata,
jdem se kouknout na čerťata.
Čertí kluci, čertí holky
baští ráno černé vdolky.
Máme tady teplíčko,
je tu pěkné peklíčko.

Mikuláš
Mikuláš je hodný pán,
nosí dětem marcipán
a zlobivým brambory
do tátovy bačkory.

Andílkové
Andílky jsme spatřili, jak se z nebe snášeli.
Když usedli na oltář, vyleštili svatozář.
Protáhli si křidélka, a když zažehla světélka,
vrátili se na nebe i s hvězdičkou na čele.

 

Listopad 2023:

  

Tématický blok: Podzimní les 

CÍL: všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou, chránit přírodu a živé tvory. 

Týdenní témata: 

 • Co vidíme v lese
 • Lesní zvířátka
 • Zdraví, to nás baví
 • Máme rádi přírodu, třídíme odpady 


Básnička

Padá na zem suché listí,
stromy půjdou brzy spát.
Každý přece snadno zjistí,
že už nastal listopad. 

Písnička

Listopad, listopad,
lísteček mi na dlaň spad.
Zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.


 

Říjen 2023:

 

Tématický blok: Barevný podzim

CÍL: rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Týdenní témata:

 • Není drak jako drak
 • Na zahrádce, na poli
 • Barevný týden
 • Veselé dýňování a Halloween


Básničky:

Říjen

Vítr z lesa chladně dýchá,
myškám stydnou ocásky.
To si říjen barvy míchá
na podzimní obrázky.

Papírový drak

Podívejte, milé děti,
co tam na obloze letí?
Je to papírový drak,
vyletěl až do oblak.
Létá si to mezi mraky,
zamáváme na něj taky.


Září 2023:

 

Integrovaný blok: Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají se lidem do dvorů.

Tématický blok: První poznání

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat, pomáhá mladším dětem.

Týdenní témata:

 • Moji noví kamarádi
 • Tvoříme si třídní pravidla
 • Co děláme celý den
 • Na tom našem dvoře


Básničky:

Po prázdninách

Po prázdninách kluci, holky,
spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička,
slyšet je z ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.

Září

Září klepe na vrátka,
připravte se děťátka.
Otevřou se dveře školky,
vítáme vás kluci, holky. 

Přijďte si sem s námi hrát,
učit se a povídat.
Ať se vám tu pěkně daří
celý rok a nejen v září.

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign